Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

40 osób świeckich i jedna siostra zakonna nagrodzo...

40 osób świeckich i jedna siostra zakonna nagrodzonych medalem “Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” – 24 czerwca 2019

Aż 40 osób świeckich i jedna siostra zakonna zostało nagrodzonych medalem “Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”. Oznaczenia wręczył kard. Kazimierz Nycz 24 czerwca 2019 r. w archikatedrze warszawskiej, w uroczystość jej patrona – św. Jana Chrzciciela.

Family [foto] wczoraj nagrodzonych medalami "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej". Gratulujemy! :DLista odznaczonych oraz pełna fotorelacja >>> https://bit.ly/2IGK8jz

Opublikowany przez Archidiecezja Warszawska Wtorek, 25 czerwca 2019

 

Wśród uhonorowanych medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” znalazł się  m.in. prof. Włodzimierz Kluciński – wieloletni rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, należący od lat do Komitetu Promocyjnego Budowy Świątyni Opatrzności Bożej oraz jego małżonka Jadwiga Klucińska, z zawodu ekonomistka, zaangażowana m.in. w budowę kościoła oraz  wolontariat Caritas w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie.

Ponadto: Inż. Marek Kulesza, architekt, autor wielu projektów kaplic i budynków parafialnych. Opracował remont wnętrz wieży archikatedry warszawskiej, a także elewacji oraz dachu wieży. Zaangażowany również w organizację Orszaku Trzech Króli w Warszawie. Natomiast inż. Maciej Kalita, wieloletni dyrektor Portu Lotniczego Warszawa Okęcie został doceniony m.in. za zaangażowanie w tworzenie kaplicy seminarium warszawskiego. Przyczynił się do jej pięknego i funkcjonalnego wystroju.

Jedyna w gronie odznaczonych siostra zakonna – s. Leonia Maria Kalandyk ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej od 20 lat pracuje w Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Była katechetką w szkole podstawowej i gimnazjum. Założyła wspólnotę Kręgu Biblijnego RUAH, ponadto pracuje jako kancelistka, przygotowuje młodzież i dorosłych do przyjęcia sakramentów.

Wśród nagrodzonych medalem jest wielu członków Akcji Katolickiej: m.in. Elżbieta Olejnik z parafii św. Anny w Wilanowie, gdzie od 21 lat należy do parafialnego oddziału Akcji Katolickiej a ponadto jest prezesem Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej. Z Akcją była związana od początku jej reaktywowania. Ponadto: redaktor miesięcznika „Wieści z Wilanowa”.

Jadwiga Bendkowska z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ursusie. Wraz z mężem tworzyła struktury parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Współtworzyła także Caritas w parafii. Współorganizatorka sesji i wystaw poświęconych osobie i dziełu św. Jana Pawła II.

Genowefa Jóźwik – członkini Akcji Katolickiej od początku jej istnienia w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Warszawie. Współorganizowała m.in. Tygodnie Społeczne.

Roman Ignasiak – wiceprezes Akcji Katolickiej w parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim oraz nadzwyczajny szafarzem Komunii Świętej. Przez wiele lat związany ze szkolnictwem katolickim i opieką nad niepełnosprawnymi. Autor cyklu konferencji, pielgrzymek, redaktor biuletynu parafialnego.

Janusz Stępkowski – działa w Akcji Katolickiej w parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Pracowity i otwarty na potrzeby innych. Pracował m.in. przy zbiórce na rzecz pomocy Sudanowi.

Cztery nagrodzone osoby związane są z Towarzystwem Charytatywnym im. św. Ojca Pio przy klasztorze kapucynów w Warszawie. Elżbieta Milewska od 15 lat przygotowuje posiłki w kuchni dla ubogich i bezdomnych przy klasztorze braci kapucynów. Jest prezesem Towarzystwa, koordynuje działania na rzecz osób potrzebujących. Anna Stanisławska od 14 lat pracuje jako pielęgniarka w punkcie medycznym przy klasztorze kapucynów. Niesie pomoc chorym, bezdomnym i ubogim. Kompetentna i wrażliwa na krzywdę innych. Marek Janik od 28 lat jest członkiem Koła Warszawskiego Towarzystwa Charytatywnego, gdzie pełnił funkcję skarbnika. Empatyczny i bardzo życzliwy dla ludzi potrzebujących. Jan Szostak od 19 lat jest związany z klasztorem braci kapucynów, przez wiele lat posługiwał w kuchni, nadzorując przygotowywanie posiłków.

Z parafią św. Anny w Wilanowie związani są kolejni nagrodzeni: Małgorzata Malinowska – przed laty prawnik w konsulacie RP w Chicago, a teraz kieruje kancelarią parafialną. Ofiarnie angażuje się m.in. w działalność Caritas. Małżeństwo Danuta i Adam Domaszczyńscy, zaangażowani w życie parafii, fundatorzy figury św. Michała i kilku relikwiarzy a Danuta jest liderem parafialnej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Bertrand Jasiński – członek Rady Fundacji Ecclesia Villanoviensis powołanej, aby wspierać parafię św. Anny w Wilanowie, ważną dla polskiej kultury i historii.

Medale otrzymały również: Grażyna Lepianka z parafii Najświętszego Zbawiciela, która pracowała jako administrator domu parafialnego a obecnie prowadzi kancelarię cywilną oraz Małgorzata Dygas, dziennikarka związana z parafią Najświętszego Zbawiciela. Od 8 lat jest redaktorem prowadzącym biuletyn „Nasz Zbawiciel”, wydawany przez parafię. Natomiast Włodzimierz Kaliński z parafii św. Jana Kantego w Warszawie, gdzie gorliwie posługuje w liturgicznej służbie ołtarza. Lektor, nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej. W parafii służy również swoją kompetentną pomocą jako elektronik.

Z parafii św. Andrzeja Boboli na Mokotowie wywodzą się kolejni nagrodzeni: Ewa Twarowska od wielu lat zaangażowana jest w krzewienie kultu św. Andrzeja Boboli. Prowadzi codzienną modlitwę przy relikwiach męczennika. Jest przewodnikiem pielgrzymów po sanktuarium i muzeum św. Andrzeja Boboli. Działa w Grupie Odnowy w Duchu Świętym.

Barbara Zdanowska od 13 lat współtworzy biuletyn parafialny „Sanktuarium św. Andrzeja Boboli” – pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu, które jest jednym z najstarszych pism parafialnych w archidiecezji. Kazimierz Matras pracuje jako zakrystianin w sanktuarium. Jest ojcem kapłana – jezuity. Swoją pracę traktuje bardzo sumiennie, z wielkim oddaniem.

W parafii Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie Maria Żółcińska od 40 lat jest członkiem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Prowadzi kiosk parafialny i gazetkę – tablicę z aktualnościami. Wspiera parafialną Caritas, gdzie z wielkim oddaniem służy potrzebującym. Wszechstronnie zaangażowana w wiele inicjatyw.

Teresa Królikowska od 15 lat jest członkiem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Pełni posługę zakrystianki, dbając szczególnie o wystrój kościoła. Współpracuje z Caritas. Organizuje zbiórki dla potrzebujących. Jest współzałożycielką Świeckiej Wspólnoty Niewiast „Mikael”.

Parafia św. Tomasza Apostoła w Warszawie ma dwoje nagrodzonych medalem parafian: Elżbieta Białek jest liderem Odnowy w Duchu Świętym. Należy do wspólnoty Żywego Różańca. Od 7 lat jest aktywnym członkiem Rady Duszpasterskiej w parafii. Natomiast Marek Rafalski to wieloletni pracownik i wolontariusz Hospicjum Onkologicznego oraz pracownik bloku operacyjnego w Centrum Onkologii przy ul. Wawelskiej. Cechuje go wielka empatia

Aż dziesięcioma odznaczonymi może się poszczycić parafia bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie. W gronie tym znaleźli się: Maria Graczyk, od 11 lat członkini Akcji Katolickiej, od 5 lat zelatorka i przewodnicząca parafialnych Kół Żywego Różańca oraz wolontariuszka w zespole Caritas. Jako prawnik pomaga w sprawach urzędowych parafii. Józef Kamiński z dużym zaangażowaniem uczestniczył w pracach związanych z budową kaplicy i kościoła.

Renata Karwacka aktywnie włącza się w posługę liturgiczną, prowadzi Scholę dziecięcą. Występuje na koncertach w archidiecezji warszawskiej, dzieląc się swoim talentem. Grzegorz Krawczyk -od wielu lat jest członkiem służby liturgicznej ołtarza. Działa w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej. Józef Kruk – zelator w Żywym Różańcu od początku jego powstania i członek Totus Tuus, służy podczas uroczystości w parafii i diecezji. Angażuje się w inicjatywy Akcji Katolickiej.

Marek Liszyński od wielu lat jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. W parafii założył wspólnotę Mężczyzn św. Józefa. Działa w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej. Marek Miller aktywnie uczestniczy we Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym, której jest przewodniczącym. Od wielu lat nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej. Jest członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej.

Dorota Strojnowska od niemal 20 lat należy z mężem do wspólnoty Domowego Kościoła. Od 10 lat prowadzi Parafialną Poradnię Rodzinną. Aktywnie uczestniczy w Kole Żywego Różańca. Jan Werbanowski jest członkiem Totus Tuus, od początku powstania, służąc przy kościele św. Stanisława Kostki. W swojej parafii został komendantem tej służby. Działa w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej.

Marianna Wojtkowska w parafii bł. Władysława z Gielniowapracuje jako katechetka. Założyła i prowadzi od wielu lat Szkolne Koło Caritas oraz Misję św. Teresy wspierającą modlitwą kapłanów i kleryków. Działa w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej.

Kolejni odznaczeni to Leszek Zalewski z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie-Pyrach. Wieloletni członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej, wykazywał się z wielką troską o dobro wspólnoty parafialnej. W diecezji wspierał wiele inwestycji o charakterze stolarskim i remontowo-budowlanym.

Krzysztof Dybowski z parafii Świętej Trójcy na Solcu aktywnie działa od wielu lat w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej. Jest inicjatorem wydarzeń religijnych i kulturalnych. Zapewniał również oprawę muzyczną uroczystości i nagłośnienie w kościele. Organizował Hiszpańską Niedzielę na Solcu

Marek Donica – zawsze gotowy do pomocy, wspiera techniczną stronę wszystkich działań i celebracji parafialnych. Ofiarny i dyspozycyjny w różnych pracach w parafii: naprawia, buduje, zajmuje się elektryką.

Medale „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznawane są dwa razy w roku: w uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia i uroczystość patronalną stołecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca. Otrzymują je przede wszystkim świeccy zaangażowani w prace na rzecz diecezji lub parafii.

Po raz pierwszy odznaczenie zostało przyznane w 2009 r.

Info za —> Archidiecezja Warszawska: Zaangażowani. Świeccy z medalami „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”