Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

17 stycznia – Wspomnienie św. Antoniego, opa...

17 stycznia – Wspomnienie św. Antoniego, opata

W dniu 17 stycznia Kościół powszechny obchodzi liturgiczne wspomnienie obowiązkowe św. Antoniego, opata.

Antoni (zwany później Wielkim, ojcem mnichów), był twórcą anachoretyzmu, czyli prekursorem życia zakonnego. Urodził się w Egipcie około roku 250. Po śmierci rodziców rozdał majątek ubogim i udał się na pustynię, gdzie rozpoczął życie pokuty. Miał wielu uczniów; pracował dla Kościoła podtrzymując wyznawców w czasie prześladowania Dioklecjana i wspomagając świętego Atanazego w walce przeciw arianom. Zmarł w roku 356.

Czytaj więcej o św. Antonim —> na brewiarz.pl i na wiara.pl

Wideo —> Misericordia TV: Skarby Kościoła 17 stycznia | św. Antoni Wielki

Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 17 stycznia 2024 roku


“Święty Antoni, zwany Pustelnikiem lub Wielkim, urodził się około 251 roku w Keman, koło Herakleopolis, w środkowym Egipcie, w religijnej i zamożnej rodzinie chrześcijańskiej. Młodzieniec otrzymał staranne wychowanie religijne, jednakże nie miał wszechstronnego, ogólnego świeckiego wykształcenia. W wieku 20 lat stracił rodziców i wówczas zajął się prowadzeniem gospodarstwa oraz wychowaniem młodszej siostry.

Pewnego razu będąc w kościele usłyszał słowa z Ewangelii wg św. Mateusza: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie” (19,21). Pod wpływem tych słów Antoni zabezpieczył los siostry, oddając ją w opiekę szlachetnym paniom, majątek odziedziczony po rodzicach rozdał ubogim, a sam udał się na pustkowie w pobliżu rodzinnej wioski.

Tam oddawał się modlitwie, szczególnie rozważaniu Pisma Świętego, surowym umartwieniom i postom, a pracą fizyczną zarabiał na utrzymanie. Młody pustelnik cieszył się sympatią okolicznych mieszkańców. Często cierpiał na skutek pokus szatańskich, które pokonywał modlitwami i wielkim umartwieniem…”

Czytaj całość —> opoka.org.pl: Ks. Stanisław Hołodok, Święty Antoni, Opat

Zobacz też —> 15 stycznia – Wspomnienie św. Pawła z Teb, pustelnika – Święto patronalne Zakonu Paulinów


“… Niektórzy twierdzą, że pierwsi mnisi byli uciekinierami szukającymi na pustyni schronienia przed rzymskimi prześladowaniami. Inni uważają, że ruch monastyczny rozwinął się jako protest przeciwko spadkowi jakości życia chrześcijan po ustaniu rzymskich prześladowań. Ten drugi pogląd wydaje się bliższy prawdzie. Kiedy cesarz Konstantyn wydał w roku 313 edykt mediolański, chrześcijanie mogli wreszcie wyjść z podziemia. Z biegiem czasu chrześcijaństwo stawało się religią cieszącą się w cesarstwie przywilejami. Pojawiało się coraz więcej chrześcijan tylko z nazwy. Wiara potaniała, a nawet zaczęła się po ludzku opłacać. Życie pustelnicze było próbą przeciwstawienia się temu trendowi, było poszukiwaniem radykalnej gorliwości. Jako że czasy męczenników przeszły już do historii, ich miejsce stopniowo przejmowali mnisi. To oni stawali się „bożymi atletami” odrzucającymi bezpieczne, wygodne życie, aby stawiać czoła duchowi świata i wznieść się na wyżyny kontemplacji…”

Czytaj całość —> wiara.pl, Ks. Tomasz Jaklewicz: Święty Egipcjanin – św. Antoni, opat


Posłuchaj fragmentu Żywota św. Antoniego napisanego przez św. Atanazego, biskupa:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 17 stycznia 2024


“… Z Apoftegmatów Ojców Pustyni wyłania się obraz Antoniego – mimo całej surowości – pogodnego, posiadającego poczucie humoru, a czasem nawet chwile słabości i zwątpienia. Świadczy o tym np. następująca opowiastka. Pewnego dnia, kiedy wielki pustelnik popadł w ciemność wewnętrzną, ujrzał kogoś łudząco podobnego do siebie, kto na zmianę siedział pracując przy pleceniu liny i powstawał do modlitwy. Sobowtórem owym okazał się anioł pouczający Antoniego: „Tak rób, a będziesz zbawiony”. Usłyszawszy głos anioła, odczuł pustelnik wielką radość i ufność (Apoftegmat 1 zKsięgi Starców [w:] Święty Antoni Pustelnik, Pisma… s. 166)…”

Czytaj całość —> wiara.pl: Herbert Oleschko, Aniołowie według Ojców Kościoła – Antoni, Któż jak Bóg 4/2010


Posłuchaj – prof. Aleksander Bańka o św. Antonim Pustelniku:

Wideo —> Gość Niedzielny (2017): Aleksander Bańka o św. Antonim Pustelniku