Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

15 stycznia – Wspomnienie św. Pawła z Teb, p...

15 stycznia – Wspomnienie św. Pawła z Teb, pustelnika – Święto patronalne Zakonu Paulinów

W dniu 15 stycznia przypada liturgiczne wspomnienie św. Pawła z Teb, pustelnika. Paulini zwani „białymi mnichami” 15 stycznia obchodzą swoje święto patronalne. Wspominają św. Pawła Pustelnika, który jest patriarchą Zakonu i od którego pochodzi nazwa Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika (OSPPE).

Wideo —> Telewizja Misericordia: Skarby Kościoła 15 stycznia | św. Paweł z Teb

Zobacz więcej o św. Pawle z Teb —> na brewiarz.pl

Potrzebujesz modlitwy? Dodaj > intencję osobistą, za bliskich zmarłych lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


O tym, że, „odkrywanie w Bogu swego zadomowienia, w świecie, gdzie wielu ludzi gubi egzystencjalne zakorzenienie, to zadanie dla każdego paulina” przypomniał w święto patronalne Zakonu o. Samuel Pacholski.

Przeor Jasnej Góry przewodniczył Mszy św. wspólnotowej w obchodzą dziś uroczystość św. Pawła Tebańczyka. To pierwszy pustelnik, który przez 90 lat w samotności modlił się za świat, stanął u początku rozwoju życia monastycznego najpierw w Egipcie, a później w Kościele. Znalazł licznych naśladowców. Jako swego patriarchę obrali go pustelnicy jednoczący się w XIII w. na ziemi węgierskiej we wspólnotę, którą od ponad 700 lat znamy jako Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Dziś w swoje święto patronalne paulini również ponowili śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa...

Zobacz więcej —> jasnagora.com: Jak św. Paweł z Teb odkrywają w Bogu swój dom – paulini dziś obchodzą uroczystość swego patriarchy

Zobacz aktualności Zakonu Paulinów w serwisie —> Biura Prasowego Jasnej Góry


Bogaty młodzieniec, który wybrał smak pustyni…

Św. Paweł Pustelnik urodził się w Tebach, dawnej stolicy faraonów, w 228 r. Pochodził z zamożnej rodziny. Gdy miał 21 lat rozpoczęły się prześladowania chrześcijan. Dowiedziawszy się, że jego szwagier – poganin z powodu jego bogactwa planuje wydać go w ręce prześladowców, Paweł odszedł na pustkowie.

Prześladowanie trwało krótko, ale Paweł tak zasmakował w ciszy pustyni, że postanowił tam pozostać na zawsze. Jako pustelnik przeżył ponad 90 lat. Przez cały ten czas zanosił do Boga gorące modlitwy, żywiąc się tylko daktylami i połówką chleba, którą codziennie przynosił mu kruk. Nagość swego ciała chronił jedynie palmowymi liśćmi. Legenda ta znalazła swoje odbicie w herbie Zakonu: kruk na palmie z bochenkiem chleba. Kiedy był bliski śmierci, odwiedził go inny święty pustelnik – Antoni, który później dał świadectwo o jego heroicznym oddaniu się Bogu. Tego dnia kruk miał przynieść Pawłowi cały bochenek.

Zmarł w 341 r. w wieku 113 lat. Kiedy Antoni był w kłopocie, jak wykopać grób dla Pawła, według podania miały zjawić się dwa lwy i ten grób wykopać. Dlatego dwa lwy znalazły się również w herbie paulińskim.

Uroczystość św. Pawła Pustelnika przypada 15 stycznia. Paulini odnawiają w tym dniu swoje śluby zakonne czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.

Prorok dla świata…

Jak podkreślają zakonnicy dziś pustelnik ma być prorokiem dla świata, czyli żyć według Boga, według rzeczywistości nadprzyrodzonej, być głosem wołającym na pustyni współczesnego świata.

Paulini, w 17 krajach na 4 kontynentach, pomagają innym odnajdywać ślady Bożych stóp na drogach ich ziemskiego życia. Czynią tak zwłaszcza przez wytrwałą posługę w konfesjonale, która od wieków jest jednym z ich głównych zadań apostolskich. Szczególną ich misja jest też głoszenie Słowa Bożego, szerzenie kultu Matki Najświętszej, Męki Pańskiej i Świętych Aniołów…

(…) Do należytego uczczenia swego patrona i patriarchy paulini przygotowują się przez nowennę nazywaną “Pawełkami”. Procesja, śpiew starodawnych hymnów ku czci patrona zakonu, kazanie i oddanie czci pustelnikowi sprzed 17 wieków – to utrwalone w tradycji paulinów elementy tego niezwykłego nabożeństwa. Co roku przypomina ono mnichom o ich źródle i posłannictwie, także we współczesnych czasach, a wiernym świeckim o całkowitym zawierzeniu Bogu.

Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews

Na podstawie / całość —> Biuro Prasowe Jasnej Góry (2022): Święto ludzi pustyni – dziś paulini wspominają patriarchę Zakonu oraz Patronalne święto paulinów

Zobacz też —> „Patronalne święto Paulinów” – filmowa opowieść o Pustelnikach


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja