Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

10 sierpnia – Święto św. Wawrzyńca – D...

10 sierpnia – Święto św. Wawrzyńca – Diakon męczennik i skarby Kościoła

W dniu 10 sierpnia Kościół powszechny obchodzi święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.

Wawrzyniec był diakonem Kościoła rzymskiego. Poniósł śmierć męczeńską podczas prześladowania za cesarza Waleriana, w czternaście dni po śmierci papieża Sykstusa II, którego umęczono razem z czterema diakonami. Nad grobem św. Wawrzyńca cesarz Konstantyn Wielki zbudował bazylikę. Kult świętego Męczennika już w IV wieku rozpowszechnił się w Kościele.

Czytaj więcej o Świętym —> brewiarz.pl: Święty Wawrzyniec, diakon i męczennik

Wideo↑ —> Misericordia TV: Skarby Kościoła 10 sierpnia | św. Wawrzyniec

Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Według zachowanych Akt Męczeństwa św. Wawrzyniec miał pochodzić z Hiszpanii, a jego rodzicami byli: Orencjusz i Pacjencja, czczeni jako święci przez mieszkańców miasta Huesca. Nie wiadomo, kiedy św. Wawrzyniec pojawił się w Rzymie. Należał jednak do duchowieństwa tego miasta i cieszył się zaufaniem papieża św. Sykstusa II. Właśnie jemu św. Sykstus II powierzył administrację dóbr kościelnych oraz opiekę nad ubogimi Rzymu.

Za panowania cesarza Waleriana (253 – 260) wybuchło nowe prześladowanie chrześcijan. Cesarz wydał edykt, na podstawie którego wszyscy sprawujący w gminach chrześcijańskich jakieś urzędy, mieli być skazywani na śmierć bez postępowania sądowego. Stąd też policja cesarska w dniu 6 VIII 258 r. aresztowała papieża św. Sykstusa II podczas sprawowania Eucharystii w katakumbach. Tego samego dnia ścięto papieża i asystujących mu czterech diakonów.

Edykt cesarski nakazywał nie tylko likwidować chrześcijan, ale także mienie kościelne. Nie aresztowano początkowo św. Wawrzyńca, aby wydobyć od niego wiadomości o stanie majątku kościelnego. Czyniono wysiłki ze strony policji, aby zmusić św. Wawrzyńca do przekazania majątku na rzecz władz cesarstwa. Diakon spodziewając się aresztowania i tortur, rozdał wszystkie pieniądze kościelne ubogim. Kiedy sędzia nakazał św. Wawrzyńcowi wydać skarby kościelne, ten zebrawszy obdarowanych ubogich powiedział, że właśnie ci ludzie są tymi poszukiwanymi skarbami. Sędzia nakazał diakona siec biczami, a następnie rozłożyć go na kracie i tak przypalać ciało, aż męczony odpowie na zadawane pytanie. Święty nie załamał się podczas męczeństwa, nie wyparł się wiary i odniósł wspaniałe zwycięstwo, oddając życie za Chrystusa 10 VIII 258 r.

Ciało męczennika pochował kapłan św. Justyn. Na jego grobie cesarz Konstantyn Wielki wystawił bazylikę. Imię św. Wawrzyńca weszło do Kanonu rzymskiego (dzisiaj I modlitwa eucharystyczna). Powstało wiele świątyń poświęconych św. Wawrzyńcowi, w samym Rzymie było ich kilkanaście.

Czytaj całość —> Czas Miłosierdzia/opoka.org.pl: Św. Wawrzyniec, diakon i męczennik

Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 10 sierpnia 2022

Wawrzyniec był w starożytności i średniowieczu jednym z najbardziej popularnych świętych. Już w pierwszej połowie IV stulecia na cmentarzu przy Via Tiburtina obchodzono święto męczennika Wawrzyńca. Doznawał on czci jako szczególny patron ubogich, piekarzy, kucharzy i bibliotekarzy. Wzywano go na pomoc w czasie pożarów i przeciw chorobom reumatycznym. Postać jego otoczono wieloma legendami. Jemu także przypisywano, że co piątek schodzi do czyśćca, aby wybawić stamtąd choć jedną duszę.

Zobacz też —> Litania do św. Wawrzyńca


Posłuchaj fragmentu Kazania św. Augustyna, biskupa:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 10 sierpnia 2020


Perseidy – “Łzy św. Wawrzyńca”

“… Kiedy Ziemia na swojej drodze wokół Słońca przecina tor komety Swifta-Tuttle’a, wielkie ilości odłamków komety pędzące z prędkością 60 km na sekundę (216 tys. km na godzinę), dostają się w sferę okołoziemską i tam się spalają. Ludowa tradycja mówi, że to „płacze niebo”, albo że są to „łzy św. Wawrzyńca”, ponieważ nasilenie tego zjawiska ma miejsce w okresie, w którym przypada wspomnienie tego świętego – 10 sierpnia…”

Za: KAI/Niedziela.pl

“Perseidy są aktywne od połowy lipca do początku września, każdą sierpniową noc możemy wykorzystać na ich wypatrywanie, oczywiście ze znacznie niższą ilością produkowanych zjawisk, niż podczas maksimum aktywności…

Tegoroczne maksimum (…) spodziewane 13 sierpnia około 01:00 UTC (03:00 CEST) przebiegnie niestety w najgorszym z możliwych wariantów. Zaledwie kilkanaście godzin przed spodziewanym szczytem aktywności Księżyc znajdzie się w sierpniowej pełni, co oznacza, że największy możliwy blask od naszego naturalnego satelity będzie nam towarzyszył przez całą noc od zmierzchu do świtu. Na skutek obecności Księżyca w pełni podczas maksimum Perseidów trudno liczyć na zenitalne liczby godzinne (ZHR) na poziomie obserwowanym podczas nocy bezksiężycowych, który często przekracza 80 zjawisk w ciągu każdej godziny obserwacji. Pełnia Księżyca w trakcie maksymalnej aktywności Perseidów powinna poskutkować zmniejszeniem standardowego ZHR o około 2/3 – jeśli gdziekolwiek będzie można liczyć na 20-30 zjawisk to będzie to i tak wysoka wartość, w miejskich warunkach pomniejszona w jeszcze większym stopniu na skutek sztucznego zaświetlenia potęgowanego obecnością pełnego Księżyca.”

Czytaj całość —> polskiastrobloger.pl: NIEBO NAD NAMI (8) – Sierpień 2022: Kiepskie Perseidy, piękne koniunkcje i powrót nocy astronomicznych z Drogą Mleczną w tle


Modlitwa do św. Wawrzyńca

Święty Wawrzyńcze, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami.

Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków.

Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliwy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego.

Prosimy, wspieraj nas swoim wstawiennictwem w walce z mocami ciemności.

Amen.

Zobacz więcej —> Stacja7.pl: 3 modlitwy za wstawiennictwem św. Wawrzyńca


Wnętrze Bazyliki św. Wawrzyńca za Murami w Rzymie:


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja