Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

11 sierpnia – Wspomnienie św. Klary

11 sierpnia – Wspomnienie św. Klary

W dniu 11 sierpnia Kościół obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Klary, dziewicy. Wraz ze św. Franciszkiem dała ona początek wielkiej rodzinie zakonu franciszkańskiego. Oboje byli niezrównanym przykładem duchowej przyjaźni i radykalnie ewangelicznego życia. Święta, mistyczka i założycielka kontemplacyjnego zakonu klarysek, jest m.in. patronką dziennikarzy i pracowników telewizji.

Klara urodziła się w Asyżu w roku 1193. Idąc w ślady św. Franciszka założyła zakon żeński oparty na jego Regule. Zmarła 11 sierpnia 1253 r. w klasztorze św. Damiana w Asyżu. Już dwa lata później Aleksander IV, po zebraniu koniecznych materiałów kanonizacyjnych, ogłosił ją świętą. Papież Pius XII ogłosił ją 14 lutego 1958 r.patronką telewizji.

Zobacz więcej o św. Klarze —> na brewiarz.pl  i na ekai.pl: Św. Klara – patronka dziennikarzy i pracowników TV

Wideo —> Misericordia TV: Skarby Kościoła 11 sierpnia | św. Klara z Asyżu

Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Papież Benedykt XVI o św. Klarze:

“Jedną z najbardziej kochanych świętych jest z pewnością św. Klara z Asyżu; żyła ona w XIII w., w czasach św. Franciszka. Jej świadectwo pokazuje nam, jak wiele cały Kościół zawdzięcza takim jak ona kobietom odważnym i bogatym w wiarę, które potrafią dać decydujący impuls do odnowy Kościoła.

Kim była Klara z Asyżu? Rzetelne źródła, którymi dysponujemy, pozwalają nam na to pytanie odpowiedzieć. Należą do nich nie tylko dawne biografie, na przykład pióra Tomasza z Celano, ale także Akta procesu kanonizacyjnego, rozpoczętego przez papieża zaledwie kilka miesięcy po śmierci Klary, zawierające świadectwa osób, które żyły z nią przez wiele lat …”

Czytaj całość —> opoka.org.pl: Benedykt XVI, Św. Klara z Asyżu. Audiencja generalna 15 września 2010

Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 11 sierpnia 2022


Wideo —> Franciszkanieofmconv: Życie św. Klary z Asyżu

Muzyka: Suzanne Vega “St. Clare” (piosenka napisana przez Jack’a Hardy).

Tekst zaczerpnięty ze strony brewiarz.pl


Może dziwić fakt, że patronką medium, które powstało w XX w., jest zakonnica z XIII w. Pius XII w breve „Clarius explendescit”, ogłaszającym św. Klarę „niebiańską przed Bogiem patronką telewizji”, odwołał się do historii zapisanej w „Źródłach franciszkańskich”.

Kiedy św. Klara na rok przed śmiercią leżała schorowana w łóżku i z tego powodu nie mogła uczestniczyć w Pasterce, to w nadprzyrodzonej wizji – jakby na telebimie – zobaczyła zebranych ludzi w kościele św. Franciszka z Asyżu i w sposób duchowy uczestniczyła we mszy św., widząc i słysząc wszystko, co tam się działo. „Słyszała braci radośnie śpiewających psalmy, uważała na melodie kantorów, wreszcie słyszała granie instrumentów. Doznała jeszcze większego cudu, gdyż zobaczyła żłóbek Pański” – relacjonuje franciszkański biograf brat Tomasz z Celano.

„Za łaską Chrystusa słyszałam dosłownie całe nabożeństwo, jakie było odprawiane tej nocy w kościele św. Franciszka” – przytacza wyznanie św. Klary zakonnik.

Za —> episkopat.pl: Kraków: Msza święta za ludzi telewizji


Klasztor Sióstr Klarysek w Skaryszewie

Co może zdziałać miłość? Miłość jest wszechmocna. Na imię jej BÓG. Dla Niego warto żyć!!!

Wideo —> www.klaryski.opw.pl: Świat Ukochanego


Doświadczenie Franciszka i Klary zostało ostatnio odczytane, studiowane, interpretowane, przede wszystkim ze względu na innowacyjny aspekt relacji braterskiej. Stąd termin „braterstwo” otwiera bogactwo znaczeń, których analiza jest daleka od bycia wyczerpującej. Pomiędzy tymi aspektami wyłonił się jeden, który przybrał imię „siostrzaności”. Termin nie jest nam tak znajomy i rozpowszechniony jak ten braterskości, ale jest ważny, ponieważ przynosi na światło dzienne aspekt, który w przeciwnym razie zostałby nieznany. Jeżeli „braterstwo” mówi: „relacja między braćmi”, „siostrzaność” mówi: „relacja pomiędzy siostrami”. Ktoś mógłby zauważyć, że już w terminie „braterstwo” jest zawarta relacja pomiędzy siostrami, ponieważ w języku włoskim używa się rodzaj męski także w odniesieniu do kobiet. I tak jest. Ale jeżeli istnieje inny termin, siostrzaność, to znaczy, że słowo chce otworzyć sens odmienny od ogólnego, zawierającego termin braterstwa …

Czytaj całość —> zyciezakonne.pl: Refleksje: św. Klara i bycie siostrą

Zobacz też —> ofm.pl: Pisma św. Franciszka z Asyżu i św. Klary

Josep Benlliure Gil22.jpg

Ft. José Benlliure y Gil – Public Domain, Link


Posłuchaj fragmentu listu św. Klary, dziewicy, do Agnieszki z Pragi:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 11 sierpnia 2020


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja