Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Zwyczajny Konsystorz Publiczny w Watykanie –...

Zwyczajny Konsystorz Publiczny w Watykanie – Kard. Grzegorz Ryś wśród 21 nowych kardynałów – 30 września 2023

– Kolegium Kardynalskie jest powołane, aby przypominać orkiestrę symfoniczną, reprezentującą symfoniczność i synodalność Kościoła. Różnorodność jest konieczna, jest niezbędna. Ale każdy dźwięk musi przyczyniać się do wspólnego projektu – podkreślał papież Franciszek w homilii wygłoszonej podczas konsystorza, w sobotę, 30 września 2023 r. Wśród 21 nowych kardynałów, kreowanych podczas uroczystości, jest kard. Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

Wideo —> Radio Maryja / TV Trwam: Homilia papieża Franciszka i konsystorz z kreacją nowych kardynałów w Watykanie

Przeczytaj —> tekst homilii Ojca Świętego

Na placu św. Piotra w Watykanie 30 września 2023 r. papież Franciszek przeprowadził zwyczajny konsystorz publiczny, podczas którego nałożył birety, wręczył poświęcone pierścienie oraz tytuły i diakonie w Rzymie nowym kardynałom. Złożyli oni przysięgę na wierność i posłuszeństwo Franciszkowi i jego następcom.

Po włączeniu nowych purpuratów Kolegium Kardynalskie liczy 242 członków; 137 z nich będzie miało prawo wyboru następnego Ojca Świętego.

Po konsystorzu nowi kardynałowie przyjmowali w Watykanie wizyty wiernych, pielgrzymów ze swych diecezji, wszystkich, którzy zechcieli im złożyć życzenia i pogratulować.

Metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś znalazł się w gronie nowych kardynałów, których nazwiska ogłosił papież Franciszek po modlitwie Anioł Pański w niedzielę 9 lipca 2023 r.

Abp Grzegorz Ryś kardynałem:

Kard. Grzegorz Ryś po zakończonym konsystorzu pozostaje w Rzymie. W środę, 4 października, o godz. 9.00 na placu św. Piotra nowi kardynałowie będą koncelebrować z papieżem Franciszkiem i innymi kardynałami Mszę św. na otwarcie zgromadzenia Synodu Biskupów nt. synodalności.

Info na podstawie / zobacz więcej —> www.vaticannews.va/ BP KEP / episkopat.pl: Kard. Grzegorz Ryś dołączył do Kolegium Kardynalskiego oraz Radio Maryja / TV Trwam: Watykan: Ojciec Święty kreował nowych kardynałów

Zobacz też —> Abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki – kardynałem – 9 lipca 2023

Nowi kardynałowie pokazują uniwersalność i powszechność Kościoła, który w swojej różnorodności tworzy wspólnotę – podkreślał w rozmowie z Radiem Watykańskim i Vatican News kard. Grzegorz Ryś, który dziś podczas konsystorza otrzymał z rąk Papieża Franciszka biret kardynalski…

Zobacz więcej —> vaticannews.va: Kard. Ryś: nowi kardynałowie pokazują uniwersalność Kościoła

To wielka radość dla naszego miasta Łodzi, wielkie wyróżnienie również dla wierzących i także moja radość osobista, bo mój ordynariusz został kardynałem – tak Jałmużnik Papieski kard. Konrad Krajewski, w rozmowie z Radiem Watykańskim i Vatican News, odniósł się do sobotniego konsystorza, podczas którego kard. Grzegorz Ryś otrzymał biret kardynalski…

Zobacz więcej —> vaticannews.va: Jałmużnik Papieski o kard. Rysiu: wielka radość dla Łodzi


Kard. Grzegorz Ryś tuż po konsystorzu:

Wideo —> Archidiecezja Łódzka: Kard. Ryś po Konsystorzu | Rzym 2023


Abp Grzegorz Ryś urodził się 9 lutego 1964 r. w Krakowie. Do krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego wstąpił w 1982 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego w katedrze wawelskiej. Równolegle do studiów teologicznych odbył studia na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej, na którym, po rocznej pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafii pw. św. Małgorzaty i św. Katarzyny w Kętach, został zatrudniony i podjął studia doktoranckie. W 1994 r. uzyskał doktorat, a w 2000 r. habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii.

W latach 2004–2007 był dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, a od 2007 do 2011 r. rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010–2011 przewodniczył Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce.

28 września 2011 r. otrzymał sakrę biskupią z rąk kard. Stanisława Dziwisza. W swoim herbie przyjął zawołanie: Virtus in infirmitate (Moc w słabości).

W latach 2005–2017 kierował Katedrą Historii Kościoła w Średniowieczu, a następnie Katedrą Historii Starożytnej i Średniowiecznej w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych – między innymi w procesie Jana Pawła II. W 2017 r. został uhonorowany przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa prestiżową Nagrodą im. Klemensa Bąkowskiego.

W czasach krakowskich owocną pracę naukową łączył z zaangażowaniem duszpasterskim: wcześnie związany z Ruchem Światło-Życie, aktywnie uczestniczył w życiu Drogi Neokatechumenalnej, wspólnot takich jak Chrześcijańskie Braterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych oraz namARKA, przez 25 lat corocznie był przewodnikiem grupy 6. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę.

Zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, był współtwórcą i wykładowcą kursu „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich” (od 2010), inicjatorem spotkania w intencji pokoju z udziałem chrześcijan, Żydów i muzułmanów „Echo Asyżu w Krakowie” (2011), a także serii spotkań „Dziedziniec Pogan” poświęconych dialogowi między wierzącymi a niewierzącymi w formule zaproponowanej przez papieża Benedykta XVI.

W latach 2013–2017 był członkiem kapituły Nagrody im. ks. Stanisława Musiała przyznawanej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” za zasługi dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. W latach 2012–2018 należał do Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. W 2019 r. został uhonorowany Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego przyznanym przez Towarzystwo Jana Karskiego.

14 września 2017 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim.

13 października 2017 r. podczas 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Lublinie został wybrany do Rady Stałej na pierwszą pięcioletnią kadencję.

4 listopada 2017 roku, we wspomnienie św. Karola Boromeusza, odbył się jego uroczysty ingres do katedry łódzkiej.

29 czerwca 2018 r. otrzymał od papieża Franciszka paliusz, który został mu uroczyście nałożony 5 października 2018 r. w katedrze łódzkiej przez nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Salvatore Pennacchio.

25 czerwca 2020 r. został mianowany przez papieża Franciszka administratorem apostolskim sede plena diecezji kaliskiej, a od 17 października 2020 roku administrator apostolski sede vacante.

W Konferencji Episkopatu Polski od 2011 r. przez dwie kadencje przewodniczył Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa KEP. Wraz z Zespołem powołał Ogólnopolską Szkołę Ewangelizatorów, zorganizował Kongresy Nowej Ewangelizacji w Kostrzynie (o ewangelizacji), Warszawie (o parafii), Skrzatuszu (o wsi), Częstochowie (o bierzmowaniu), Gnieźnie (o rodzinie) oraz rekolekcje dla Polonii w Niemczech, Francji, Anglii i dwukrotnie w Stanach Zjednoczonych. Na czas Światowych Dni Młodzieży powołał w Krakowie Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji (2016).

Biogram na podstawie —> archidiecezja.lodz.pl / BP KEP: Abp Grzegorz Ryś w gronie nowych kardynałów

Zobacz też —> ekai.pl: Kim są nowi kardynałowie? Prezentujemy biogramy nominatów