Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej wpisane do kal...

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej wpisane do kalendarza liturgicznego Kościoła na całym świecie – Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

“Papież Franciszek, przyjmując petycje i prośby pasterzy, zakonnic i zakonników, a także stowarzyszeń wiernych, biorąc pod uwagę wpływ duchowości św. Faustyny w różnych częściach świata, nakazał, aby imię św. Marii Faustyny (Heleny) Kowalskiej, dziewicy, zostało wpisane do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego, a jej wspomnienie dowolne wszyscy obchodzili 5 października” – czytamy w Dekrecie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowanym 18 maja 2020 r.

Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Publikujemy pełną treść Dekretu.


KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

DEKRET

O wpisaniu wspomnienia św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego

„Jego miłosierdzie zaś z pokolenia na pokolenie względem tych, którzy się Go boją” (Łk 1, 50). To, co Dziewica Maryja wyśpiewała w Magnificat, kontemplując zbawcze dzieło Boga względem każdego ludzkiego pokolenia, znalazło odzwierciedlenie w duchowym doświadczeniu św. Faustyny Kowalskiej, która przez dar niebios zobaczyła w Panu Jezusie Chrystusie miłosierne oblicze Ojca i stała się jego głosicielką.

Urodzona we wsi Głogowiec pod Łodzią w 1905 r., a zmarła w Krakowie w 1938 r., św. Faustyna spędziła swe młode życie wśród Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, hojnie odpowiadając na powołanie otrzymane od Boga i dojrzewając do intensywnego życia duchowego, bogatego w dary mistyczne i wierne odpowiadanie na nie. To, co Pan uczynił w niej dla dobra wszystkich, sama opisała w Dzienniczku swojej duszy, sanktuarium spotkania z Panem Jezusem: słuchając Tego, który jest Miłością i Miłosierdziem, zrozumiała, że żadna ludzka nędza nie może zmierzyć się z miłosierdziem, które płynie niewyczerpanie z serca Chrystusa. Stała się tym samym inspiracją dla ruchu mającego na celu głoszenie i wypraszanie miłosierdzia Bożego dla całego świata. Kanonizowana w 2000 r. przez św. Jana Pawła II, jej imię – św. Faustyna – szybko stało się znane na całym świecie, rozpowszechniając we wszystkich członkach ludu Bożego, pasterzach i wiernych świeckich, przyzywanie Miłosierdzia Bożego i jego wiarygodne świadectwo w postępowaniu wierzących.

Z tego powodu papież Franciszek, przyjmując petycje i prośby pasterzy, zakonnic i zakonników, a także stowarzyszeń wiernych, biorąc pod uwagę wpływ duchowości św. Faustyny w różnych częściach świata, nakazał, aby imię św. Marii Faustyny (Heleny) Kowalskiej, dziewicy, zostało wpisane do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego, a jej wspomnienie dowolne wszyscy obchodzili 5 października. Niech to nowe wspomnienie zostanie wpisane do wszystkich Kalendarzy oraz Ksiąg Liturgicznych do odprawiania Mszy św. i Liturgii Godzin, przyjmując załączone do tego dekretu teksty liturgiczne, które mają być przetłumaczone, zatwierdzone a po zatwierdzeniu przez tę dykasterię opublikowane przez konferencje episkopatów.

Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń.

Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 18 maja 2020 r.

Kard. Robert Sarah

Prefekt

Ks. Arthur Roche

Arcybiskup Sekretarz

[Tłum. KEP z jęz. włoskiego]


Info za —> episkopat.pl: Wspomnienie św. Siostry Faustyny Kowalskiej wpisane do kalendarza liturgicznego Kościoła na całym świecie

Posłuchaj komentarza s. M. Elżbiety Siepak ZMBM:


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja