Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

“Uwierzyć w Zmartwychwstanie” – ...

“Uwierzyć w Zmartwychwstanie” – XI stacja przygotowań do 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu – Łagiewniki, 19 czerwca 2022

W niedzielę 19 czerwca 2022 w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach przeżywana była 11. stacja comiesięcznego przygotowania do 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu “Miłosierdzie nadzieją dla świata”. Tym razem rozważane były słowa „Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna…”. Modlitwie w Godzinie Miłosierdzia i Mszy świętej przewodniczył ks. Zbigniew Bielas.

Wideo —> Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Ks. Zbigniew Bielas, homilia, Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 19.06.2022 r.

Zobacz też :

XX Czuwanie Czcicieli św. Ojca Pio w Łagiewnikach – 18/19 czerwca 2022

50-lecie misji karmelitańskich w Afryce – Msza św. dziękczynna w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – 18 czerwca 2022

Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Na początku homilii, Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia powiedział, że w dniach 11 i 12 czerwca 2022 uczestniczył w IV Kongresie o Bożym Miłosierdziu, który odbył się w Slavkovicach na Morawach, gdzie pracują polscy Pallotyni i prowadzą Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Na zakończenie Kongresu, w niedzielę o 15.00 została odprawiona Msza święta, której przewodniczył abp Jan Graubner, przewodniczący Konferencji Episkopatu Czech. Uczestniczyło w niej blisko tysiąc osób. Przed błogosławieństwem został odmówiony znany nam Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu św. Jana Pawła II. To była historyczna chwila – Republika Czeska została zawierzona Bożemu Miłosierdziu. Kolejne doświadczenie działania Bożego Miłosierdzia – mówił i dodawał, że od niedzieli 12 czerwca rozpoczęliśmy w Bazylice Bożego Miłosierdzia nowennę tygodni przed 20. rocznicą zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Modlitwa na ostatnie 9 tygodni przygotowań… Zakończy się ona 13 sierpnia, w przededniu głównych uroczystości 20-lecia, które będziemy przeżywać w Łagiewnikach.

Zobacz —> Nowenna tygodni przed 20. rocznicą zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu: 12 czerwca – 13 sierpnia 2022

Przez kolejne miesiące zgłębiamy treść poszczególnych fragmentów papieskiego Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu korzystając z rozważań Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Dziś są to słowa: „Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna”. Z całą pewnością nawiązują do modlitwy, jakiej Pan Jezus nauczył św. Faustynę dnia 14 września 1935 roku w Wilnie, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W ramach przekazanej jej wtedy Koronki do miłosierdzia Bożego należało bowiem na różańcowych paciorkach Zdrowaś Maryjo odmawiać: „Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego” (Dz. 476) – zauważył.

Sformułowanie Jana Pawła II zawarte w Akcie niejako rozszerza prawdę o zbawczej Passze Chrystusa. Mówi bowiem nie tylko o samej Jego męce, ale wskazuje także na jej tryumfalny finał – na Jego zmartwychwstanie. Jest to o tyle zasadne, że właśnie zmartwychwstały Pan wypowiedział w Wieczerniku słowa, które ukazały uczniom ostateczny sens Jego Przejścia z tego świata do Ojca przez cierpienie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Wskazywały równocześnie na Boże miłosierdzie, dzięki któremu grzeszni ludzie będą mogli odzyskać godność Bożych dzieci na skutek tego, że ich grzechy zostaną im mocą Ducha Świętego odpuszczone. Jak bowiem pisze św. Jan w swej Ewangelii, „wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia”, zwycięski Chrystus stanął pośrodku uczniów zebranych w Wieczerniku „i rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»” (J 20, 19-23) – cytował rozważanie abp. Marka Jędraszewskiego ks. Bielas.

Jak przypomniał nam Metropolita Krakowski, prawdy mówiące o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, ściśle powiązane ze zbawczymi skutkami tych zdarzeń, od samego początku znalazły się w centrum chrześcijańskiego nauczania i chrześcijańskiej wiary. „Równocześnie dogłębnie zmieniały one powszechnie panujące dotąd poglądy na sens życia i śmierci człowieka. Nie odnosiły się przeto tylko do Chrystusa i do Jego Paschy, ale w sposób radykalny wpływały również na sposób patrzenia na samego człowieka i jego ostateczne przeznaczenie. Kreśliły bowiem przed każdym, kto w te prawdy uwierzył, perspektywę wiecznego zbawienia. W ten sposób dawały mu nadzieję na to, że śmierć nie jest bynajmniej ostatnim słowem jego życiowej wędrówki” – naucza nas abp Marek Jędraszewski.

W rozważaniu Metropolita Krakowski przypominał fragmenty z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: „Córko Moja, patrz w przepaść miłosierdzia mojego i oddaj temu miłosierdziu mojemu cześć i chwałę, a uczyń to w ten sposób: zbierz wszystkich grzeszników z całego świata i zanurz ich w przepaści miłosierdzia mojego. Pragnę się udzielać duszom, dusz pragnę, córko Moja. W święto moje – w święto Miłosierdzia – będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia mojego. Ja je uleczę i wzmocnię” (Dz. 206).

Transmisja online wydarzenia —> na Facebooku

Info i foto za —> Małgorzata Pabis/Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Uwierzyć w Zmartwychwstanie – XI stacja przygotowań do 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

Przygotowanie do 20-lecia zawierzenia świata rozpoczęło się podczas VIII Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia, 22 sierpnia 2021 roku. Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski mówił wtedy: „Inaugurujemy tę niezwykłą nowennę, aby iskra, która stąd – zgodnie z wolą Pana Jezusa – ma iść na cały świat sprawiała, że coraz to nowi ludzie, w nowych zakątkach naszego globu będą mogli z coraz większym zaufaniem i z coraz bardziej głęboką wiarą powtarzać Jezu, ufam Tobie!”. Od tego czasu, w każdą niedzielę po 17. dniu miesiąca w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach trwa modlitwa z rozważaniem poszczególnych słów papieskiego Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Do tej pory do przygotowań dołączyło już ponad sto miejsc kultu Bożego Miłosierdzia ze wszystkich kontynentów. Główne obchody zaplanowano na sierpień. Uroczysta Msza święta będzie odprawiona w Bazylice Bożego Miłosierdzia w niedzielę, 14 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00.


Zobacz też:

Widzimy się w Łagiewnikach – rozmowa bp. Robertem Chrząszczem

Miłosierdzie nadzieją dla świata – Rozmowa z ks. Zbigniewem Bielasem, rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach


Inaugurując tę niezwykłą modlitwę w dniu 22 sierpnia 2021, abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski wyraził życzenie, aby „iskra, która stąd – zgodnie z wolą Pana Jezusa – ma iść na cały świat, sprawiała, że coraz to nowi ludzie, w nowych zakątkach naszego globu będą mogli z coraz większym zaufaniem i z coraz bardziej głęboką wiarą powtarzać „Jezu, ufam Tobie!”.

Zobacz więcej —> Abp Marek Jędraszewski zainaugurował w Łagiewnikach nowennę przygotowującą do 20. rocznicy Aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu


Posłuchaj Kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (czerwiec 2021):

Zobacz też —> Rozpoczęcie przygotowań do 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jana Pawła II

Wszystkich, którzy jeszcze pragną włączyć się w to modlitewne przygotowanie i otrzymywać materiały na kolejne miesiące prosimy o przesłanie wiadomości na adres mailowy: info@milosierdzie.pl


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja