Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: rocznica wizyty papieża Benedykta XVI w Łagiewnikach