PODZIEL SIĘ

27 maja 2019 – 13. rocznica wizyty papieża B...

27 maja 2019 – 13. rocznica wizyty papieża Benedykta XVI w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

W poniedziałek 27 maja 2019 r. przypada 13. rocznica pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Ojciec Święty modlił się przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny, w kaplicy Wieczystej Adoracji, a w bazylice spotkał się z chorymi, którzy – jak powiedział – są najbardziej wymownymi świadkami miłosierdzia Bożego i mają aktywny udział w zbawianiu świata.

Rocznica papieskiej pielgrzymki Benedykta XVI do Łagiewnik27 maja br. przypada 13. rocznica pielgrzymi papieża…

Opublikowany przez Siostra Maria Helena Kowalska Sobota, 25 maja 2019

 

Na audiencji generalnej w Rzymie tak wspominał tę pielgrzymkę do łagiewnickiego Sanktuarium: Miałem możliwość podkreślić, że tylko Boże miłosierdzie oświeca tajemnicę człowieka. (…) Kontemplując świetlane rany zmartwychwstałego Chrystusa, Siostra Faustyna Kowalska otrzymała orędzie ufności dla ludzkości, orędzie o Bożym miłosierdziu (…) Orędzie to jest rzeczywiście głównym przesłaniem naszych czasów: miłosierdzia jako Boża moc, jako granica dla zła całego świata.

Info za —> Faustyna.pl: Rocznica papieskiej pielgrzymki Benedykta XVI

Zobacz też:

Benedykt XVI w Sanktuarium (przemówienia)

Papieskie pielgrzymki do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach