Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: okazywać aktywną solidarność najuboższym