Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: kryterium poszanowania godności człowieka