Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Synod o młodzieży – 15. Zgromadzenie Ogólne ...

Synod o młodzieży – 15. Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów “Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania” – Watykan, 3-28 października 2018

W Watykanie od 3 do 28 października 2018 r. odbywa się 15. Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów obradujące wokół tematu “Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Biskupi proszą o modlitwę w intencji obrad i ich owoców.

Mszą św. o godz. 10.00 w środę, 3 października rozpoczął się synod poświęcony młodzieży. W wygłoszonej homilii papież Franciszek stwierdził między innymi:

– Niech Duch daje nam łaskę, abyśmy byli ojcami synodalnymi namaszczonymi darem marzeń i nadziei, abyśmy mogli ze swej strony namaścić naszych młodych darem proroctwa i wizji. Niech da nam łaskę, byśmy byli pamięcią działającą, żywą i skuteczną, która z pokolenia na pokolenie nie pozwala się stłumić i zniszczyć prorokom nieszczęść i kataklizmów ani też przez nasze ograniczenia, błędy i grzechy, ale jest w stanie znaleźć przestrzenie, by rozpalić serca i rozeznawać drogi Ducha. W tej postawie posłusznego nasłuchiwania głosu Ducha przybyliśmy ze wszystkich stron świata. Dzisiaj po raz pierwszy są tutaj z nami także dwaj bracia biskupi z Chin kontynentalnych – powitajmy ich serdecznie! Dzięki ich obecności jeszcze bardziej widoczna jest jedność kolegium biskupów z Następcą Piotra.

Wideo / tekst homilii papieskiej —> Radio Maryja/TV Trwam: Homilia papieża Franciszka wygłoszona na Otwarcie XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w Rzymie

Reprezentantami Konferencji Episkopatu Polski na Synodzie Biskupów nt. młodzieży są: abp Stanisław Gądecki – arcybiskup metropolita poznański, przewodniczący KEP, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE); abp Grzegorz Ryś – arcybiskup metropolita łódzki i przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz bp Marek Solarczyk – biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz delegat ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Dodatkowo – zgodnie z wyborem Ojca Świętego Franciszka – do Ojców Synodalnych z Polski dołączył bp Marian Florczyk, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej. W Konferencji Episkopaty Polski jest on członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz  Rady ds. Społecznych, a także Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców.

Pracom zgromadzenia w imieniu papieża będą na zmianę przewodniczyć: patriarcha Babilonu i zwierzchnik Kościoła katolicko-chaldejskiego w Iraku, kard. Louis Raphaël Sako; arcybiskup Toamasiny na Madagaskarze, kard. Désiré Tsarahazana, arcybiskup Yangonu w Mjanmie, kard. Charles Maung Bo oraz arcybiskup Port Moresby w Papui Nowej Gwinei, kard. John Ribat.

Relatorem generalnym, który przedstawi relację wprowadzającą w tematykę obrad, a na ich zakończenie je podsumuje oraz sformułuje propozycje synodu dla papieża, Franciszek mianował przewodniczącego episkopatu Brazylii kard. Sérgio da Rochę. Dwóch włoskich teologów – ks. Giacomo Costa SJ i ks. Rossano Sala SDB zostało zaś sekretarzami specjalnymi zgromadzenia. Ich rolą jest współpraca z relatorem generalnym, a także koordynacja pracy ekspertów.

Cele synodu zawiera przedstawiony w czerwcu w Watykanie dokument „Instrumentum laboris” (dokument roboczy). To 52-stronicowy dokument, sformułowany według zasad chrześcijańskiego rozeznawania, z refleksjami nt. współczesnej młodzieży.

Info za —> KAI/vaticannews.va/BP KEP: XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów o młodzieży (3-28 października)


Kard. Lorenzo Baldisseri
Sekretarz generalny Synodu Biskupów

6 października 2016 r. Ojciec Święty ogłosił temat XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”.

Prace synodalne rozpoczęły się natychmiast od redakcji dokumentu przygotowawczego (DP), opublikowanego 13 stycznia 2017 r. wraz z „Listem Ojca Świętego do młodzieży”. DP zawierał kwestionariusz przeznaczony głównie dla konferencji episkopatów, synodów katolickich Kościołów wschodnich i innych organów kościelnych, z piętnastoma pytaniami dla wszystkich, trzema specyficznymi dla każdego z poszczególnych kontynentów oraz prośbą o podzielenie się trzema „dobrymi praktykami”.

Od 11 do 15 września 2017 roku miało miejsce międzynarodowe seminarium na temat sytuacji młodzieży z obecnością wielu ekspertów i różnych ludzi młodych, co pomogło skupić uwagę na sytuacji młodzieży w dzisiejszym świecie z naukowego punktu widzenia.

Obok tych inicjatyw, które miały na celu zaangażowanie całego Kościoła, nie brakowało okazji do usłyszenia głosu ludzi młodych, ponieważ od samego początku zamierzano uczynić ich aktywnymi uczestnikami. Po pierwsze, przygotowano w różnych językach ankietę internetową, która została przetłumaczona przez niektóre konferencje episkopatów. Zebrała ona odpowiedzi ponad stu tysięcy młodzieży. Zebrany materiał jest ogromny. Co więcej, miało miejsce spotkanie przedsynodalne (Rzym, 19-24 marca 2018 r.), które zakończyło się w Niedzielę Palmową wraz z przedstawieniem Ojcu Świętemu dokumentu końcowego. W tej inicjatywie wzięło udział około trzystu osób młodych z pięciu kontynentów, a także piętnaście tysięcy młodych za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wydarzenie to, które było wyrazem pragnienia Kościoła, aby wysłuchać wszystkich młodych ludzi, osiągnęło znaczny rozgłos.

Materiał zebrany z tych czterech głównych źródeł – plus niektóre „obserwacje” docierające bezpośrednio do Sekretariatu Generalnego Synodu (…) został obszernie przeanalizowany przez niektórych ekspertów, zsyntetyzowany i wreszcie starannie zebrany w ten „dokument roboczy”, który został zatwierdzony przez XIV Radę Zwyczajną Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, w obecności Ojca Świętego.

Zobacz więcej / tekst —> Instrumentum laboris Synodu nt. młodzieży