Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na Wielki Post – Środa 3. tygodnia Wie...

Słowo na Wielki Post – Środa 3. tygodnia Wielkiego Postu – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Dziś dwudzieste drugie z rozważań ks. Marka Chrzanowskiego FDP do Ewangelii na kolejne dni Wielkiego Postu – Środa 3. tygodnia Wielkiego Postu, 10 marca 2021 roku.

Zobacz wszystkie —> codzienne rozważania ks. Marka na Wielki Post


Czytanie z Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 5, 17-19)

“Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».”

Cytat za / czytania liturgiczne na dziś —> brewiarz.pl: Środa, 10 marca 2021 – Teksty liturgii Mszy św.


Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP na Środę 3. tygodnia Wielkiego Postu

Przyszedłeś wypełnić Prawo, Panie; nie znieść, zmienić, ale wypełnić. I każde Twoje słowo spełni się, każda Twoja obietnica zostanie dotrzymana, bo jesteś Bogiem wiernym i prawdomównym. A w sposób absolutny wypełnisz Prawo na krzyżu.

I ja do tego wydarzenia przygotowuję się poprzez czas Wielkiego Postu. Bo i ja chcę wypełniać Prawo i swoim życiem uczyć tego innych. Ale boję się, Panie. Nie umiem być wierny, prawdomówny i wytrwały. Czasem chciałbym, żeby Twoje Prawo można było zmienić w zależności od sytuacji, dostosować do świata. Lecz Ty dziś mówisz, że Twoje królestwo jest dla tych, którzy wypełniają Prawo i uczą je wypełniać, nie zmieniając go po drodze. Moja sprawiedliwość ma być równa Twojej; tak jak miłość i dobroć. To najlepszy sposób, by zbawić duszę. I uwierzyć, że krzyż jest drogą do zmartwychwstania. Innej drogi do zbawienia nie ma. Niesienie krzyża swojego życia w jedności z Tobą to najlepsza droga wypełnienia Twojego Prawa.


Rozważanie pochodzi z książki ks. Marka Chrzanowskiego FDP pt. “Kawa z niebem”

Zobacz relację z prezentacji “Kawy z niebem” —> Ks. Marek Chrzanowski FDP – Kawa z niebem czyli Twoją miłością oddycham…


Zobacz też:

Ks. Marek Chrzanowski FDP na Misericors.org

Strona internetowa ks. Marka

Profil ks. Marka na Facebooku

Jezu, miej miłosierdzie dla nas i całego świata…(Fragment rozważań drogi krzyżowej Księdza Marka)

Opublikowany przez Ks. Marek Chrzanowski – kapłan i poeta. Poniedziałek, 16 marca 2020


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem: