Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na Wielki Post – Czwartek 5. tygodnia ...

Słowo na Wielki Post – Czwartek 5. tygodnia Wielkiego Postu – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Dziś trzydzieste siódme z rozważań ks. Marka Chrzanowskiego FDP do Ewangelii na dni Wielkiego Postu – Czwartek 5. tygodnia Wielkiego Postu.

Ponieważ w dniu 25 marca 2021 r. przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, czytania liturgii Mszy św. na tę uroczystość są inne. Zobacz —> na brewiarz.pl

Zobacz wszystkie —> codzienne rozważania ks. Marka na Wielki Post

Zobacz też —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja


Czytanie z Ewangelii według Świętego Jana (J 8, 51-59)

“Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».

Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże Ty siebie czynisz?»

Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się».

Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem».

Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.”

Cytat za —> brewiarz.pl: Teksty liturgii Mszy św – Czwartek, 2 kwietnia 2020


Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP na Czwartek 5. tygodnia Wielkiego Postu

Kim Ty siebie czynisz? – mówią do Ciebie Żydzi. Ile w tym pytaniu schowali pretensji i zgorszenia! A przecież jesteś Bożym Synem, w którego oni uwierzyć nie chcą. To Ojciec Ciebie otacza chwałą, znasz Go i zachowujesz Jego Słowo.

I ja opuszczam głowę ze wstydu przed Tobą. Tak często stawiam siebie na miejscu przeznaczonym dla Ciebie. Siebie czynię bogiem zapatrzonym w swój własny świat. A Ty delikatnie przypominasz mi, że i ja Boga mam za Ojca. I to Jemu należy się miejsce pierwsze w moim życiu.

Opuszczam więc głowę i szepczę, byś moje serce napełnił łaską nawrócenia; bym nie stawiał siebie nad innymi, tylko pamiętał, że prochem jestem; by czas Twojej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania otworzył mi oczy i pozwolił zrozumieć, że sens mojego życia wypływa z Twojej Krwi przelanej dla mnie na Golgocie.


Rozważanie pochodzi z książki ks. Marka Chrzanowskiego FDP pt. “Kawa z niebem”

Zobacz relację z prezentacji “Kawy z niebem” —> Ks. Marek Chrzanowski FDP – Kawa z niebem czyli Twoją miłością oddycham…


Zobacz też:

Ks. Marek Chrzanowski FDP na Misericors.org

Strona internetowa ks. Marka

Profil ks. Marka na Facebooku


Dołącz do Get Mercy – dodawaj swoje intencje, wspieraj innych modlitwą i postem: