Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na dziś – 22 lutego 2024 – ̶...

Słowo na dziś – 22 lutego 2024 – “Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”

Słowo na dziś – codziennie o Słowie Bożym, Miłosierdziu Bożym i ludzkim, życiu Kościoła i ciekawych tematach wartych uwagi. Dziś czwartek 22 lutego 2024 r., święto Katedry św. Piotra, Apostoła, w którym polecamy: • Ewangelię Mt 16, 13-19 wraz z krótkim rozważaniem ks. Przemysława Krakowczyka SAC, • komentarz do dzisiejszych czytań ks. Wojciecha Węgrzyniaka, • notkę o dzisiejszym Święcie, • refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii autorstwa ks. Piotra Spyry, • informację o przypadającej dziś 93. rocznicy objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego św. Faustynie Kowalskiej, oraz • cytat z Dzienniczka św. Siostry Faustyny (nr 47).


Posłuchaj Ewangelii na 22 lutego 2024 r. wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 22 lutego – Święto katedry św. Piotra Apostoła

Ewangelia według św. Mateusza (Mt 16, 13-19

“Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z  dnia 22 lutego 2024 roku

Zobacz też w serwisie Mateusz.pl —> Czytania na dziś w wersji tekstowej i audio (Maskacjusz TV) oraz komentarze do czytań

Komentarz do czytań liturgicznych na 22 lutego 2024 r. ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka:

Wideo —> Ks. Wojciech Węgrzyniak: DamyzBogiemRadę (Święto Katedry św. Piotra)


Dołącz do akcji – zapraszamy wraz z Sanktuarium w Łagiewnikach!


Święto Katedry św. Piotra, Apostoła

W dniu 22 lutego Kościół powszechny obchodzi święto Katedry św. Piotra, Apostoła.

Już w IV wieku obchodzono w Rzymie 22 lutego święto Katedry Świętego Piotra, wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. Święto, rozszerzone na cały Kościół, przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła.

W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie, jest tron (katedra), na którym miał zasiadać św. Piotr (…) Drogocenna relikwia składa się jedynie z wielu kawałków drewna, spojonych od dawna bogato zdobionymi płytami z kości słoniowej. Słynny budowniczy bazyliki św. Piotra, Jan Wawrzyniec Bernini (+ 1680), zamknął ów tron w potężnej, marmurowej budowli. Ta właśnie katedra stała się symbolem władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak w osobie świętego Piotra, jak również jego następców. Święto to jest więc z jednej strony aktem wdzięczności Rzymian za to, że św. Piotr tak bardzo wyróżnił ich miasto, z drugiej zaś strony – jest okazją dla wiernych Kościoła okazania następcom św. Piotra wyrazu czci. Tron, na którym zasiadał św. Piotr, obecny stale w kościele, gdzie papież odprawia nabożeństwa i sprawuje liturgię dnia, jest nieustannym świadectwem, że biskupi rzymscy mają tę samą władzę nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr; że następcami Piotra mogą być tylko biskupi rzymscy

Więcej o święcie Katedry św. Piotra Apostoła —> na brewiarz.pl

Ks. Piotr Spyra:

“Błogosławiony, czyli szczęśliwy jesteś, kiedy umiesz współpracować z łaską Bożą. Bo twoja wielkość jest nie tyle w tobie samym, tylko w twojej małości, do której umiesz zaprosić Moc Boga.

Jeśli uczciwie popatrzysz na dwa najważniejsze zadania, jakie masz do wykonania w swoim życiu, czyli świętość swojego życia i doprowadzenie do świętości tych, za których jesteś odpowiedzialny (ewangelizacja), jest to coś zdecydowanie ponad nasze siły i możliwości.

Możesz na to popatrzeć z perspektywy lęku przed wielkością tego, co masz wykonać, kontemplując to, jak mały i słaby jesteś. Możesz też – podobnie jak w poprzednim przypadku – uznać swoją słabość, lecz zaprosić do niej Moc Bożą i to właśnie ją kontemplować…”

Przeczytaj ⇒ całą refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii Mt 16, 13-19

93. rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie Kowalskiej

W dniu 22 lutego 2024 r. przypada 93. rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie Kowalskiej. To wydarzenie miało miejsce w celi płockiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku w dniu 22 lutego 1931 roku.

Wieczorem, kiedy byłam w celi – zapisała w swym „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna – ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. – Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47)To wydarzenie miało miejsce w celi płockiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku 22 lutego 1931 roku.

Zobacz więcej —> na Misericors

Obejrzyj koniecznie:

Wideo —> Faustyna 2016: Obraz Jezusa Miłosiernego

Zobacz też:

⇒ Obchody 93. rocznicy objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku

⇒ Kult Bożego Miłosierdzia

⇒ Obraz, którego autorem jest sam Jezus

⇒ Św. Faustyna i bł. ksiądz Michał Sopoćko – święci w duecie

Dzienniczek św. Faustyny, nr 47:

“Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie.”

Źródło / zobacz pełny cytat na dziś > Faustyna.pl – Konkordancja do „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Cytat z “Dzienniczka” nr 47


Słowo na dziś – 22 lutego 2024