Codzienna Aplikacja Miłosierdzia

Słowo na dziś – 2 lutego 2024

Słowo na dziś – codziennie o Słowie Bożym, Miłosierdziu Bożym i ludzkim, życiu Kościoła i ciekawych tematach wartych uwagi. Dziś 2 lutego 2024 r., święto Ofiarowania Pańskiego zwane w Polsce świętem Matki Bożej Gromnicznej, w którym polecamy: • Ewangelię Łk 2, 22-40 wraz z krótkim rozważaniem ks. Przemysława Krakowczyka SAC, • komentarz do dzisiejszych czytań ks. Wojciecha Węgrzyniaka, • informację o przypadającym dziś Święcie Ofiarowania Pańskiego oraz o 28. Światowym Dniu Życia Konsekrowanego, • informację o kampanii PKWP “Cicha i wierna obecność” dedykowanej siostrom klauzurowym, • notkę o przypadającym dziś pierwszym piątku miesiąca oraz • cytat z Dzienniczka św. Siostry Faustyny (nr. 1474).


Posłuchaj Ewangelii na 2 lutego 2024 r. wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego

Ewangelia według św. Łukasza (Łk 2. 22-40)

“Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
które przygotowałeś wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaret.

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.”

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z  dnia 2 lutego 2024 roku

Zobacz też w serwisie Mateusz.pl —> Czytania na dziś w wersji tekstowej i audio (Maskacjusz TV) oraz komentarze do czytań

Komentarz do czytań liturgicznych na 2 lutego 2024 r. ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka:

Wideo —> Ks. Wojciech Węgrzyniak: DamyzBogiemRadę (Święto Ofiarowania Pańskiego)

Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej

W dniu 2 lutego, 40 dni po Bożym Narodzeniu, przypada święto Ofiarowania Pańskiego zwane w Polsce świętem Matki Bożej Gromnicznej. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa „światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.

Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV wieku, a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim.

Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Przed Mszą św. ma miejsce obrzęd błogosławienia świec i procesja ze świecami.

Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek – kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny – ten skończył się świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia. Dzisiejsze święto zamyka więc cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgia po raz ostatni w tym roku ukazuje nam Chrystusa-Dziecię.

Zobacz więcej o święcie Ofiarowania Pańskiego —> na brewiarz.pl

Zobacz też:

⇒ Czy w święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego – uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?

⇒ Czy w piątek 2 lutego – święto Ofiarowania Pańskiego, obowiązuje post?


28. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 

W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2024 r., w Kościele Powszechnym już po raz 28. obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. To dzień szczególnej pamięci o osobach, które całkowicie ofiarowały swoje życie Panu Bogu. Zakonnicy, siostry zakonne i inne osoby konsekrowane odnawiają tego dnia swoje śluby, a w kościołach zbierane są datki na rzecz zakonów klauzurowych.

W swoim tegorocznym liście do osób konsekrowanych w Polsce, przewodniczący ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski bp Jacek Kiciński CMF napisał, że „osoby konsekrowane, naśladując Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego, są świadkami Jego obecności pośród nas”. „Realizując wiernie swoje powołanie, czynią wszystko, by Bóg był bardziej znany i kochani” – czytamy w liście. Bp Kiciński podkreślił w nim, że w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego „dziękujemy wraz z całym Kościołem za osoby, które ślubując rady ewangeliczne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, przypominają nam, że Bóg jest miłością”.

Zobacz więcej —> 32. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – 2 lutego 2024

Kampania PKWP “Cicha i wierna obecność” – Modlitwą zmieniają świat!

Pod hasłem “Cicha i wierna obecność” w Światowym Dniu Życia Konsekrowanego – 2 lutego, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zbiera środki na wsparcie żeńskich klasztorów kontemplacyjnych w Polsce. – Otaczamy opieką każdą z sióstr i idziemy szlakiem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego – wyjaśnia ks. prof. Waldemar Cisło.

Posłuchaj:

Zobacz więcej —>Kampania PKWP “Cicha i wierna obecność” – Modlitwą zmieniają świat!

Pierwszy piątek miesiąca

W piątek, 2 lutego 2024 r., przypada pierwszy piątek miesiąca – nabożeństwo będące wyrazem naszej miłości i szacunku dla Najświętszego Serca Pana Jezusa. Istotą i warunkiem uczestnictwa w nim jest udział we Mszy św. oraz przyjęcie Komunii Świętej wynagradzającej Sercu Jezusowemu za grzechy swoje i całego świata.

Najwięcej o tym pięknym nabożeństwie przekazała nam św. Małgorzata Maria Alacoque, której w latach 1673-75 sam Zbawiciel osobiście się objawiał. Pan Jezus powiedział jej między innymi: “Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom… Ono pragnie rozlewać łaski za twoim pośrednictwem i wzbogacać ludzi Bożymi skarbami. W nim znajdą wszystko czegokolwiek będą potrzebować dla ratowania swych dusz z przepaści zguby”.

W pierwszy piątek miesiąca należy przyjąć Komunię świętą jako zadośćuczynienie za grzechy i zniewagi. Do spowiedzi można przystąpić w oktawie przed lub po pierwszym piątku. Po Mszy świętej należy odmówić przepisane nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa, takie jak: litania, modlitwa na Pierwszy Piątek, przebłaganie Boskiego Serca za grzechy itd.

Zobacz więcej —> na niedziela.pl

Zobacz też —> Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa


Dzienniczek św. Faustyny, nr 1474:

“Często proszę Pana Jezusa o rozum oświecony wiarą. Wyrażam to Panu w tych słowach: Jezu, daj mi rozum, i wielki rozum, jedynie na to, abym Ciebie lepiej poznała, bo im Cię lepiej poznam, tym Cię goręcej ukocham.”

Źródło / zobacz pełny cytat na dziś > Faustyna.pl – Konkordancja do „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Cytat z “Dzienniczka” nr 1474

Słowo na dziś – 2 lutego 2024