Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Papież Franciszek w Maroku – Przemówienie po...

Papież Franciszek w Maroku – Przemówienie podczas ceremonii powitania – 30 marca 2019

Papież Franciszek przybył w sobotę 30 marca 2019 r. do Maroka na zaproszenie króla Mohammada VI oraz zwierzchników dwóch tamtejszych archidiecezji. W powitalnym przemówieniu wygłoszonym do władz i przedstawicieli społeczeństwa na dziedzińcu meczetu Hassana II w stolicy kraju Rabacie Ojciec Święty mówił o potrzebie zjednoczenia wysiłków na rzecz budowy świata bardziej solidarnego. Poruszył temat dialogu międzyreligijnego, nawrócenia ekologicznego oraz migracji.

… Na zakończenie Papież zwrócił się do katolików i chrześcijan żyjących w Maroku zachęcając ich do bycia sługami, promotorami i obrońcami ludzkiego braterstwa. Wskazał także na ich wielkie zaangażowanie w dzieła społeczne oraz w edukację.

Czytaj więcej —> vaticannews.va: Papież: w dialogu przezwyciężajmy stereotypy | Radio Maryja: Wizyta apostolska Ojca Świętego w Maroko

Wideo i tekst przemówienia Franciszka —> Radio Maryja/TV Trwam: Przemówienie papieża Franciszka wygłoszone podczas ceremonii powitania w Maroku

Na lotnisku w Rabacie na papieża Franciszka oczekiwał król Mohammed VI. Oficjalna ceremonia powitalna odbyła się w historycznym centrum marokańskiej stolicy, przed wieżą Hassana II. Jest to jedyna pozostałość po majestatycznym meczecie z XII w. Tam też Papież spotkał się z przedstawicielami marokańskiego społeczeństwa, władzami i korpusem dyplomatycznym

W programie pierwszego dnia papieskiej wizyty w Maroku przewidziano wizytę w Mauzoleum Mohammeda V, spotkanie z królem Mohammedem VI w pałacu królewskim, wizytę w szkole imamów oraz spotkanie z migrantami w siedzibie diecezjalnej Caritas w Rabacie. Drugi dzień swej wizyty Papież poświęci tamtejszej wspólnocie katolickiej. W obiekcie sportowym w Rabacie odprawi Mszę św. dla 10 tysięcy osób. Będzie to największa Msza św. w historii Maroka.

Zobacz materiały na temat pielgrzymki papieża Franciszka do Maroka —> w serwisie Radia Watykańskiego

Zobacz też transmisje Telewizji Trwam:

Podróż Apostolska Ojca Świętego Franciszka do Maroka: Oficjalne powitanie

Ceremonia powitania na placu przed Pałacem Królewskim