Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Msza św. i apel poległych pod Pomnikiem Powstania ...

Msza św. i apel poległych pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego – 31 lipca 2018

Krew powstańców woła o wierność Bogu i troskę o Ojczyznę. Potrzeba nam zgody i jedności – mówił podczas Mszy św. na Placu Krasińskich w dniu 31 lipca 2018 r. biskup polowy WP Józef Guzdek. Sprawowaną pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego Eucharystią uczczono pamięć uczestników Powstania Warszawskiego w przeddzień 74. rocznicy jego wybuchu. Po Mszy św. odbył się apel pamięci i ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem.

Zobacz  —> FOTORELACJĘ

– Krew powstańców woła o wierność Bogu i troskę o Ojczyznę. Potrzeba nam zgody i jedności – mówił wczoraj podczas Mszy…

Opublikowany przez Ordynariat Polowy Środa, 1 sierpnia 2018

 

Eucharystię koncelebrowali bp Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, bp Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, bp Wiesław Lechowicz, przewodniczący Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą, kapelani wojska, harcerze i skautów oraz duchowni obydwu warszawskich diecezji.

W homilii bp Guzdek, nawiązując do słów Ewangelii, mówiących o krzewie winnym, przypomniał że przez przyjęcie chrztu naród polski został „wszczepiony w Chrystusa” i od tamtego czasu wyrósł na potężne drzewo. – Niestety, we wrześniu 1939 roku wrogowie ze wschodu i z zachodu podjęli działania, aby polskie drzewo wolności wyciąć, a nawet wyrwać je z korzeniami. Polska została podzielona przez hitlerowskie Niemcy i sowiecką Rosję, i na kolejne pięć lat wymazana z map Europy – powiedział.

Ordynariusz wojskowy podkreślił, że Polacy „przenieśli Polskę w swoich sercach i umysłach po wzburzonym morzu dramatycznych wydarzeń związanych z II wojną światową i powojenną rzeczywistością”. – Najważniejszą ostoją patriotyzmu były polskie rodziny, które jak latorośle wszczepione w Chrystusa, czerpały życiodajne soki z Ewangelii i sakramentów świętych. W wychowaniu i wybiciu się na niepodległość pomagał Kościół katolicki kształtując sumienia i ucząc, że miłość Ojczyzny żąda ofiary – powiedział.

Bp Guzdek powiedział, że 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego jest okazją do modlitwy i okazania wdzięczności tym, którzy „latem 1944 roku polskie drzewo wolności podlewali własną krwią”. – Nie wynikało to z romantycznych postaw. Walka i śmierć na barykadach nie były szczytem marzeń tysięcy mieszkańców stolicy. Oni chcieli żyć i pracować, zakładać rodziny i przyczyniać się do rozwoju swojej Ojczyzny. W ocenie wielu, powstanie było jednak jedynym sposobem wyrażenia sprzeciwu wobec totalitarnego zła – powiedział. Dodał, że „Powstanie było rozpaczliwym wołaniem o poszanowanie prawa do życia, do wolności i suwerenności”.

Biskup polowy zachęcił do budowania jedności narodowej, wspólnoty i pokoju. – W miejscu uświęconym męczeńską krwią naszych rodaków, składając Najświętszą Ofiarę, prośmy Boga o dar pokoju. Oby już nigdy polskie drzewo wolności nie musiało być podlewane krwią żołnierzy i ludności cywilnej. Z tego miejsca krew powstańców woła o wierność Bogu i troskę o Ojczyznę. Potrzeba nam zgody i jedności! – zaapelował.

Na koniec podkreślił, aby jedności szukać na drodze wzajemnego szacunku i dialogu. – Niech cierpliwy i rozważny dialog pomoże rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy. Niech wzajemny szacunek i harmonijna współpraca sprawią, że polskie drzewo wolności będzie się rozrastać, umacniać i rodzić dorodne owoce. Prośmy Ducha Świętego o dar mądrości dla nas, dla współczesnego pokolenia Polaków – powiedział.

Pod pomnik Powstania Warszawskiego przybyli przedstawiciele władz państwowych z prezydentem RP Andrzejem Dudą. We Mszy św. uczestniczyło liczne grono kombatantów, żołnierzy i uczestników Powstania Warszawskiego. Obecni byli wicemarszalek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz prezydent miasta stołecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

We Mszy św. uczestniczyli generałowie WP oraz komendanci i funkcjonariusze służb mundurowych. Wspólna modlitwa zgromadziła harcerzy, przedstawicieli grup rekonstrukcyjnych, młodzieży biorącej udział w Kongresie Polonijnym oraz mieszkańców Warszawy.

Apel pamięci

Po zakończeniu Mszy św. powstańcy warszawscy, przedstawiciele władz państwowych i mieszkańcy stolicy wzięli udział w apelu pamięci.

– Powstańcy chcieli wolności, bo tak było od pokoleń; bo wolność wywalczyli ich ojcowie, którzy stanęli do walki, zwyciężyli i Polska stała się niepodległa – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości.

Zdaniem prezydenta „Powstańcy chcieli wolności, bo tak było od pokoleń; bo wolność wywalczyli ich ojcowie, którzy stanęli do walki, zwyciężyli i Polska stała się niepodległa”. – Oni pamiętali o powstańcach styczniowych, o tych, którzy się sprzeciwiali, i których akt odwagi i bohaterstwa był niezwykle ważny dla wzmacniania tożsamości – powiedział.

Prezydent wyraził pokoleniu Powstańców wdzięczność za to, że dzięki ich heroicznej postawie Polacy są dziś wolnym i niepodległym narodem. – Jesteśmy w Polsce, którą odzyskaliście i którą pomogliście odzyskać dwóm młodszym pokoleniom – mówił.

– Cześć i chwała bohaterom, cześć i chwała bohaterom warszawskim, wieczna chwała poległym! Niech żyje Polska wolna, suwerenna, niepodległa! – zakończył Prezydent.

Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Zbigniew Galperyn zaapelował o ochronę powstańczych mogił. – Zastanówmy się, czy wszystko zrobiliśmy dla naszych koleżanek i kolegów, których z nami już nie ma, bo odeszli na tak zwaną wieczną wartę. Obecnie stan prawny dopuszcza możliwość likwidacji grobów powstańców warszawskich nawet tych odznaczonych Krzyżem Walecznych lub Order Virtuti Militari — powiedział. Jego zdaniem instytucje, których zadaniem jest opieka nad miejscami pamięci „powinny stworzyć bazę grobów, prawnie chronionych przed likwidacją; one również winny spowodować wydanie odpowiednich przepisów”.

Zbigniew Galperyn podziękował także za opiekę i pamięć m.in. władzom Warszawy, które po raz pierwszy w tym roku przyznały nagrodę finansową powstańcom warszawskim.

Podczas uroczystości przemawiała także prezydent Hann Gronkiewicz–Waltz. – Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy gotowi do obrony takich wartości jak prawa jednostki i demokracja – pytała.

Po odczytaniu apelu pamięci przez oficera Dowództwa Garnizonu Warszawa i salwie honorowej przed pomnikiem złożone zostały kwiaty.

tekst Krzysztof Stępkowski
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

Info za —> ordynariat.wp.mil.pl/episkopat.pl: Msza św. i apel poległych pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego