Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Modlitwa “Zdrowaś Maryjo” (Pozdrowieni...

Modlitwa “Zdrowaś Maryjo” (Pozdrowienie Anielskie)

Modlitwa “Zdrowaś Maryjo” (Pozdrowienie Anielskie) to modlitwa oddająca cześć Matce Bożej i Jezusowi, z prośbą o wstawiennictwo Maryi. Modlitwa składa się z trzech części. Pierwsza to słowa Archanioła Gabriela, wypowiedziane podczas Zwiastowania (Łk 1,28), druga –  słowa św. Elżbiety do Maryi w czasie Nawiedzenia (Łk 1,42).

W XIII wieku zaczęto dodawać do tych dwóch fraz biblijnych imię Jezus. Trzecia część modlitwy powstała w XIV wieku. W 1566 roku papież Pius V kazał umieścić ją w brewiarzu rzymskim, przez co w takiej formie stała się oficjalną modlitwą Kościoła. Modlitwa ta  wchodzi m.in. w skład modlitwy Anioł Pański oraz modlitwy różańcowej.


Na podstawie tego szczególnego współdziałania Maryi z działaniem Ducha Świętego Kościoły rozwinęły modlitwę do świętej Matki Boga, skupiając ją na Osobie Chrystusa ukazanej w Jego misteriach. W niezliczonych hymnach i antyfonach, które wyrażają tę modlitwę, najczęściej występują na przemian dwa dążenia: jedno „uwielbia” Pana za „wielkie rzeczy”, jakie uczynił swojej pokornej Służebnicy, a przez Nią wszystkim ludziom (Por. Łk 1, 46-55); drugie powierza Matce Jezusa błagania i uwielbienia dzieci Bożych, ponieważ Ona zna teraz ludzkość, która w Niej zostaje poślubiona przez Syna Bożego. Te dwa dążenia modlitwy do Maryi znalazły szczególny wyraz w modlitwie “Zdrowaś Maryjo”. (Katechizm Kościoła Katolickiego – 2675, 2676)


Modlitwa „Zdrowaś Maryjo” (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.


Brzmienie wg uchwały nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020

Tekst modlitwy za —> episkopat.pl: Ujednolicone i uzupełnione brzmienie wybranych formuł modlitewnych


Tekst Ave Maria po łacinie:

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.