Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Miłość – III dzień łagiewnickiego triduum pr...

Miłość – III dzień łagiewnickiego triduum przed uroczystością św. Siostry Faustyny – 4 października 2023

W środę 4 października 2023 r., w trzecim dniu triduum przed uroczystością św. Siostry Faustyny odprawianym w kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach ks. Zbigniew Bielas mówił o miłości.

Zobacz też

“Zupa od św. Siostry Faustyny” – 150 ciepłych posiłków dla potrzebujących dzięki zbiórce Fundacji “Misericors” i Rektoratu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – 4 października 2023

Nadzieja – II dzień łagiewnickiego triduum przed uroczystością św. Siostry Faustyny – 3 października 2023

Na początku homilii rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przytoczył definicję katechizmową miłości. Jest to cnota teologalna, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. – Wiadomo, że w niej streszczają się też wszystkie przykazania, że powinna przenikać całe ludzkie działanie. I że pozwala zrzucić łańcuchy niewolnika, którego dobro uwiera, a wybierać to dobro radośnie i ochoczo – mówił i dodawał, że o miłości Bożej św. Faustyna pisze niemal na każdej stronie swojego „Dzienniczka”. – Relacja z miłującym Bogiem jest treścią jej życia, jedynie On potrafi ją uszczęśliwić. Z wielkim przejęciem pisze o tym, co przeżywa, ale słowa nie są w stanie oddać oglądanej przez nią rzeczywistości. Dziwi się jak ludzie traktują Boga z niedowierzaniem i obojętnością – zauważał.

Kaznodzieja cytował zdania z „Dzienniczka” mówiące o miłości: „Miłość czysta zdolna jest do czynów wielkich i nie łamią jej trudności ani przeciwności; jak miłość [jest] mocna [mimo] wielkich trudności – tak też jest wytrwała w szarym, codziennym, żmudnym życiu. Ona wie, że by się Bogu przypodobać, jednego potrzeba, to jest, aby najdrobniejsze rzeczy czynić z wielkiej miłości – miłość i zawsze miłość” /Dz. 140/

Wskazywał, że miłość Boga prowadzi do miłości. bliźniego. Jak mówił, sprawdzianem miłości Boga jest dla Siostry Faustyny miłość bliźniego. Przywołał scenę z życia Apostołki Bożego Miłosierdzia, kiedy to przyszedł do niej Pan Jezus w postaci ubogiego młodzieńca, a któremu podała talerz ciepłej zupy.

Ks. Bielas mówił także o życiu św. Siostry Faustyny. – Nie wszyscy wierzyli jej… Słyszała nieraz: „Niech siostra sobie wybije z głowy, żeby Pan Jezus miał z siostrą tak poufale przestawać, z taką nędzną, z taką niedoskonałą. Pan Jezus tylko ze świętymi duszami obcuje. Zapamiętaj to sobie. Przyznałam, że ma wielką rację, bo jestem nędzna, ale jednak ufam miłosierdziu Bożemu. Kiedy się spotkałam z Panem, upokarzałam się i mówiłam: »Jezu, Ty z takimi nędznymi podobno nie obcujesz?«. »Bądź spokojna, córko Moja, właśnie przez taką nędzę chcę okazać moc miłosierdzia swego«” – tak odpowiedział Pan Jezus siostrze Faustynie, potwierdzając, że chce przyjąć każdego grzesznika i nędzarza, by z nim obcować. Święta Faustyna zapewnia: „Bóg nikomu miłosierdzia swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się miłosierdzie Boże” (Dz. 72) – mówił kapłan, zauważając, że wszystkie czyny Faustyny wypływały z miłości. – Kończymy czas Triduum, czas przygotowania do jutrzejszej uroczystości. Razem ze św. Faustyną zgłębialiśmy trzy drogi: drogę żywej wiary, drogę ufnej nadziei i drogę miłosiernej miłości – mówił zapraszając wiernych do Łagiewnik na 5 października, kiedy to będziemy obchodzić 85. rocznicę śmierci św. Siostry Faustyny.

W tym triduum można uczestniczyć przez transmisję on-line na stronie ⇒ www.faustyna.pl, na You Tube w kanale ⇒ Faustyna.pl i w aplikacji mobilnej o tej samej nazwie.

W czwartek – 5 października – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przypada uroczystość św. Faustyny Kowalskiej. Msze święte w Kaplicy Klasztornej, w której znajduje się grób Apostołki Bożego Miłosierdzia, będą o godz. 6.30, 17.00 i 19.00, Msze święte w Bazylice w porządku niedzielnym. W uroczystość św. Faustyny można uzyskać w Bazylice odpust zupełny.

W tym dniu od 10.00 do 18.30 będzie możliwość nawiedzenia celi św. Siostry Faustyny. Wieczorne czuwanie modlitewne w czwartek rozpocznie się w Kaplicy Klasztornej o 21.00, a zakończy o 22.45 -– w godzinie odejścia do domu Ojca Niebieskiego Siostry Faustyny, które miało miejsce 85 lat temu – 5 października 1938 roku.

Info na podstawie —> Małgorzata Pabis – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach: Miłość – III dzień triduum przed uroczystością św. Siostry Faustyny oraz Faustyna.pl: Triduum przed uroczystością św. Faustyny

Zobacz też —> Śmierć św. Siostry Faustyny Kowalskiej – 5 października 1938 – Rozmowy o Miłosierdziu