Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Nadzieja – II dzień łagiewnickiego triduum p...

Nadzieja – II dzień łagiewnickiego triduum przed uroczystością św. Siostry Faustyny – 3 października 2023

We wtorek 3 października 2023 r., w drugim dniu triduum przed uroczystością św. Siostry Faustyny, przeżywanym w kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach, ks. Zbigniew Bielas, rektor łagiewnickiego Sanktuarium, mówił o nadziei. – Warto zauważyć, że nadzieja, to w sumie odpowiedź na pragnienie szczęścia, jakie Bóg złożył w sercu każdego człowieka. Nadzieja pozwala wychylić się w przyszłość i cieszyć się już dziś tym co dopiero nadejdzie – szczęśliwą wiecznością – powiedział.

Fot. episkopat.pl

Zobacz też —> Inauguracja łagiewnickiego triduum przed uroczystością św. Siostry Faustyny – 2 października 2023

Kaznodzieja na początku homilii przytoczył definicję słowa „nadzieja”, jaką możemy znaleźć w Katechizmie Kościoła Katolickiego: „Nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia Królestwa niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa i opierając się nie na naszych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego”.

Jak zauważył ks. Bielas, słowo „nadzieja” pojawia się w „Dzienniczku” Siostry Faustyny stosunkowo rzadko i zwykle w tekstach skierowanych bezpośrednio do Boga: „W Tobie moja jedyna nadzieja” /Dz. 76/ – O wiele bliższe jest Faustynie słowo „ufność”, którego używa znacznie częściej i które wydaje się niekiedy oznaczać pewien „bardziej zaawansowany” rodzaj nadziei rodzący się po przejściach wielu prób: Często żyłam nadzieją przeciw nadziei i posunęłam swoją nadzieję do zupełnego zaufania Bogu. Niech się stanie ze mną to, co postanowił od wieków. /Dz. 386/ – mówił i dodawał: – Święta Faustyna wzywa przede wszystkim do ufności w miłosierdzie Boże. Wyjaśnia, że Bóg jest godzien naszego zaufania, że jest On samą miłością. Przekonuje, że nie ma takiej sytuacji, w której to miłosierdzie byłoby dla nas niedostępne – że zbawienie, a nawet wielka świętość, są w zasięgu każdego człowieka bez wyjątku, nawet gdyby był największym grzesznikiem, ponieważ tak wielka jest moc miłosierdzia. Zważywszy na to, że mówi to święta która jak mało kto poznała kim i jaki jest Bóg jej zapewnienia nabierają wyjątkowej wiarygodności.

Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia mówił o kolejnych etapach życia Siostry Faustyny: wstąpieniu do zgromadzenia, postulacie i nowicjacie. – Niezwykłe łaski nie wbijają Siostry Faustyny w pychę czy próżne upodobanie w sobie. Przyjmuje je z pokorną wdzięcznością dla Pana i Jego Matki, której wstawiennictwu je przypisuje – podkreślił.

Jak mówił ks. Bielas, Łagiewniki to miejsce związane z nadzieją. – Tak wielu przybywa tutaj, aby szukać nadziei, przemieniać swoje życie, prosić o potrzebne łaski… Przybywają na modlitwę przed obliczem Jezusa Miłosiernego, powierzają je wstawiennictwu św. Faustyny… „Nadzieja płynie z Łagiewnik” pod taki tytułem wydaliśmy książkę z kazaniami z czasu pandemii. Przez 3 i pół miesiąca przybywali tu kapłani i głoszonym słowem umacniali tych, którzy byli zamknięci w swoich domach z powodu koronawirusa… „Miłosierdzie nadzieją dla świata” – te słowa towarzyszyły przygotowaniom do 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, które przeżywaliśmy w zeszłym roku… Trzynaście „Dzwonów Nadziei” poświęconych w Łagiewnikach trafiło do wielu miejsc na świecie – na wszystkie kontynenty, aby nieść nadzieję. Dokładnie rok temu byłem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Winnicy na Ukrainie, aby przekazać Dzwon Nadziei… Z wielką ufnością powtarzamy tutaj słowa z Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał na tym miejscu św. Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 roku: „Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei”. Dzwony są poświęcane właśnie tutaj, w Łagiewnikach, bo „Miłosierdzie jest nadzieją dla świata”. I właśnie stąd płynie to orędzie miłosierdzia i nadziei – zaznaczył kapłan.

A kończąc homilię ks. Bielas zaapelował: – Bądźmy ludźmi nadziei. Nieśmy tę nadzieję naszym bliźnim.

W tym triduum można uczestniczyć przez transmisję on-line na stronie ⇒ www.faustyna.pl, na You Tube w kanale ⇒ Faustyna.pl i w aplikacji mobilnej o tej samej nazwie.

W czwartek – 5 października – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przypada uroczystość św. Faustyny Kowalskiej. Msze święte w Kaplicy Klasztornej, w której znajduje się grób Apostołki Bożego Miłosierdzia, będą o godz. 6.30, 17.00 i 19.00, Msze święte w Bazylice w porządku niedzielnym. W uroczystość św. Faustyny można uzyskać w Bazylice odpust zupełny.

W tym dniu od 10.00 do 18.30 będzie możliwość nawiedzenia celi św. Siostry Faustyny. Wieczorne czuwanie modlitewne w czwartek rozpocznie się w Kaplicy Klasztornej o 21.00, a zakończy o 22.45 -– w godzinie odejścia do domu Ojca Niebieskiego Siostry Faustyny, które miało miejsce 85 lat temu – 5 października 1938 roku.

Info na podstawie —> Małgorzata Pabis – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach: Triduum przed uroczystością św. Faustyny oraz Faustyna.pl: Triduum przed uroczystością św. Faustyny

Zobacz też —> Śmierć św. Siostry Faustyny Kowalskiej – 5 października 1938 – Rozmowy o Miłosierdziu