Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy 3 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski...

Czy 3 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski – uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?

W dniu 3 maja Kościół w Polsce obchodzi tradycyjnie uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Głównej Patronki Polski. Msze święte w intencji Ojczyzny celebrowane są w całej Polsce zaś Msze w parafiach organizuje się według porządku niedzielnego. Tegoroczne obchody uroczystości NMP Królowej Polski zostały przeniesione na sobotę 2 maja 2020 r. ze względu na przypadającą 3 maja IV Niedzielę Wielkanocną.

Zobacz więcej —>  Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – obchodzona w sobotę 2 maja 2020

Dzień 3 maja to również narodowe Święto Konstytucji 3. Maja.

Dnia 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz uroczystym aktem oddał kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski. Święto Królowej Polski, ustanowione przez św. Piusa X dla archidiecezji lwowskiej, papież Pius XI rozszerzył na całą Polskę w roku 1924. Papież Jan XXIII w roku 1962 ogłosił Najświętszą Maryję Pannę, Królową Polski, główną Patronką kraju razem ze świętymi biskupami i męczennikami Stanisławem i Wojciechem.

3 maja 1966 r. Episkopat Polski pod przewodnictwem Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego dokonał Milenijnego Aktu Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Miłości za Wolność Kościoła w Polsce i na świecie. Tekst Aktu zatwierdził papież Paweł VI nazywając „aktem religijnym najwyższej rangi”.

Zobacz więcej o Uroczystości NMP Królowej Polski —> na Brewiarz.pl


Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, iż w niedziele oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.

Mimo wyjątkowego charakteru uroczystości NMP Królowej Polski w dniu 3 maja (a w roku 2020 w sobotę 2 maja) wierni w Polsce nie są zobowiązani do udziału we Mszy św. i do powstrzymywania się od prac niekoniecznych, ponieważ świętami nakazanymi w Polsce, poza niedzielami, są:

uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia)

uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia)

uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)

uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)

uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

Na powyższej liście nie uwzględniono uroczystości przypadających w niedziele (np. Wielkanoc czy Wniebowstąpienie Pańskie, przeniesione na na 7. niedzielę wielkanocną od 2003 r.), ponieważ niedziela zawsze jest “świętem nakazanym”.

Za—> List Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych

Jednocześnie, ze względu na trwającą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, obowiązują tymczasowo specjalne przepisy państwowe i kościelne, dotyczące ograniczenia maksymalnej liczby wiernych uczestniczących w nabożeństwach, a decyzje o udzieleniu dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej 3 maja 2020 r. są w gestii ordynariuszy diecezji. Szczegółowe informacje należy sprawdzić na stronach internetowych diecezji lub poszczególnych parafii.

Fot. Krzysztof Świertok / Jasna Góra