Codzienna Aplikacja Miłosierdzia

Imię JEZUS przemienia!

Być może wielu ludzi jest zdolnych do zmiany swego życia dopiero wtedy, gdy mimo swych błędów, po raz pierwszy doświadczą głębszego szacunku, zostaną potraktowani poważnie, a nawet spotkają się z miłością.

(…) W wydanej książce o modlitwie Jezusa anonimowy autor wyjaśnia, co może oznaczać we­zwanie Imienia Jezus przy spotkaniu z ludźmi:

Imię JEZUS jest więc konkretnym i skutecznym środkiem do tego, aby ludzi przemieniać w ich ukrytą, najgłębszą i ostateczną rzeczywistość. Z imieniem JEZUS w sercu i na ustach powinni­śmy się zbliżać do wszystkich ludzi – na ulicy, w biurze, w sklepie, fabryce, autobusie, stojąc w kolejce – a szczególnie do tych, którzy są anty­patyczni i uciążliwi. Nad nimi wszystkimi mamy wymawiać imię JEZUS, bo jest to ich rzeczywiste imię.

Wzywaj ich Jego Imieniem, wzywaj ich w Jego Imieniu, w duchu uczczenia, przychylności i słu­żebności. Uczcij Chrystusa w nich i służ Mu. U wielu z tych mężczyzn i kobiet, złych i przestęp­czych, jest także Jezus … uwięziony. Uwalniaj Go tym, że Go milcząco uznasz i uczcisz w nich. Kiedy idziemy tak z tym nowym nastawieniem przez świat, wypowiadamy Imię JEZUS nad każdym człowiekiem i w każdym człowieku widzimy JEZU­SA, na naszych oczach każdy się przemieni i zo­stanie oczyszczony.

Chodzi więc nie o to, żeby w rozmowie z ludźmi mieć na ustach nieustannie Imię Je­zus lub też wciąż mówić na ten temat, ale chodzi raczej o wewnętrzną postawę wiary i modlitwy, w której winniśmy spotykać się z ludźmi. Chodzi więc o wiarę w obecność Chrystusa w bracie, która pomaga mu prze­mienić się, według obrazu, jaki Chrystus w nim złożył.

 Fidelis Puppert OSB, o. Anzelm Grün OSB

Chrystus w bracie