Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy w uroczystość św. Józefa – 19 marca 2024...

Czy w uroczystość św. Józefa – 19 marca 2024 – uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?

W dniu 19 marca przypada w Kościele powszechnym liturgiczna uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

W Ewangeliach, które poświęcają św. Józefowi 26 wierszy jego imię (z języka hebrajskiego oznacza “Pan przydał, obdarzył”) pojawia się 14 razy. Nie odnotowano żadnego słowa, które byłoby przez niego wypowiedziane, dlatego w teologii określa się go często mianem człowieka, który przemawiał czynami, a jego prawe i sprawiedliwe postępowanie stawiane jest za wzór. To on odgrywał główną rolę w wydarzeniach związanych z dzieciństwem Jezusa – jemu Pan Bóg dawał polecania za pośrednictwem anioła odnośnie do losów Dziecięcia (por. Mt 1 – 2).

Zobacz też —> Nowenna do św. Józefa

Św. Józef był prawdziwą głową Świętej Rodziny. Choć pochodził z królewskiego rodu Dawida, był zwyczajnym rzemieślnikiem, który utrzymywał siebie i swoich bliskich z ciężkiej fizycznej pracy w drewnie, metalu czy też kamieniu. Św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, był opiekunem i wychowawcą Jezusa Chrystusa. Obecnie jest opiekunem – patronem Kościoła powszechnego.

Zobacz więcej —> Niedziela.pl: Święty Józef – wzór do naśladowania oraz na: brewiarz.pl


Posłuchaj Ewangelii na 19 marca 2024 r. wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 19 marca – św. Józefa, Oblubieńca NMP

Zobacz wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 19 marca 2024


Dołącz do akcji – zapraszamy wraz z Rektoratem Sanktuarium w Łagiewnikach!


Zobacz też:

⇒ Modlitwa do św. Józefa

⇒ Modlitwa do św. Józefa robotnika – Papieża Jana XXIII

⇒ Marcowe nabożeństwa ku czci św. Józefa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – Także online

Nowenna w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego – Dzień 4 – Wtorek, 19 marca 2024


Czy w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP – 19 marca 2024 – uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?

Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, iż w niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej. Choć wymienia on uroczystość św. Józefa wśród świąt nakazanych jednak mocą dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. wierni w Polsce nie są zobowiązani w tym dniu do udziału we Mszy św. i do powstrzymywania się od prac niekoniecznych.

Świętami nakazanymi w Polsce, poza niedzielami, są:

• uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia)

• uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia)

• uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli (6 stycznia)

• uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Wielkanoc (niedziela, 31 marca 2024)

• Wniebowstąpienie Pańskie (niedziela, 12 maja 2024)

• uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki (niedziela, 19 maja 2024)

• uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało (30 maja 2024)

• uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)

• uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

oraz wszystkie niedziele w ciągu roku (w całym Kościele powszechnym).

Lista ta obowiązuje od 30 listopada 2003 r. – zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 4 marca 2003 r. Na terenie Polski zniesiony został obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej w trzy kolejne uroczystości:

uroczystość świętego Józefa (19 marca)

• uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)

uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia)

W liście pasterskim nt. przykazań kościelnych  (2003 r.) polscy biskupi zachęcali jednak:

Chociaż takie uroczystości i święta, jak: Niepokalane Poczęcie, świętego Józefa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, Matki Bożej Gromnicznej, Poniedziałek Wielkanocny, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek do Zesłaniu Ducha Świętego), świętego Szczepana, nie są świętami nakazanymi, to jednak zachęcamy wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii (…) Zachęcamy także wiernych do pełnego udziału w Eucharystii przez przyjęcie Komunii świętej.

Za—> List Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych

Zobacz też —> Święta nakazane w Polsce – Kiedy uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!