Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy w uroczystość św. Józefa – 19 marca R...

Czy w uroczystość św. Józefa – 19 marca – uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?

W dniu 19 marca przypada w Kościele powszechnym liturgiczna uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

W Ewangeliach, które poświęcają św. Józefowi 26 wierszy jego imię (z języka hebrajskiego oznacza “Pan przydał, obdarzył”) pojawia się 14 razy. Nie odnotowano żadnego słowa, które byłoby przez niego wypowiedziane, dlatego w teologii określa się go często mianem człowieka, który przemawiał czynami, a jego prawe i sprawiedliwe postępowanie stawiane jest za wzór. To on odgrywał główną rolę w wydarzeniach związanych z dzieciństwem Jezusa – jemu Pan Bóg dawał polecania za pośrednictwem anioła odnośnie do losów Dziecięcia (por. Mt 1 – 2).

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja

Św. Józef był prawdziwą głową Świętej Rodziny. Choć pochodził z królewskiego rodu Dawida, był zwyczajnym rzemieślnikiem, który utrzymywał siebie i swoich bliskich z ciężkiej fizycznej pracy w drewnie, metalu czy też kamieniu. Św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, był opiekunem i wychowawcą Jezusa Chrystusa. Obecnie jest opiekunem – patronem Kościoła powszechnego.

Zobacz więcej —> Niedziela.pl: Święty Józef – wzór do naśladowania oraz na: brewiarz.pl

Zobacz też:

 ⇒ 19 marca – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Czy w piątek 19 marca 2021 obowiązuje post?

Z okazji przypadającej w dniu 8 grudnia 2020 roku 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego, papież Franciszek ogłosił na czas od 8 grudnia 2020 do 8 grudnia 2021 r. specjalny „Rok” poświęcony Opiekunowi Jezusa. – Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu – tymi słowami papież Franciszek opisuje św. Józefa w Liście apostolskim “Patris corde – Z ojcowskim sercem”, opublikowanym z okazji rocznicy.

Zobacz więcej —> Papież Franciszek ogłosił “Rok Świętego Józefa” w Kościele powszechnym: 8 grudnia 2020 – 8 grudnia 2021

Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 19 marca 2021


Czy w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP – 19 marca 2021 – uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?

Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, iż w niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej. Choć wymienia on uroczystość św. Józefa wśród świąt nakazanych jednak mocą dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. wierni w Polsce nie są zobowiązani w tym dniu do udziału we Mszy św. i do powstrzymywania się od prac niekoniecznych.

Świętami nakazanymi w Polsce, poza niedzielami, są:

uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia)

uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia)

uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)

uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)

uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

Na powyższej liście nie uwzględniono uroczystości przypadających w niedziele (np. Wielkanoc czy Wniebowstąpienie Pańskie, przeniesione na na 7. niedzielę wielkanocną od 2003 r.), ponieważ niedziela zawsze jest “świętem nakazanym”.

W liście pasterskim nt. przykazań kościelnych  (2003 r.) polscy biskupi zachęcali jednak:

Chociaż takie uroczystości i święta, jak: Niepokalane Poczęcie, świętego Józefa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, Matki Bożej Gromnicznej, Poniedziałek Wielkanocny, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek do Zesłaniu Ducha Świętego), świętego Szczepana, nie są świętami nakazanymi, to jednak zachęcamy wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii (…) Zachęcamy także wiernych do pełnego udziału w Eucharystii przez przyjęcie Komunii świętej.

Za—> List Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem: