Codzienna Aplikacja Miłosierdzia

Modlitwa do św. Józefa

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Wołam do Cie­bie, najpotężniejszego Opiekuna słabych i po­trzebujących pomocy, i po tysiąckroć wysławiam łaskawość Twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.

Do Ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiej boleści, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojęt­ny. Mój najdroższy Opiekunie w niebie, które­go Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, ucie­kam się do Ciebie, przedstawiając Ci moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę. Również wy, wszystkie dusze w czyść­cu cierpiące, błagajcie świętego Józefa o wsta­wiennictwo za mną.

Amen.


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!