Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy w piątek 31 grudnia 2021 obowiązuje post?

Czy w piątek 31 grudnia 2021 obowiązuje post?

Piątek 31 grudnia 2021 r. to w Kościele katolickim siódmy dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego. 31 grudnia przypada też liturgiczne wspomnienie dowolne św. Sylwestra I, papieża. Decyzja o udzieleniu dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru tego dnia i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia 2021 r. w poszczególnych diecezjach leży w gestii biskupów diecezjalnych.

Sylwester został biskupem Kościoła rzymskiego w r. 314. Po edykcie mediolańskim kończącym erę prześladowań chrześcijan w cesarstwie podjął organizację kultu Bożego. Rządził Kościołem za panowania Konstantyna Wielkiego, w którym to czasie szerząca się schizma donatystów oraz herezja ariańska spowodowały wiele złego. Gdy Konstantyn ufundował bazyliki św. Jana na Lateranie i św. Piotra na Watykanie, Sylwester I dokonał obrzędu uroczystej konsekracji obu świątyń. Za pontyfikatu Sylwestra odbył się pierwszy sobór powszechny w Nicei (rok 325). Zmarł w 335 r. i został pochowany w katakumbach Pryscylli przy via Salaria.

Zobacz więcej o św. Sylwestrze I —> na brewiarz.pl

W dniu 31 grudnia przypada również liturgiczne wspomnienie dowolne —> św. Katarzyny Laboure, dziewicy i zakonnicy

Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Czy w piątek 31 grudnia 2021 obowiązuje post?

Wierni w Polsce, którzy ukończyli 14 rok życia, są w piątki zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (postu jakościowego) ze względu na pokutny charakter tego dnia – nie obowiązuje ona jedynie w piątki, w które wypada uroczystość (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251) lub dni w randze uroczystości albo gdy zostanie udzielona zgodnie z prawem kanonicznym dyspensa (kanon 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Oktawa Narodzenia Pańskiego ma w kalendarzu liturgicznym rangę święta (nie zaś uroczystości jak oktawa wielkanocna) i dlatego nie znosi obowiązku piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Kościele w Polsce w dniu 31 grudnia 2021 r., podobnie jak liturgiczne wspomnienie dowolne św. Sylwestra lub św. Katarzyny Laboure.

Decyzja o udzieleniu dyspensy na piątek 31 grudnia 2021 r. w poszczególnych diecezjach leży w gestii biskupów diecezjalnych. UWAGA: We wszystkich 41 diecezjach w Polsce wchodzących w skład 14 metropolii łacińskich (nie licząc greckokatolickich) oraz w ordynariacie polowym Wojska Polskiego wierni otrzymali dyspensę na piątek 31 grudnia 2021. Warto sprawdzić na stronie własnej diecezji na jakich warunkach została ona udzielona (np. modlitwa w intencjach Papieża, uczynki miłosierdzia, inne formy pokuty).

Zobacz więcej o dyspensach w diecezjach —> niedziela.pl: Sylwester w piątek. Co z dyspensą?


DEFINICJA POSTU

Dyscyplinę dotyczącą postów reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1249-1253. Rozróżnia się post ilościowy i jakościowy.

Post jakościowy polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. W każdy piątek roku, jeżeli nie przypada w tym dniu uroczystość, należy zachować post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Do zachowania wstrzemięźliwości zobowiązani są wierni, którzy ukończyli 14 rok życia (kan. 97; kan. 1252).

Post ilościowy polega na spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta oraz lekkiego posiłku rano i wieczorem. Post ilościowy i jakościowy obowiązuje tylko dwa dni w ciągu roku, to jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Obowiązuje on wiernych od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia.

Info za —> Mateusz.pl (2003): Wyjaśnienie w sprawie IV przykazania odnoszące się do zachowania wstrzemięźliwości w Wigilię Bożego Narodzenia w Polsce


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja