Codzienna Aplikacja Miłosierdzia

Co to jest czyściec?

Czym jest czyściec i jak możemy pomóc duszom czyśćcowym? Oto odpowiedź… w maksymalnym skrócie – za Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.

CO TO JEST CZYŚCIEC?

Czyściec jest stanem tych, którzy umierają w przyjaźni z Bogiem. Choć są już pewni swego wiecznego zbawienia, potrzebują jeszcze oczyszczenia, aby wejść do radości nieba.

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY POMÓC W OCZYSZCZENIU DUSZ W CZYŚĆCU?

Wierząc w komunię świętych, wierni pielgrzymujący jeszcze na ziemi mogą pomóc duszom w czyśćcu, ofiarując za nich modlitwy za zmarłych, w szczególności Ofiarę eucharystyczną, lecz także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne.

/Źródło: Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego/

Zobacz też co na temat czyśćca mówi  —> Katechizm Kościoła Katolickiego (p. 1030-1032)

Zobacz też —> Odpust zupełny dla zmarłych – jak uzyskać?

Zobacz też

Dusze w czyśćcu cierpiące

Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych

Św. Faustyna – Mam iść do kaplicy…