Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Odpust zupełny dla zmarłych – jak uzyskać? W...

Odpust zupełny dla zmarłych – jak uzyskać? W roku 2020 – przez cały listopad!

Tradycyjnie, nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

Zobacz —> Papieską intencję modlitewną na listopad 2020 roku

UWAGAW związku z pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w sprawie uzyskiwania odpustów za zmarłych w listopadzie 2020  – Można je uzyskać przez cały miesiąc, nie tylko w dniach od 1 do 8 listopada!

Szczegóły —> Dekret Penitencjarii Apostolskiej ws. odpustów dla wiernych zmarłych – Listopad 2020 roku

Bądź Misericors ⇒ KLIKNIJ

Chcesz poprosić innych o modlitwę za bliskich zmarłych? ⇒ Dodaj intencję

Zobacz też —> Czym jest czyściec oraz Św. Faustyna – Mam iść do kaplicy…

W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz trzeba wypełnić inne warunki, takie jak: stan łaski uświęcającej (spowiedź sakramentalna*), Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego. Odpust ten można uzyskać od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny.

Również wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny (w listopadzie 2020 przez cały miesiąc!), w ciągu roku cząstkowy.

Ogólne warunki uzyskania odpustu zupełnego:

brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego

stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna

przyjęcie Komunii świętej

odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec święty

odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia.

Po jednej spowiedzi (stan łaski uświęcającej)* można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny.

Zobacz —> Papieską intencję modlitewną na listopad 2020 roku


Odpust zupełny –  uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.

Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.


Info na podstawie —> Brewiarz.pl, Diecezja Warszawsko-Praska oraz Radio Maryja: Warunki odpustu zupełnego (1 – 8 listopada)


Dołącz do Get Mercy – dodawaj swoje intencje, wspieraj innych modlitwą i postem:

Posłuchaj słowa ks. Zbigniewa Bielasa, kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach:

Wideo —> Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Módlmy się za Zmarłych