Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

8 czerwca – Wspomnienie św. Jadwigi, królowe...

8 czerwca – Wspomnienie św. Jadwigi, królowej

W dniu 8 czerwca Kościół katolicki w Polsce obchodzi liturgiczne wspomnienie obowiązkowe św. Jadwigi, królowej. W roku 2024 przypada 650-lecie jej urodzin.

Jadwiga urodziła się w roku 1374 jako córka króla Węgier i Polski, Ludwika. Po ojcu odziedziczyła tron Polski i w roku 1384 została ukoronowana. Poślubiła wielkiego księcia Litwy, Władysława Jagiełłę, i przyczyniła się do nawrócenia tego kraju na chrześcijaństwo. Przyczyniła się też do powstania w Krakowie Wydziału Teologicznego i odnowienia Uniwersytetu. Przez całe życie odznaczała się hojnością dla ubogich. Zmarła w Krakowie 17 lipca 1399 roku.

Zobacz więcej —> na brewiarz.pl oraz na jadwizanki.pl

Wideo↑ —> Telewizja Misericordia: Skarby Kościoła 8 czerwca | św. Królowa Jadwiga

W roku 2024, w sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa – 8 czerwca, Kościół obchodzi liturgiczne wspomnienie obowiązkowe Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.


… Po śmierci Ludwika Węgierskiego (1382) Węgrzy ogłosili królową siostrę Jadwigi, Marię. Natomiast Polacy zaprosili na swój tron Jadwigę. W wieku 10 lat została koronowana 16 października 1384 r. W związku z zaistniałą sytuacją polityczną, a także wobec dalekosiężnych planów polskich rozważano możliwość unii Polski z Litwą. Stała się ona faktem dzięki małżeństwu królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy. Ceremonia zaślubin, poprzedzona chrztem Jagiełły (15 lutego 1386 r.), odbyła się w katedrze królewskiej 18 lutego 1386 r. Tam również 4 marca odbyła się koronacja Jagiełły na króla polskiego. Jagiełło miał wówczas 35 lat, Jadwiga – 12.

Wiosną tego samego roku para królewska udała się do Wielkopolski, gdzie król uspokoił tamtejszych panów, mianując na wojewodę wielkopolskiego ich kandydata, Bartosza z Odolanowa. Rok później panowie polscy zdołali przekonać Jadwigę, by stanęła na czele wojsk i na nowo przyłączyła Ruś do granic Polski. Starosta węgierski oddał Ruś bez oporu. 8 marca 1387 roku Jadwiga wjechała do Lwowa.

Jan Długosz (+ 1480) oddaje Jadwidze najwyższe pochwały. Gdy była małoletnia, pozwoliła, by rządzili za nią wytrawni i całą duszą oddani polskiej racji stanu doradcy. Kiedy wraz z Jagiełłą została współrządczynią kraju, miała na celu jedynie dobro narodu polskiego. Z Krzyżakami wiodła ożywioną korespondencję: m.in. interpelowała w sprawie ich zbrojnych wypraw na Litwę, jak też w sprawie przywłaszczonych sobie dóbr Opolczyka w Ziemi Dobrzyńskiej i na Kujawach. We Włocławku spotkała się osobiście z wielkim mistrzem krzyżackim, Konradem von Jungingen, by omówić problemy, dotyczące obu stron (1397). Doprowadziła do zgody między Władysławem Jagiełłą a jego rywalem, Witoldem (1393). Odtąd wszelkie porachunki dynastyczno-polityczne książęta litewscy zobowiązali się załatwiać z udziałem Jadwigi. W 1392 roku udała się na Węgry, gdzie w spotkaniu ze swoją siostrą, Marią, omawiała w Lubowli i w Kezmarku sprawy obu państw. Nawiązała ścisły kontakt z papieżem Urbanem VI (+ 1392) i Bonifacym IX (+ 1404), skutecznie likwidując intrygi Krzyżaków, Opolczyka i Zygmunta Luksemburczyka.

Serca poddanych pozyskała sobie jednak przede wszystkim niezwykłą dobrocią…

Za —> brewiarz.pl: Święta Jadwiga Królowa


Archidiecezja Krakowska zaprasza do udziału w wyjątkowych obchodach 650-lecia urodzin św. Jadwigi Królowej, które odbywają się w Krakowie. To niepowtarzalna okazja, by uczcić pamięć św. Jadwigi Królowej i jednocześnie odkryć historię oraz kulturę średniowiecznego Krakowa.

Codziennie od 30 maja do 7 czerwca 2024 o godzinie 17:30 w Katedrze na Wawelu odbywają się wyjątkowe nabożeństwa nowenny ku czci św. Jadwigi Królowej. Te duchowe spotkania są organizowane przez Siostry Jadwiżanki, które od lat pielęgnują kult św. Jadwigi, patronki Polski i Litwy. – Nowenna to czas szczególnej modlitwy i refleksji, skierowany do wszystkich wiernych pragnących pogłębić swoją wiarę i oddać hołd świętej – mówi s. Anna Kopińska CHR. – Św. Jadwiga Królowa, znana ze swojej pobożności, mądrości i dobroczynności, jest postacią, której życie i działania pozostawiły trwały ślad w historii Polski – dodaje…

Na prośbę abp. Marka Jędraszewskiego, Penitencjaria Apostolska mocą nadaną jej przez papieża Franciszka udzieliła łaski odpustu zupełnego wszystkim, którzy w dniach 30 maja do 8 czerwca 2024 nawiedzą kościół katedralny i pomodlą się przy relikwiach św. Jadwigi, królowej. Dla tych, którzy nie będą mogli nawiedzić kościoła katedralnego warunkiem odpustu będzie szczera modlitwa za wstawiennictwem św. Jadwigi w intencji pokoju na świecie i o pomyślność dla naszego kraju.

Czytaj całość —> diecezja.pl: 650-lecie urodzin św. Jadwigi Królowej

Zobacz też —> diecezja.pl: Abp Marek Jędraszewski o św. Jadwidze Królowej: Jej serce było na wzór Jezusowego

“… Pełna zasług i w opinii świętości odeszła do Pana 17 VII 1399 r., w kilka dni po śmierci swojej maleńkiej córki… Piękne świadectwo o królowej Jadwidze dał ks. Jan Długosz: „Była ona bardzo powabna na twarzy, lecz obyczajami i cnotami powabniejsza; krzewicielka wiary katolickiej na Litwie (…) Ona przez Wielki Post i Adwent poskramiała ciało swoje włosiennicą i nadzwyczajnymi umartwieniami. Była pełna wielkiej szczodrobliwości wobec biednych, wdów, przybyszów i wobec wszelkich nędzarzy i potrzebujących. Nie było w niej lekkomyślności, nie było gniewu (…) pychy, zazdrości lub zawziętości. Odznaczała się głęboką pobożnością i niezmierną miłością Boga”. (Liturgia Godzin, t. III, s. 1327).

Z chwilą śmierci rozpoczął się kult Jadwigi, wierni uciekali się do niej w modlitwach, otrzymywali łaski, o czym świadczyły liczne wota. Jednakże jej beatyfikacji dokonał dopiero papież Jan Paweł II w Krakowie 8 VI 1979 r., zatwierdzając publiczny kult, jakim cieszy się królowa Jadwiga „od niepamiętnych czasów”. Kanonizacja królowej Jadwigi miała miejsce również w Krakowie 8 VI 1997 r. Grób św. Jadwigi (jej relikwie) znajduje się w katedrze na Wawelu.

W ikonografii św. Jadwiga najczęściej jest przedstawiana jako młoda królowa, w koronie z lilii andegaweńskich na rozpuszczonych włosach, z insygniami władzy (berłem i jabłkiem), często także z herbami Polski i Litwy…”

Zobacz więcej —> opoka.org.pl: Ks. Stanisław Hołodok, Święta Jadwiga Królowa

“Nie było na polskim tronie tak pięknego króla. Bo też nie było oprócz niej drugiej kobiety, która zostałaby koronowana nie na królową, lecz na króla Polski. Jadwiga (1374–1399) została nim, zanim skończyła jedenaście lat.

Dzisiejsze nastolatki raczej jej nie zazdroszczą. Ze wszystkich życiorysów wynika, że od najmłodszych lat jej życiem kierowała polityka i historia. W wieku czterech lat została zaręczona z Wilhelmem Habsburgiem (starszym od niej o cztery lata). Do małżeństwa nie doszło – zmieniła się koncepcja polityczna. Okazało się, że trafi do Polski. I to jako król. Została nim 16 października 1384 roku. Kilka miesięcy później przybyło na Wawel poselstwo z Litwy. Wielki książę Jagiełło w zamian za rękę Jadwigi był gotów przyjąć wraz ze wszystkimi poddanymi chrześcijaństwo i wcielić swe ziemie do Polski…”

Czytaj całość —> wiara.pl: Ks. Artur Stopka (2008): Dzisiejsze nastolatki jej nie zazdroszczą

Św. Jan Paweł II o św. Jadwidze, królowej

(fragmenty homilii z Mszy św. kanonizacyjnej bł. królowej Jadwigi, 8 czerwca 1997)

„Gaude, mater Polonia!”

Powtarzam dziś to wezwanie do radości, które przez wieki śpiewali Polacy na wspomnienie św. Stanisława. Powtarzam je, ponieważ miejsce i okoliczność w szczególny sposób do tego usposabiają. Mamy bowiem znów powrócić na Wawel, do królewskiej katedry, i stanąć tam przy relikwiach królowej, pani wawelskiej. Oto nadszedł wielki dzień jej kanonizacji. A zatem, „Gaude, mater Polonia, Prole fecunda nobili, Summi Regis magnalia Laude frequenta vigili”.

Długo czekałaś, Jadwigo, na ten uroczysty dzień. Prawie 600 lat minęło od twej śmierci w młodym wieku. Umiłowana przez naród cały, ty, która stoisz u początku czasów jagiellońskich, założycielko dynastii, fundatorko Uniwersytetu Jagiellońskiego w prastarym Krakowie, długo czekałaś na dzień twojej kanonizacji – ten dzień, w którym Kościół ogłosi uroczyście, że jesteś świętą patronką Polski w jej dziedzicznym wymiarze – Polski za twoją sprawą zjednoczonej z Litwą i Rusią: Rzeczpospolitej trzech narodów. Dziś nadszedł ten dzień. Wielu ludzi pragnęło dożyć tej chwili i wielu jej nie doczekało. Mijały lata i stulecia, i wydawało się, że twoja kanonizacja jest już wręcz niemożliwa. Niech ten dzień będzie dniem radości nie tylko dla nas, współcześnie żyjących, ale także dla nich wszystkich – tych, którzy na ziemi go nie doczekali. Niech będzie wielkim dniem świętych obcowania. „Gaude, mater Polonia!”

(…) Ergo, felix Cracovia, Sacro dotata corpore, Deum, qui fecit omnia, Benedic omni tempore. „Raduj się dziś, Krakowie!” Raduj się, bo nadszedł wreszcie czas, że wszystkie pokolenia twoich mieszkańców mogą oddać hołd wdzięczności świętej Pani Wawelskiej.

To właśnie głębi jej umysłu i serca zawdzięczasz, królewska stolico, że stałaś się znaczącym w Europie ośrodkiem myśli, kolebką kultury polskiej i pomostem między chrześcijańskim Zachodem i Wschodem, wnosząc niezbywalny wkład w kształt europejskiego ducha. Na Uniwersytecie Jagiellońskim kształcili się i wykładali ci, którzy na cały świat rozsławili imię Polski i tego miasta, ze znawstwem włączając się w najważniejsze debaty swojej epoki. Dość wspomnieć wielkiego rektora krakowskiej Wszechnicy – Pawła Włodkowica, który już na początku XV wieku kładł podwaliny pod nowożytną teorię praw człowieka, czy Mikołaja Kopernika, którego odkrycia dały początek nowemu spojrzeniu na kształt stworzonego [kosmosu]. A czy nie powinien Kraków, a wraz z nim cała Polska, dziękować za to dzieło Jadwigi, które przyniosło najwspanialszy owoc – owoc życia świętych studentów i profesorów? Stają więc dziś między nami te wielkie postaci Bożych mężów, wszystkie pokolenia – od Jana z Kęt i Stanisława Kazimierczyka po błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara i Sługę Bożego Józefa Bilczewskiego – aby włączyć się w nasz hymn uwielbienia Boga, za to, że dzięki ofiarnemu dziełu królowej Jadwigi to miasto stało się kolebką świętych.

Czytaj całość —> jadwizanki.pl: Homilia Jana Pawła II z Mszy kanonizacyjnej bł. królowej Jadwigi


– Powierzając się ufnie wstawiennictwu św. Jadwigi, módlcie się tak jak ona, u stóp krzyża, o pokój w Europie – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej audiencji generalnej, 8 czerwca 2022 roku.

Publikujemy pełny tekst pozdrowień:

‘Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie kapłanów z diecezji włocławskiej, którzy przybyli do Rzymu z okazji 25-lecia święceń kapłańskich.

Dzisiaj wspominacie św. Jadwigę, królową, apostołkę Litwy, fundatorkę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas jej kanonizacji św. Jan Paweł II przypomniał, że to za jej sprawą Polska zjednoczyła się z Litwą i Rusią. Powierzając się ufnie jej wstawiennictwu, módlcie się tak jak ona, u stóp krzyża, o pokój w Europie.

Z serca wam błogosławię.”

Za —> vaticannews / BP KEP


Wideoimpresja: [Miasto Świętych] św. Jadwiga

“Św. Jadwiga – młodziutka królowa, żona króla Władysława Jagiełły, która odegrała ważną rolę w średniowiecznej Polsce i Europie. Mądra, współczująca i religijna była współautorką wraz z mężem politycznych i religijnych inicjatyw: wspierała krzewienie wiary wśród Litwinów, godziła zwaśnionych Jagiellonów, dotowała uczelnię. Ważne kwestie powierzała Czarnemu Krzyżowi, zwanemu Krzyżem Jadwigi…

Wideo —> Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016: [Miasto Świętych] św. Jadwiga


Posłuchaj fragmentu z Roczników Królestwa Polskiego Jana Długosza, kanonika krakowskiego Historiae Pol., t. 3, p. 531:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 8 czerwca 2021 | Św. Jadwigi


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!