Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała...

Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w. Jest to święto całego Kościoła, który powstaje i gromadzi się podczas “łamania chleba”. W Polsce obchodzona jest  w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, w tym roku – 8 czerwca 2023.

Wideo —> bEZ sLOGANU (2018): bEZ sLOGANU2 (384) Support Bożego Ciała

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało – jest jednym ze świąt nakazanych w Kościele.

Tego dnia wierni mają obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej.

Obowiązkowi temu nie czyni zadość ten, kto uczestniczy w Boże Ciało jedynie w procesji eucharystycznej; udział w procesji nie jest obowiązkowy.

Zobacz więcej —> Święta nakazane w Polsce – Kiedy uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?


Kościół od początku głosi wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, i dlatego Eucharystię – która w Kościele katolickim realizuje się jako Eucharystyczna Ofiara i jako sakrament sprawowany podczas Mszy św. – uczynił centrum kultu.

Obecność Chrystusa urzeczywistnia się w liturgii eucharystycznej w wieloraki sposób, przede wszystkim dzięki temu, że kapłan, zgodnie z wolą Jezusa, nad chlebem i winem wypowiada modlitwę eucharystyczną jako modlitwę błogosławieństwa. Jej mocą pod postaciami eucharystycznymi Jezus Chrystus staje się obecny prawdziwie (nie tylko w znaku), rzeczywiście (nie przez podobieństwo) i substancjalnie (przez przemianę całej substancji chleba w Ciało i całej substancji wina w Krew). Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się na słowach Jezusa: „To jest Ciało moje… To jest Krew moja” (Mk 14,22.24).

Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości Bożego Ciała były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała, początkowo dla diecezji Liege oraz zainaugurował pierwszą procesję eucharystyczną ulicami miasta.

W Polsce jako pierwszy polecił obchodzić to święto bp Nankier w diecezji krakowskiej w 1320 r.

Czytaj całość —> opoka.org.pl/episkopat.pl: Boże Ciało – Kościół czci realną obecność Jezusa pod postaciami chleba i wina

Zobacz też:

⇒ brewiarz.pl: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

⇒ niedziela.pl: Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

⇒ opoka.org.pl:  św. Jan Paweł II, List z okazji 750-lecia święta Bożego Ciała


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Rok A

Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 6, 51-58):

“Jezus powiedział do Żydów:

«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało wydane za życie świata».

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».”

Zobacz wszystkie—> Czytania liturgii Mszy św. Bożego Ciała – 8 czerwca 2023

Posłuchaj Ewangelii na uroczystość Bożego Ciała 2023 wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 8 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa


W Boże Ciało “mamy niepowtarzalną okazję, by celebrować swoją wiarę, by wyjść na ulice miasta i dać świadectwo. Ma ona charakter radosny i dziękczynny. Podczas procesji wierni sypią kwiaty, po których przechodzi celebrans trzymający Najświętszy Sakrament. Śpiewane są pieśni dziękczynne o Ciele i Krwi Chrystusa, a także Suplikacje. Ołtarze na Boże Ciało to jedne z najważniejszych elementów tej uroczystości. W trakcie procesji wierni zatrzymują się przy nich, a księża odczytują fragmenty Ewangelii. Cztery Ołtarze symbolizują właśnie – cztery Ewangelie, a ponadto cztery strony świata, gdzie należy głosić Chrystusa…”

Czytaj całość / teksty Ewangelii przy Ołtarzach —> Stacja7.pl: Ołtarze na Boże Ciało. Dlaczego są cztery?


W Boże Ciało Msze św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odprawiane są według ⇒ porządku niedzielnego.

W kościele parafialnym w Łagiewnikach procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 17:00, następnie przejdzie ul Siostry Faustyny w stronę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W bazylice na zakończenie procesji po dziękczynnym Te Deum – uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Msza Święta do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w intencji próśb oraz podziękowań wiernych będzie odprawiona w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny o godzinie 19:00.

Info na podstawie —> Faustyna.pl: Uroczystość Bożego Ciała w Krakowie i Łagiewnikach


Centralna procesja Bożego Ciała 2023 w Krakowie rozpocznie się o godz. 9.00 Mszą św. sprawowaną przy ołtarzu polowym na dziedzińcu przed katedrą wawelską, po czym Drogą Królewską przejdzie na Rynek Główny. Przy kolejnych czterech ołtarzach, zbudowanych obok kościołów: św. Idziego, świętych Apostołów Piotra i Pawła, św. Wojciecha i przy bazylice Mariackiej, będzie rozważane Słowo Boże i zanoszona modlitwa w intencjach szczególnie dzisiaj ważnych i aktualnych.

Po zakończeniu centralnej procesji Bożego Ciała w Krakowie przed Bazyliką Mariacką zostanie odprawiona Msza św., zwłaszcza dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w Eucharystii na Wzgórzu Wawelskim.

Abp Marek Jędraszewski zaprasza do udziału w centralnej procesji Bożego Ciała reprezentacje wszystkich krakowskich parafii wraz ze swoimi proboszczami i rektorami kościołów, asysty procesyjne, zgromadzenia zakonne żeńskie i męskie, bractwa, stowarzyszenia, wspólnoty, wojsko, ludzi nauki i kultury, władze miejskie i samorządowe, szkoły katolickie oraz młodzież.

Info za —> Archidiecezja Krakowska: Boże Ciało – procesja centralna w Krakowie


W trosce o jak najliczniejsze i głębokie przeżywanie wydarzeń religijnych, a także o większe zaangażowanie świeckich w działania parafii, Fundacja Orszak Trzech Króli od ponad dekady promuje sposoby uświetniające tradycyjne procesje z Najświętszym Sakramentem ulicami miast, odbywające się w dniu uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Bożego Ciała.

Dywan kwiatowy w kościele na procesję Bożego Ciała to kobierzec we wzory ułożony z ziół i kwiatów, po którym przechodzi ksiądz z monstrancją – dodaje uroku kościołowi i podkreśla wagę wydarzenia, jakim jest procesja Bożego Ciała. Instrukcję wykonania można znaleźć na stronie bozecialo.info.pl

Specjalne śpiewniki z pieśniami eucharystycznymi oraz opisami cudów eucharystycznych pomagają uczestnikom włączyć się aktywnie w śpiew podczas procesji Bożego Ciała, bo przecież “Kto śpiewa, dwa razy się modli”. Śpiewniki te można co roku zamawiać kontaktując się z biurem Fundacji Orszak Trzech Króli.

Odwiedź serwis Fundacji “Orszak Trzech Króli” dedykowany uroczystości Bożego Ciała —> bozecialo.info.pl


Posłuchaj – Dominikańskiej katechezy liturgicznej o Bożym Ciele

Podczas katechezy noszącej tytuł “O chlebie i winie”, o. Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Porosło mówią o uroczystości Bożego Ciała, opierając się na tekście Kanonu Rzymskiego i odwołując się do biblijnych typów oraz przedstawiających je mozaik.

Wideo —> Liturgia.pl (2013): Katecheza o Bożym Ciele


Św. Tomasz z Akwinu stworzył pięć hymnów eucharystycznych. wśród nich:

Sław języku tajemnicę

Sław języku tajemnicę Ciała i Najdroższej Krwi
którą jako Łask Krynicę wylał w czasie ziemskich dni
Ten co Matkę miał Dziewicę Król narodów godzien czci.

Z Panny czystej narodzony posłan zbawić ludzki ród
gdy po świecie na wsze strony ziarno Słowa rzucił w lud
wtedy cudem niezgłębionym zamknął Swej pielgrzymki trud.

W noc ostatnią przy Wieczerzy z tymi których braćmi zwał
pełniąc wszystko jak należy czego przepis prawny chciał
Sam Dwunastu się powierzył i za pokarm z rąk Swych dał

Słowem więc Wcielone Słowo chleb zamienia w Ciało Swe
wino Krwią jest Chrystusową – darmo wzrok to widzieć chce
tylko wiara Bożą mowa pewność o tym w serca śle

Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz
niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas,
co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas

Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni
niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu, dzięki, czci
a równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

Źródło —> Diecezja Warszawsko-Praska: Boże Ciało 2017


Zobacz też —> Litania do Miłosierdzia Bożego w Hostii św.


Wiersz ks. Marka Chrzanowskiego FDP pt. “Przeistoczenie”, pochodzący z tomiku “Moja Msza Święta”:

Przeistoczenie

Wzruszenie dech mi zapiera
gdy drżącą ręką trzymam
Najświętszą Hostię i kielich z winem
prosząc Ducha Świętego
by Jego mocą
przeze mnie niegodnego sługę
stało się Ciałem Pana i Krwią Jego
wpatruję się w mojego Boga
nie znajdując słów
by uwielbić Jego Miłość
i serce tylko w milczeniu
śpiewa pieśń miłości
o Bogu który zakochał się w człowieku
i z nim pozostał w małym kawałku chleba
w kropli wina
która na ołtarzu staje się
Bogiem samym.
Amen.

(ks. Marek Chrzanowski FDP, Moja Msza Święta, 2017)