Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

26 listopada – Wspomnienie bł. Jakuba Alberi...

26 listopada – Wspomnienie bł. Jakuba Alberione

W dniu 26 listopada przypada liturgiczne wspomnienie dowolne bł. Jakuba Alberione, prezbitera.

Jakub Alberione urodził się 4 kwietnia 1884 r. w San Lorenzo di Fossano w północnych Włoszech. Jako młody seminarzysta, w noc przełomu wieków XIX i XX, podczas długiej adoracji eucharystycznej przeżył intensywne doświadczenie duchowe. Zrozumiał wtedy jasno swoją przyszłą misję: żyć Jezusem Chrystusem i dać Go światu jako Drogę, Prawdę i Życie, wykorzystując w tym celu najszybsze i najskuteczniejsze środki komunikacji międzyludzkiej, w które wyposaża nas postęp. Aby zrealizować tę misję, założył Rodzinę Świętego Pawła, którą tworzy pięć zgromadzeń zakonnych, cztery instytuty życia konsekrowanego dla świeckich i stowarzyszenie ludzi świeckich. Narodził się dla nieba 26 listopada 1971 r., wsparty modlitwą papieża Pawła VI, który odwiedził go tuż przed śmiercią. Beatyfikowany przez Jana Pawła II w dniu 27 kwietnia 2003, w święto Miłosierdzia Bożego.

Zobacz więcej —> na brewiarz.pl

Wideo↑ —> Telewizja Misericordia: Skarby Kościoła 26 listopada | bł. Jakub Alberione


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!

Bł. Jakub Alberione w swoim życiu wytrwale dążył do osiągnięcia dwóch ideałów. Pierwszym z nich było poszukiwanie głębokiego zjednoczenia z Bogiem przez dążenie do coraz pełniejszego upodobnienia się do Jezusa Mistrza Drogi, Prawdy i Życia za przykładem św. Pawła, który mógł napisać: “Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Aby to osiągnąć, prowadził głębokie życie duchowe oparte na fundamentach Pisma Świętego i Eucharystii. Światło i siły do podejmowania różnorodnych inicjatyw na polu duchowym i apostolskim czerpał z kontaktu z Bogiem na przedłużonej modlitwie, która prowadziła go do szczytów kontemplacji. Ponadto zawsze był uważnie wsłuchany w głos Kościoła, któremu okazywał szczere synowskie posłuszeństwo. Jak sam wspominał: “Dla większego spokoju i ufności musi powiedzieć: że zarówno początek, jak i rozwój Rodziny Świętego Pawła zawsze przechodziły przez podwójne posłuszeństwo: przez inspirację u stóp Jezusa Eucharystycznego potwierdzoną u kierownika duchowego i równocześnie przez wolę wyrażaną przez przełożonych kościelnych” (AD 29).

Drugim wielkim ideałem, który ożywiał bł. Jakuba Alberionego, była miłość do ludzi. Stwierdzenie, że na świecie żyje jeszcze tak wiele osób, które nie znają Chrystusa lub też nie znają Go wystarczająco, było dla niego źródłem świętego niepokoju i silnym bodźcem do żarliwej gorliwości kapłańskiej. Liczne fundacje, zaangażowanie najszybszych i najskuteczniejszych środków społecznego komunikowania do apostolstwa katolickiego, różnorodne inicjatywy, które podejmował, miały jeden cel: sprawić, aby do jak największej liczby ludzi dotarło Słowo Boże i aby wzbudzić w nich miłość do Chrystusa, jedynego Zbawiciela. Te same ideały niestrudzenie przekazywał swoim duchowym synom i córkom, ucząc ich wrażliwości na znaki czasu i gotowości podejmowania odważnych inicjatyw apostolskich.

Dnia 28 czerwca 1969 r., podczas specjalnej audiencji udzielonej Rodzinie Świętego Pawła, papież Paweł VI odznaczył Założyciela orderem “Pro Ecclesia et Pontifice” i tak scharakteryzował jego osobowość i ducha: “W imię Chrystusa, dziękujemy mu i błogosławimy go. Oto on: pokorny, cichy, niestrudzony, czuwający, pogrążony w swoich myślach, dążących od modlitwy do czynu (zgodnie ze starożytną zasadą: ora et labora), zawsze uważny na znaki czasu, tj. na najbardziej genialne sposoby docierania do dusz. Nasz ksiądz Alberione dał Kościołowi nowe środki wyrazu, nowe sposoby wykorzystania sił i możliwości apostolskich, nowe umiejętności oraz nową świadomość ważności i możliwości swojej misji we współczesnym świecie poprzez nowoczesne środki”.

Za —> brewiarz.pl: W Rodzinie św. Pawła: ŚWIĘTO BŁ. JAKUBA ALBERIONEGO, PREZBITERA, założyciela Rodziny św. Pawła

Zobacz —> Kalendarium życia bł. Jakuba Alberione


Posłuchaj rozmowy o bł. Jakubie Alberione z z przełożonym generalnym Towarzystwa Świętego Pawła, ks. Valdirem José De Castro SSP:

Z okazji 50. rocznicy śmierci bł. Jakuba Alberionego (26.XI.1971), włoskiego księdza, założyciela Rodziny Świętego Pawła, obecnej i działającej na całym świecie, ks. Sławomir Sznurkowski SSP przeprowadził rozmowę z przełożonym generalnym Towarzystwa Świętego Pawła, ks. Valdirem José De Castro SSP, próbując m.in. odpowiedzieć na pytania: Dlaczego ks. Alberione wybrał środki społecznego komunikowania do głoszenia Ewangelii? W jaki sposób dziś realizować charyzmat przekazany przez ks. Alberionego, aby nikt nie był pozbawiony prawdy o zbawieniu? Rocznica ta jest więc okazją, aby dać lepiej poznać jak najszerszemu gronu osób wierzących i tych, którzy poszukują prawdy, tego wielkiego świadka naszych czasów oraz zachęcić do modlitwy za jego wstawiennictwem.

Tłumaczenie wypowiedzi przygotował ks. Sławomir Sznurkowski SSP.

Wideo —> Towarzystwo Świętego Pawła: Błogosławiony Jakub Alberione – Święty na współczesne czasy

Św. Jan Paweł II o bł. Jakubie Alberione:

(fragment homilii z Mszy św. beatyfikacyjnej 6 nowych błogosławionych)

“Bł. Jakub Alberione zrozumiał, że ludziom naszych czasów trzeba umożliwić poznanie Jezusa Chrystusa — Drogi, Prawdy i Życia, «za pomocą środków właściwych dla naszych czasów», jak zwykł mówić. Brał przykład z apostoła Pawła, którego nazywał «teologiem i architektem Kościoła», i pozostawał zawsze posłuszny i wierny nauczaniu Następcy Piotra — «latarni» prawdy w świecie, często pozbawionym trwałych ideowych punktów odniesienia. «Do posługiwania się tymi narzędziami potrzeba grupy ludzi świętych» — powtarzał ten apostoł nowych czasów.

Jakże wspaniałe dziedzictwo pozostawił on swej rodzinie zakonnej! Oby jego duchowi synowie i córki zachowali niezmienionego pierwotnego ducha, tak aby we właściwy sposób mogli odpowiedzieć na potrzeby ewangelizacji dzisiejszego świata….”

Czytaj całość —> zyciezakonne.pl: 2003.04.27 – Rzym – Byli «znakami» miłosierdzia Bożego. Homilia podczas beatyfikacji Jakuba Alberione, Marka z Aviano, Marii Krystyny Brando, Eugenii Ravasco, Marii Dominiki Mantovani i Julii Salzano

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja