Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

26 grudnia – Święto św. Szczepana, pierwszeg...

26 grudnia – Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

W dniu 26 grudnia, drugim dniu oktawy Bożego Narodzenia, Kościół powszechny obchodzi święto św. Szczepana Diakona i Pierwszego Męczennika.

Św. Szczepan był jednym z siedmiu pomocników Apostołów w Kościele jerozolimskim. Był z pochodzenia Żydem, ale reprezentował hellenistów, czyli chrześcijan, którzy chcieli włączyć we wspólnotę Kościoła nie tylko żydów, ale także pogan.

Według Dziejów Apostolskich “pełen łaski i mocy Ducha Świętego” głosił Dobrą Nowinę z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić. Pierwszy męczennik, świadcząc swoją śmiercią o prawdziwości posłannictwa Chrystusa i Jego nauki, urzeczywistnił ideał doskonałego naśladowania Mistrza. Zginął około 36 roku ukamienowany przez miejscową społeczność żydowską w Jerozolimie.

Uderzające jest podobieństwo między śmiercią Pana Jezusa i św. Szczepana: fałszywi świadkowie, śmierć poza miastem, oddanie się Jezusa Ojcu, a Szczepana – Jezusowi, przebaczanie prześladowcom.

Autor Dziejów Apostolskich podkreśla, że przy śmierci Szczepana był obecny Szaweł, późniejszy Apostoł Narodów, którego św. Łukasz stanie się potem uczniem. Pilnował szat oprawców. Był oficjalnym świadkiem kamienowania – reprezentował Sanhedryn.

Kult Świętego sięga IV wieku. Imię św. Szczepana wymienia się w Kanonie Rzymskim.

Czytaj więcej o św. Szczepanie —> na brewiarz.pl | na wiara.pl

Wideo↑ —> Misericordia TV: Skarby Kościoła 26 grudnia | Św. Szczepana


“Kościół stawia nam dzisiaj za przykład do naśladowania św. Szczepana, męczennika. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdybyśmy w dniu wczorajszym nie obchodzili uroczystości Narodzenia Jezusa Chrystusa. Widzimy więc w tym miejscu, tak czysto po ludzku patrząc, pewną sprzeczność. Z jednej strony budzące się do życia ludzkie życie, z drugiej strony śmierć, i to okrutna, bo przez ukamienowanie.

Warto więc zadać sobie pytanie: dlaczego tuż po radosnym świątecznym dniu czcimy pamięć św. Szczepana, pierwszego męczennika?

Czytaj dalej —> slowo.redemptor.pl: o. Rafał Nowak CSsR: Świętego Szczepana, pierwszego męczennika – święto


Posłuchaj fragmentu z Dziejów Apostolskich odczytywanego podczas Mszy świętej 26 grudnia:

Wideo —> Maskacjusz TV: #PierwszeCzytanie | 26 grudnia 2023 – YouTube

Zobacz też —> Święta nakazane w Polsce – Kiedy uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?


Posłuchaj Ewangelii na 26 grudnia 2023 roku wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 26 grudnia – św. Szczepana, pierwszego męczennika

Zobacz wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. w dniu 26 grudnia 2023


Benedykt XVI o św. Szczepanie:

(fragment katechezy z audiencji generalnej w dniu 10 stycznia 2007 roku)

Historia Szczepana wiele nam mówi. Poucza nas, na przykład, że nie należy nigdy oddzielać społecznego zaangażowania charytatywnego od odważnego głoszenia wiary. Szczepan był jednym z siedmiu, odpowiedzialnych przede wszystkim za dzieła miłosierdzia. Ale nie można było oddzielić dzieł miłości od głoszenia słowa. Tak więc, pełniąc dzieła miłosierdzia, głosi Chrystusa ukrzyżowanego i godzi się nawet na męczeństwo. Oto pierwsza lekcja, jakiej możemy się nauczyć patrząc na postać św. Szczepana. Dzieła miłosierdzia i głoszenie są nierozłączne.

Św. Szczepan mówi nam przede wszystkim o Chrystusie, o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie, stanowiącym centrum dziejów i naszego życia. Możemy zrozumieć, że krzyż jest zawsze w centrum życia Kościoła, a także naszego osobistego życia. W dziejach Kościoła zawsze będzie męka, prześladowanie. I właśnie prześladowanie, zgodnie ze znanym zdaniem Tertuliana, staje się źródłem misji dla nowych chrześcijan. Przytaczam jego słowa: «Jest nas coraz więcej, ilekroć kosicie nas: nasieniem jest krew chrześcijan» (Apologetyk 50, 13: Plures efficimur quoties metimur a vobis: semen est sanguis christianorum; tłum. Jan Sajdak, Poznań 1947). Ale również w naszym życiu krzyż, który zawsze nam towarzyszy, staje się błogosławieństwem. Przyjmując krzyż, wiedząc, że staje się on i jest błogosławieństwem, uczymy się radości chrześcijańskiej nawet w chwilach trudności. Wartość świadectwa jest niezastąpiona, ponieważ do niego prowadzi Ewangelia, a karmi się nim Kościół.

Niech św. Szczepan nauczy nas korzystać z tych lekcji; niech nas nauczy umiłowania krzyża, ponieważ on jest drogą, którą Chrystus wciąż do nas na nowo przychodzi.

Czytaj całość —> opoka.org.pl: Benedykt XVI, Szczepan — pierwszy męczennik

Copyright © by L’Osservatore Romano (3/2007) and Polish Bishops Conference

Z dniem św. Szczepana łączono w Polsce wiele zwyczajów. Podczas gdy pierwszy dzień Świąt spędzano w zaciszu domowym, wśród najbliższej rodziny, w drugi dzień obchodzono z życzeniami świątecznymi sąsiadów, dalszą rodzinę i znajomych. W czasie Mszy świętej rzucano w kościele zboże na pamiątkę kamienowania Świętego. Wieczór 26 grudnia nazywano “szczodrym”, gdyż służba dworska składała panom życzenia i otrzymywała poczęstunek, a nawet prezenty. Po przyjęciu smarowano miodem pułap i rzucano ziarno. Jeśli zboże przylgnęło, było to dobrą wróżbą pomyślnych zbiorów.

Za —> brewiarz.pl: Święty Szczepan, diakon, pierwszy męczennik


Posłuchaj fragmentu kazania św. Fulgencjusza, biskupa Ruspe:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 26 grudnia 2023