Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

25 kwietnia – Imieniny abp. Marka Jędraszews...

25 kwietnia – Imieniny abp. Marka Jędraszewskiego w święto św. Marka Ewangelisty

W dniu 25 kwietnia przypada wspomnienie liturgiczne św. Marka Ewangelisty. Tego dnia swoje imieniny obchodzi metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski.

W dniu imienin arcybiskupa Marka Jędraszewskiego składamy mu najserdeczniejsze życzenia: wielu łask i błogosławieństwa Bożego, a także opieki jego patrona – św. Marka Ewangelisty – którego dzisiaj wspominamy. Tego dnia w sposób szczególny pamiętamy o księdzu arcybiskupie w naszej modlitwie i polecamy go Dobremu Bogu.

W dniu imienin podczas dnia otwartego arcybiskup Marek przyjmował życzenia od wiernych z całej archidiecezji krakowskiej, sióstr zakonnych, zakonników, księży, wspólnot, bractw, stowarzyszeń, władz państwowych, przedstawicieli uczelni, pracowników kurii oraz instytucji kościelnych, dzieci, rodzin – każdego, kto chciał się pokłonić swojemu pasterzowi.

Zobacz —> FOTORELACJĘ

Dzisiaj – w dniu wspomnienia św. Marka Ewangelisty – imieniny obchodzi metropolita krakowski #abpMarekJędraszewski….

Opublikowany przez Archidiecezja Krakowska 24 kwietnia 2018

 

Św. Marek Ewangelista pochodził z Palestyny i był uczniem św. Piotra, który udzielił mu chrztu św. Imię Marek w księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan, a Dzieje Apostolskie (Dz 12, 12) wspominają go jako “Jana zwanego Markiem”. Prawdopodobne, jego matka Maria była właścicielką Wieczernika, gdzie Chrystus spożył z Apostołami ostatnią wieczerzę – “Człowiek niosący dzban wody” (Mk 14, 13) to prawdopodobnie Marek.

Św. Marek jest autorem najstarszej spośród czterech Ewangelii, która miała być wiernym echem katechezy św. Piotra. Napisał ją przed rokiem 62, w którym ukazała się Ewangelia św. Łukasza. Św. Marek zaczyna swoją Ewangelię od Chrztu Pana Jezusa i od powołania św. Piotra na Apostoła. Podaje on jako szczegół charakterystyczny: pobyt Pana Jezusa w domu św. Piotra i uzdrowienie jego teściowej (Mk 1, 29-31).

Dzień św. Marka (25 kwietnia) zbiegł się przypadkowo z procesją błagalną, praktykowaną od starożytnych czasów dla uproszenia u Boga dobrych urodzajów. Tak św. Marek stał się orędownikiem u Boga o dobrą pogodę i obfite plony. Jest on także patronem pisarzy, notariuszy, murarzy, szklarzy. Przedstawia się go z księgą i w towarzystwie lwa.

Info za —> Archidiecezja Krakowska: Imieniny arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

Monika Jaracz | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska