Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

18-25 stycznia 2024 – Tydzień Modlitw o Jedn...

18-25 stycznia 2024 – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Pod hasłem “Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10,27)” przeżywamy w dniach 18-25 stycznia 2024 r. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024.

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024 rozważany jest biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii św. Łukasza 10, 25-37. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez zespół ekumeniczny z Burkina Faso, wspierany przez lokalną Wspólnotę Chemin Neuf (CCN).

Zobacz też —> Celem dialogu jest wzajemne poznanie i współdziałanie – Kard. Grzegorz Ryś podczas konferencji prasowej zapowiadającej ekumeniczne i międzyreligijne obchody w Polsce

Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się w niedzielę, 21 stycznia 2024 r., w polskokatolickiej katedrze Św. Ducha w Warszawie. Kazanie wygłosił biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Adam Bab, który zachęcał chrześcijan do czynienia dzieł miłosierdzia wszystkim bliźnim, którzy w dzisiejszym świecie są doświadczani różnorakim cierpieniem. Nabożeństwu z udziałem przedstawicieli chrześcijan różnych wyznań przewodniczył zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego bp Andrzej Gontarek.

Zobacz relację —> KAI/gosc.pl: Warszawa: odprawiono centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Postanowiono, aby ofiary zbierane w trakcie nabożeństw zostały przekazane na projekt: Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów w Ukrainie, Białorusi, Polsce i Niemczech, w którym od ponad 25 lat biorą udział oficjalni przedstawiciele Kościołów ewangelickich, prawosławnych i rzymskokatolickiego z państw projektu.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

Dzień 1: Pomóż nam, Panie, zwrócić nasze życie ku Tobie

Dzień 2: Pomóż nam, Panie, całym sercem kochać Ciebie, bliźniego i siebie samych

Dzień 3: Panie, otwórz nasze serca na tych, których nie zauważamy

Dzień 4: Panie, spraw, abyśmy nigdy nie odwracali się od potrzebujących

Dzień 5: Panie, pomóż nam nieść nadzieję zranionym

Dzień 6: Panie, niech nasze Kościoły będą gościnnymi domami uzdrowienia

Dzień 7: Panie, naucz nas być bliźnimi

Dzień 8: Panie, uczyń nas miłosiernymi świadkami Twojego królestwa

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedzony jest Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (17 stycznia), a kończy się w przeddzień Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce (26 stycznia).

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na 2012 r. opracowała grupa polska.

Zobacz —> Materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024 (pdf)

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. rozpropagował o. Paul Couturier.

Info i foto na podstawie —> ekumenia.pl / BP KEP: 18-25 stycznia 2024: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan


Kto w tym czasie uczyni cokolwiek dla jedności Kościoła (modlitwa, post, jałmużna, studium itp.) i weźmie udział w zakończeniu tego Tygodnia Modlitw, może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Za —> brewiarz.pl

Ogólne warunki uzyskania odpustu zupełnego:

• brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego

• stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna

• przyjęcie Komunii świętej

• odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec Święty

• odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia.

Po jednej spowiedzi (stan łaski uświęcającej)* można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny.


Podczas konferencji prasowej przed XXVII Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan, XXIV Dniem Islamu w Kościele katolickim w Polsce, która odbyła się 16 stycznia 2024 r. w Sekretariacie KEP, ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC, sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, przypomniał, że najważniejszym wydarzeniem ekumenicznym w 2023 roku było 13. Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej, które odbyło się we wrześniu w Krakowie. Gościem spotkania był kard. Kurt Koch, prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Ks. Pawłowski zauważył, że pojawia się coraz więcej nabożeństw ekumenicznych w charyzmatycznych środowiskach katolickich i niekatolickich, „aby na modlitwie uwielbienia nabrać zapału do ewangelizacji”. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce w lipcu ubiegłego roku we Wrocławiu pod hasłem „Chwała Mu”.

Ks. Pawłowski zaznaczył, że tematyka Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan od 50 lat jest przygotowywana przez inny kraj. W tym roku materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez zespół ekumeniczny z Burkina Faso, wspierany przez lokalną Wspólnotę Chemin Neuf.

Hasło tegorocznego Tygodnia brzmi: „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10, 27). „Tydzień Modlitw wpisuje się w ekumenizm duchowy. Jedność jest darem od Pana Boga i my nie jesteśmy w stanie sami jej wyprodukować. Im chrześcijanie są bliżej Chrystusa, tym są bliżej siebie” – zaznaczył.

Na podstawie / zobacz więcej —> BP KEP / episkopat.pl: Kard. Ryś: Celem dialogu jest wzajemne poznanie i współdziałanie


Hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024 są słowa „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10,27). Jak zauważa w rozmowie z Radiem Watykańskim kard. Kurt Koch – prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan – słowa te wskazują na miłość, która jest podstawowym motywem ekumenizmu.

Przypomina, że symbolem ekumenizmu miłości było spotkanie Pawła VI z prawosławnym patriarchą Konstantynopola, które miało miejsce przed 60 laty w Jerozolimie. (…) – Ruch ekumeniczny – przypomina szef watykańskiej dykasterii – był pierwotnie ruchem modlitewnym i musi nim pozostać, ponieważ podstawa ekumenizmu to modlitwa arcykapłańska z 17. rozdziału Ewangelii Jana. Ciekawe jest w niej to, że Jezus nie nakazuje jedności, On modli się o jedność. A jeśli Jezus modlił się o jedność swoich uczniów, to cóż lepszego możemy zrobić my?

Czytaj więcej —> vaticannews.va: Kard. Koch: u początku ekumenizmu była modlitwa, trzeba do tego powrócić