Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

24 stycznia – Wspomnienie św. Franciszka Sal...

24 stycznia – Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

W dniu 24 stycznia Kościół powszechny obchodzi wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.

Franciszek urodził się w Sabaudii w 1567 r. Zdobył wykształcenie teologiczne i prawnicze studiując w Paryżu i Padwie. Pokonując opór ojca, poszedł za głosem powołania i 18 XII 1593 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Jako kapłan wiele zdziałał w swojej ojczyźnie w dziedzinie odnowy wiary katolickiej. Wybrany biskupem Genewy, będącej silnym ośrodkiem kalwinizmu, okazał się gorliwym pasterzem kleru i wiernych, pouczając ich o wierze słowem i pismami, które wyróżniają się tak pięknym językiem i stylem, że do dnia dzisiejszego zalicza się je do klasyki literatury francuskiej. Był apostołem, kaznodzieją, pisarzem, człowiekiem czynu i modlitwy, z zaangażowaniem wprowadzał w życie ideały Soboru Trydenckiego; był uczestnikiem sporu i dialogu z protestantami (miał odzyskać dla Kościoła kilkadziesiąt tysięcy kalwinów). Były mu powierzane misje dyplomatyczne, a także społeczne misje mediacyjne i pojednawcze. W 1604 r. poznał św. Joannę Franciszkę de Chantal i przy jej współpracy założył rodzinę zakonną sióstr Nawiedzenia NMP (wizytek).

Stał się przykładem życia chrześcijańskiego dla wszystkich. Zmarł w Lyonie 28 grudnia 1622 r., pochowany w Annecy 24 stycznia 1623.

Beatyfikacja św. Franciszka odbyła się w 1661 r., a kanonizacja już w 1665. Pius IX ogłosił go doktorem Kościoła (1877), a Pius XI patronem dziennikarzy i katolickiej prasy (1923).

Zobacz więcej —> na brewiarz.pl

Wideo↑ —> Telewizja Misericordia: Skarby Kościoła 24 stycznia | św. Franciszek Salezy


Benedykt XVI o św. Franciszku Salezym

(Fragment katechezy podczas audiencji generalnej w dniu 2 marca 2011 r.)

“… Lektura książki o miłości Bożej, a zwłaszcza licznych listów, związanych z kierownictwem i przyjaźnią duchową, pozwala zauważyć, jak wielkim znawcą ludzkiego serca był św. Franciszek Salezy. Pisze w liście do św. Joanny de Chantal: «Oto reguła naszego posłuszeństwa, którą piszę wam wielkimi literami: Należy czynić wszystko z miłości, nic na siłę – bardziej kochać posłuszeństwo niż lękać się nieposłuszeństwa. Zostawiam wam ducha wolności, ale nie tego, który wyklucza posłuszeństwo, bo taka jest wolność świata, ale tego, który wyklucza przemoc, pochopność i nadmierne skrupuły» (List z 14 października 1604 r.). Nieprzypadkowo u źródeł wielu nurtów w pedagogice i duchowości naszych czasów odnajdujemy ślady tego właśnie mistrza, bez którego nie byłoby św. Jana Bosko ani heroicznej «małej drogi» św.Teresy z Lisieux.

Drodzy bracia i siostry, w naszych czasach, gdy szukamy wolności, również w sposób burzliwy i pełen niepokoju, nie powinna nam umknąć aktualność tego wielkiego mistrza duchowości i pokoju, wpajającego swoim uczniom «ducha wolności», prawdziwej wolności, który jest uwieńczeniem fascynującego i wyczerpującego nauczania o tym, czym jest miłość. Św. Franciszek Salezy jest wzorem świadka chrześcijańskiego humanizmu; właściwym sobie stylem w często poetyckich przypowieściach przypomina, że we wnętrze człowieka wpisana jest głęboko tęsknota za Bogiem i że tylko w Nim znajduje on prawdziwą radość i najpełniejszą samorealizację.”

Czytaj całość —> opoka.org.pl: Benedykt XVI, Św. Franciszek Salezy

za: L’Osservatore Romano 5/2011


– Bycie dziennikarzem to powołanie, trochę jak powołanie lekarza decydującego się kochać ludzkość, lecząc jej choroby. Podobnie ma się sprawa z dziennikarzem, który postanawia dotykać ran społeczeństwa i świata – wskazywał w dniu 22 stycznia 2024 r. papież Franciszek przedstawicielom tej profesji, przyjmując na prywatnej audiencji członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Akredytowanych przy Watykanie.

Podkreślał potrzebę wyrażania się i opowiadania historii przy równoczesnym zachowaniu bezwarunkowej miłości do prawdy jako filary pracy w mediach…

Zobacz więcej —> vaticannews.va: Papież do dziennikarzy: miłujcie prawdę i szanujcie ludzi

Przeczytaj też —> Orędzie Papieża na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2023


Posłuchaj fragmentu z Wprowadzenia do życia pobożnego św. Franciszka Salezego, biskupa Część 1, rozdział. 3:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 24 stycznia 2023