Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

24 stycznia – Wspomnienie św. Franciszka Sal...

24 stycznia – Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

W dniu 24 stycznia Kościół powszechny obchodzi wspomnienie obowiązkowe św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.

Franciszek urodził się w Sabaudii w 1567 r. Zdobył wykształcenie teologiczne i prawnicze studiując w Paryżu i Padwie. Pokonując opór ojca, poszedł za głosem powołania i 18 XII 1593 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Jako kapłan wiele zdziałał w swojej ojczyźnie w dziedzinie odnowy wiary katolickiej. Wybrany biskupem Genewy, będącej silnym ośrodkiem kalwinizmu, okazał się gorliwym pasterzem kleru i wiernych, pouczając ich o wierze słowem i pismami, które wyróżniają się tak pięknym językiem i stylem, że do dnia dzisiejszego zalicza się je do klasyki literatury francuskiej. Był apostołem, kaznodzieją, pisarzem, człowiekiem czynu i modlitwy, z zaangażowaniem wprowadzał w życie ideały Soboru Trydenckiego; był uczestnikiem sporu i dialogu z protestantami (miał odzyskać dla Kościoła kilkadziesiąt tysięcy kalwinów). Były mu powierzane misje dyplomatyczne, a także społeczne misje mediacyjne i pojednawcze. W 1604 r. poznał św. Joannę Franciszkę de Chantal i przy jej współpracy założył rodzinę zakonną sióstr Nawiedzenia NMP (wizytek).

Stał się przykładem życia chrześcijańskiego dla wszystkich. Zmarł w Lyonie 28 grudnia 1622 r., pochowany w Annecy 24 stycznia 1623.

Beatyfikacja św. Franciszka odbyła się w 1661 r., a kanonizacja już w 1665. Pius IX ogłosił go doktorem Kościoła (1877), a Pius XI patronem dziennikarzy i katolickiej prasy (1923).

Zobacz więcej —> na brewiarz.pl

Wideo↑ —> Telewizja Misericordia: Skarby Kościoła 24 stycznia | św. Franciszek Salezy


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Benedykt XVI o św. Franciszku Salezym

(Fragment katechezy podczas audiencji generalnej w dniu 2 marca 2011 r.)

“… Lektura książki o miłości Bożej, a zwłaszcza licznych listów, związanych z kierownictwem i przyjaźnią duchową, pozwala zauważyć, jak wielkim znawcą ludzkiego serca był św. Franciszek Salezy. Pisze w liście do św. Joanny de Chantal: «Oto reguła naszego posłuszeństwa, którą piszę wam wielkimi literami: Należy czynić wszystko z miłości, nic na siłę – bardziej kochać posłuszeństwo niż lękać się nieposłuszeństwa. Zostawiam wam ducha wolności, ale nie tego, który wyklucza posłuszeństwo, bo taka jest wolność świata, ale tego, który wyklucza przemoc, pochopność i nadmierne skrupuły» (List z 14 października 1604 r.). Nieprzypadkowo u źródeł wielu nurtów w pedagogice i duchowości naszych czasów odnajdujemy ślady tego właśnie mistrza, bez którego nie byłoby św. Jana Bosko ani heroicznej «małej drogi» św.Teresy z Lisieux.

Drodzy bracia i siostry, w naszych czasach, gdy szukamy wolności, również w sposób burzliwy i pełen niepokoju, nie powinna nam umknąć aktualność tego wielkiego mistrza duchowości i pokoju, wpajającego swoim uczniom «ducha wolności», prawdziwej wolności, który jest uwieńczeniem fascynującego i wyczerpującego nauczania o tym, czym jest miłość. Św. Franciszek Salezy jest wzorem świadka chrześcijańskiego humanizmu; właściwym sobie stylem w często poetyckich przypowieściach przypomina, że we wnętrze człowieka wpisana jest głęboko tęsknota za Bogiem i że tylko w Nim znajduje on prawdziwą radość i najpełniejszą samorealizację.”

Czytaj całość —> opoka.org.pl: Benedykt XVI, Św. Franciszek Salezy

za: L’Osservatore Romano 5/2011


“Mówić z sercem: veritatem facientes in caritate” (Ef 4, 15) – to temat (…) Orędzia na 57. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, przypadającego 24 stycznia 2023 r., który opublikowała Stolica Apostolska.  

Temat ten nawiązuje do zeszłorocznego: „Słuchać uchem serca” i jest częścią drogi, która doprowadzi cały Kościół do obchodów Synodu w październiku 2023 roku. Mówić z sercem oznacza „uzasadniać nadzieję, która w nas jest” (por. 1 Pt 3, 14-17) i czynić to z łagodnością, wykorzystując dar komunikacji jako mostu, a nie jako muru. W czasach naznaczonych – także w życiu Kościoła – polaryzacją i uprzedzeniami pobudzającymi emocje jesteśmy wezwani do pójścia pod prąd – czytamy w nocie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.

Nie można bać się głosić prawdy, niekiedy niewygodnej, która znajduje swój fundament w Ewangelii, ale nie wolno nam oddzielać tego głoszenia od stylu miłosierdzia, szczerego udziału w radościach i cierpieniach ludzi naszych czasów, jak uczy nas Ewangelia przedstawiając Jezusa podczas spotkania z uczniami udającymi się do Emaus – podkreśla nota.

Dzisiaj, w dramatycznym kontekście globalnego konfliktu, którego doświadczamy, prowadzenie komunikacji bez wrogości jest bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Chodzi o komunikację otwartą na dialog z drugim człowiekiem, sprzyjającą „integralnemu rozbrojeniu”, dążącą do likwidacji „psychozy wojennej”, która czai się w naszych sercach, jak proroczo napominał św. Jan XXIII 60 lat temu w Pacem in terris. Wysiłek w tym kierunku jest zadaniem wszystkich, ale szczególnie pracowników mediów powołanych do wykonywania swojego zawodu jako misji budowania bardziej sprawiedliwej, bardziej braterskiej, bardziej ludzkiej przyszłości – podaje nota watykańskiego Biura Prasowego.

Przeczytaj —> Orędzie Papieża na 57. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Info na podstawie —> vaticannews / BP KEP: Watykan opublikował temat 57. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu


Posłuchaj fragmentu z Wprowadzenia do życia pobożnego św. Franciszka Salezego, biskupa Część 1, rozdział. 3:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 24 stycznia 2023 


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja