Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

16 lipca – Wspomnienie Najświętszej Maryi Pa...

16 lipca – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – Matki Bożej Szkaplerznej

W dniu 16 lipca Kościół obchodzi tradycyjnie liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – Matki Bożej Szkaplerznej. W roku 2023 tego dnia przypada XV Niedziela Zwykła A.

Wiąże się ono z objawieniami, jakie otrzymał generał zakonu karmelitańskiego Szymon Stock w 1251 roku. Matka Najświętsza miała mu wręczyć szkaplerz, dając jednocześnie obietnicę, że wszyscy, którzy będą go nosić, unikną kary potępienia. Dla całego Kościoła święto to zatwierdził papież Benedykt XIII w 1726 roku. 

Wideo↑ —> TV Trwam/Krzysztof Łukaszewicz (2012): Szkaplerz Święty Matki Bożej

W zakonach karmelitańskich 16 lipca to Uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, głównej Patronki, Matki i Królowej Zakonu.

Zobacz wideo-impresję: Aylesford – Sanktuarium i miejsce objawienia Matki Bożej Szkaplerznej

Wideo / przeczytaj o sanktuarium —> dumanie.pl (2022): O. Mariusz Wójtowicz OCD, o. Paweł Ferko OCD: Aylesford – Sanktuarium i miejsce objawienia Matki Bożej Szkaplerznej


Nazwą Karmel określa się łańcuch gór biegnących ze środkowej Palestyny w kierunku Morza Śródziemnego i tutaj zakończony wysokim wzniesieniem. W ten rejon górski udawali się chrześcijanie pragnący prowadzić życie pustelnicze. Do nich dołączył rycerz krzyżowy Bertold, który zorganizował ich w zakon według wzorów europejskich. W związku z zanikiem działalności krzyżowców w Palestynie mnisi przenieśli się do Europy. Napotkali trudności z zatwierdzeniem reguły, ale podobno na interwencję cudowną Matki Boskiej papież Honoriusz III w dniu 16 lipca 1225 r. zatwierdził zakon z góry Karmelu…

Zobacz też –> karmel.pl: Zdobywcy Góry Karmel

… Karmelici napotykali jednak dalsze trudności. Szósty z kolei przełożony generalny, św. Szymon Stock, miał się zwrócić z prośbą do Matki Boskiej, aby uczyniła jakiś widomy znak stwierdzający, że sprzyja nowemu zakonowi. Maria ukazała się mu 16 lipca 1251 r. i wręczyła wierzchnią część szaty noszonej przez karmelitów, nazywaną szkaplerzem i powiedziała:

Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania.

Szkaplerz zaczęły nosić i świeckie osoby pomniejszając jego rozmiary, aż przybrał formę dwu kawałków sukna spiętych tasiemką i noszonych na piersiach oraz plecach. Papież Jan XXII wydał w 1332 r. bullę nazywaną sobotnią (Bulla sabbatina), w której potwierdził przekonanie, że noszący szkaplerz będą wybawieni z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci.

W XVI w. nastąpił renesans idei karmelitańskich po reformie klasztorów przez św. Teresę z Awila i św. Jana od Krzyża. W Polsce uformowała się w 1617 r. osobna prowincja. Ponieważ każda prowincja, w nawiązaniu do pustelniczego życia mnichów z góry Karmel, miała posiadać zespół eremicki, powstał w Czernej koło Krakowa kompleks specjalnych budowli i pomieszczeń, umożliwiających prowadzenie życia kontemplacyjnego. Praktyki religijne związane ze szkaplerzem objęły całą Polskę.

W r. 1726 papież Benedykt XIII rozciągnął święto Matki Boskiej Szkaplerznej na cały Kościół, a kongregacja odpustów w r. 1908 potwierdziła zapewnienia Bulli sobotniej. Prócz praktyki noszenia szkaplerza kult koncentrował się wokół bractw, ołtarzy i obrazów ilustrujących wydarzenia związane z objawieniem się Matki Boskiej Szymonowi Stock’owi.

W roku 1910 papież św. Pius X zezwolił ze względów praktycznych na zastąpienie szkaplerza medalikiem szkaplerznym…


Zobacz więcej o Matce Bożej Szkaplerznej i szkaplerzu:

⇒ brewiarz.pl: Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel Szkaplerz karmelitański

⇒ karmel.pl: Szkaplerz karmelitański

⇒ jasnagora.com: Święto Matki Bożej z Góry Karmel czyli Matki Bożej Szkaplerznej

⇒ niedziela.pl: Matka Boża Szkaplerzna

⇒ archidiecezja.lodz.pl: Karmelita o szkaplerzu | o. Szymon Plewa | Łódź 2019

⇒ szkaplerz.pl: Obowiązki noszących szkaplerz

⇒ karmel.pl: Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej


Nabożeństwo szkaplerza należało kiedyś do najpopularniejszych form czci Matki Bożej.

Jeszcze dzisiaj spotyka się bardzo wiele obrazów Matki Bożej Szkaplerznej (z Góry Karmel), ołtarzy i kościołów. We Włoszech jest kilkaset kościołów Matki Bożej z Góry Karmel, w Polsce blisko setka. Wiele obrazów i figur pod tym wezwaniem zasłynęło cudami, tak że są miejscami pątniczymi. Niektóre z nich zostały koronowane koronami papieskimi.

Szkaplerz nosili liczni władcy europejscy i niemal wszyscy królowie polscy (od św. Jadwigi i Władysława Jagiełły poczynając), a także liczni święci, również spoza Karmelu, m.in. św. Jan Bosko, św. Maksymilian Maria Kolbe i św. Wincenty a Paulo.

Sama Matka Boża, kończąc swoje objawienia w Lourdes i Fatimie, ukazała się w szkaplerzu, wyrażając przy tym wolę, by wszyscy go nosili. Na wzór szkaplerza karmelitańskiego powstały także inne, jednakże ten pozostał najważniejszy i najbardziej powszechny.

W wieku 10 lat przyjął szkaplerz karmelitański także św. Jan Paweł II. Nosił go do śmierci.

Do nabożeństwa szkaplerznego przywiązane są przywileje uznane przez Kościół jako objawione przez Maryję:

• noszącym szkaplerz Maryja zapewniła opiekę w trudach i niebezpieczeństwach życia zarówno względem duszy, jak i ciała;

• w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia;

• każdy, kto nosi szkaplerz, jest złączony z Zakonem Karmelitańskim i ma udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci (objęty jest intencjami Mszy św., komunii św., umartwień, postów, modlitw itp.).

Z końcem XV w. do powyższych łask dołączono tzw. przywilej sobotni oparty na objawieniu, jakie miał mieć papież Jan XXII. Maryja obiecała przez niego, że każdy noszący szkaplerz i zachowujący czystość według swego stanu zostanie uwolniony z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci.

Za —> niedziela.pl: Matka Boża Szkaplerzna


Litania do Matki Bożej Szkaplerznej:

Wideo —> Bogdan Bednarz/YouTube: Litania do Matki Bożej Szkaplerznej


Klasztor w Czernej – Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej

Ojcowie Karmelici Bosi: “Zapraszamy do miejsca gdzie piękno przyrody łączy się z pięknem duchowości karmelitańskiej, a Matka Boża Szkaplerzna od lat wyprasza potrzebne łaski dla pielgrzymujących.”

Wideo —> Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych: Klasztor w Czernej – Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej