Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

16 lipca – Wspomnienie Najświętszej Maryi Pa...

16 lipca – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – Matki Bożej Szkaplerznej

W dniu 16 lipca Kościół obchodzi liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – Matki Bożej Szkaplerznej. Wiąże się ono z objawieniami, jakie otrzymał generał zakonu karmelitańskiego Szymon Stock w 1251 roku. Matka Najświętsza miała mu wręczyć szkaplerz, dając jednocześnie obietnicę, że wszyscy, którzy będą go nosić, unikną kary potępienia. Dla całego Kościoła święto to zatwierdził papież Benedykt XIII w 1726 roku. 

Wideo —> TV Trwam/Krzysztof Łukaszewicz: Szkaplerz Święty Matki Bożej

W zakonach karmelitańskich 16 lipca to Uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, głównej Patronki, Matki i Królowej Zakonu.

Zobacz —> Czytania liturgii Mszy św. w dniu 16 lipca 2020

Zobacz też —> archidiecezja.lodz.pl: Karmelita o szkaplerzu | o. Szymon Plewa | Łódź 2019

O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, Matko szkaplerza świętego! Oto ja, niegodny zaszczytu nazywania się Twoim sługą…

Opublikowany przez karmel.pl Sobota, 14 lipca 2018

 

Nazwą Karmel określa się łańcuch gór biegnących ze środkowej Palestyny w kierunku Morza Śródziemnego i tutaj zakończony wysokim wzniesieniem. W ten rejon górski udawali się chrześcijanie pragnący prowadzić życie pustelnicze. Do nich dołączył rycerz krzyżowy Bertold, który zorganizował ich w zakon według wzorów europejskich. W związku z zanikiem działalności krzyżowców w Palestynie mnisi przenieśli się do Europy. Napotkali trudności z zatwierdzeniem reguły, ale podobno na interwencję cudowną Matki Boskiej papież Honoriusz III w dniu 16 lipca 1225 r. zatwierdził zakon z góry Karmelu…

Góra Karmel w Ziemi Świętej, to wysoki łańcuch górski (do 540 m n.p.m.), który bierze początek u brzegów Jordanu, a…

Opublikowany przez karmel.pl Piątek, 6 lipca 2018

 

… Karmelici napotykali jednak dalsze trudności. Szósty z kolei przełożony generalny, św. Szymon Stock, miał się zwrócić z prośbą do Matki Boskiej, aby uczyniła jakiś widomy znak stwierdzający, że sprzyja nowemu zakonowi. Maria ukazała się mu 16 lipca 1251 r. i wręczyła wierzchnią część szaty noszonej przez karmelitów, nazywaną szkaplerzem i powiedziała:

Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania.

Szkaplerz zaczęły nosić i świeckie osoby pomniejszając jego rozmiary, aż przybrał formę dwu kawałków sukna spiętych tasiemką i noszonych na piersiach oraz plecach. Papież Jan XXII wydał w 1332 r. bullę nazywaną sobotnią (Bulla sabbatina), w której potwierdził przekonanie, że noszący szkaplerz będą wybawieni z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci.

W XVI w. nastąpił renesans idei karmelitańskich po reformie klasztorów przez św. Teresę z Awila i św. Jana od Krzyża. W Polsce uformowała się w 1617 r. osobna prowincja. Ponieważ każda prowincja, w nawiązaniu do pustelniczego życia mnichów z góry Karmel, miała posiadać zespół eremicki, powstał w Czernej koło Krakowa kompleks specjalnych budowli i pomieszczeń, umożliwiających prowadzenie życia kontemplacyjnego. Praktyki religijne związane ze szkaplerzem objęły całą Polskę.

W r. 1726 papież Benedykt XIII rozciągnął święto Matki Boskiej Szkaplerznej na cały Kościół, a kongregacja odpustów w r. 1908 potwierdziła zapewnienia Bulli sobotniej. Prócz praktyki noszenia szkaplerza kult koncentrował się wokół bractw, ołtarzy i obrazów ilustrujących wydarzenia związane z objawieniem się Matki Boskiej Szymonowi Stock’owi.

W roku 1910 papież św. Pius X zezwolił ze względów praktycznych na zastąpienie szkaplerza medalikiem szkaplerznym.

Zobacz więcej o Matce Bożej Szkaplerznej i szkaplerzu:

⇒ brewiarz.pl: Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel Szkaplerz karmelitański

⇒ karmel.pl: Szkaplerz karmelitański

⇒ jasnagora.com: Święto Matki Bożej z Góry Karmel czyli Matki Bożej Szkaplerznej

⇒ niedziela.pl: Matka Boża Szkaplerzna

⇒ szkaplerz.pl: Obowiązki noszących szkaplerz

Zobacz playlistę: Wielka Nowenna Szkaplerzna – A.D. 2020

Wideo —> Karmelici Bosi Prowincja Krakowska: Wielka Nowenna Szkaplerzna – A.D. 2020


Nabożeństwo szkaplerza należało kiedyś do najpopularniejszych form czci Matki Bożej.

Jeszcze dzisiaj spotyka się bardzo wiele obrazów Matki Bożej Szkaplerznej (z Góry Karmel), ołtarzy i kościołów. We Włoszech jest kilkaset kościołów Matki Bożej z Góry Karmel, w Polsce blisko setka. Wiele obrazów i figur pod tym wezwaniem zasłynęło cudami, tak że są miejscami pątniczymi. Niektóre z nich zostały koronowane koronami papieskimi.

Szkaplerz nosili liczni władcy europejscy i niemal wszyscy królowie polscy (od św. Jadwigi i Władysława Jagiełły poczynając), a także liczni święci, również spoza Karmelu, m.in. św. Jan Bosko, św. Maksymilian Maria Kolbe i św. Wincenty a Paulo.

Sama Matka Boża, kończąc swoje objawienia w Lourdes i Fatimie, ukazała się w szkaplerzu, wyrażając przy tym wolę, by wszyscy go nosili. Na wzór szkaplerza karmelitańskiego powstały także inne, jednakże ten pozostał najważniejszy i najbardziej powszechny.

W wieku 10 lat przyjął szkaplerz karmelitański także św. Jan Paweł II. Nosił go do śmierci.

O przywilejach Szkaplerza św. http://www.karmelici.pl/aktualnosci/aktualnosci/37721/szkaplerz-swiety-przywileje#1

Opublikowany przez Karmelici Poniedziałek, 9 lipca 2018

Do nabożeństwa szkaplerznego przywiązane są przywileje uznane przez Kościół jako objawione przez Maryję:

• noszącym szkaplerz Maryja zapewniła opiekę w trudach i niebezpieczeństwach życia zarówno względem duszy, jak i ciała;

• w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia;

• każdy, kto nosi szkaplerz, jest złączony z Zakonem Karmelitańskim i ma udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci (objęty jest intencjami Mszy św., komunii św., umartwień, postów, modlitw itp.).

Z końcem XV w. do powyższych łask dołączono tzw. przywilej sobotni oparty na objawieniu, jakie miał mieć papież Jan XXII. Maryja obiecała przez niego, że każdy noszący szkaplerz i zachowujący czystość według swego stanu zostanie uwolniony z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci.

Za —> niedziela.pl: Matka Boża Szkaplerzna


Litania do Matki Bożej Szkaplerznej

Wideo —> Bogdan Bednarz/YouTube: Litania do Matki Bożej Szkaplerznej