Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Zmarł kard. Zenon Grocholewski – 17 lipca 20...

Zmarł kard. Zenon Grocholewski – 17 lipca 2020

W dniu 17 lipca 2020 r. w Rzymie zmarł kard. Zenon Grocholewski, jeden z najbliższych współpracowników św. Jana Pawła II. Miał 80 lat. Uroczystości pogrzebowe śp. kard. Zenona Grocholewskiego odbędą się w katedrze poznańskiej w sobotę 25 lipca 2020 r.

Wideo —> Archidiecezja Krakowska: Kard. Zenon Grocholewski – Memento

W sobotę 18 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w Bazylice św. Piotra w Watykanie została odprawiona Msza św. żałobna pod przewodnictwem kard. Sandri w intencji śp. kard. Grocholewskiego. Wziął w niej udział abp. Stanisław Gądecki. Papież Franciszek  modlił się przy trumnie kardynała na zakończenie Mszy św.

– Z wielkim oddaniem poświęcił się służbie Stolicy Apostolskiej. Najpierw jako notariusz i prefekt w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, a potem jako prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej – napisał papież Franciszek w telegramie kondolencyjnym po śmierci kard. Zenona Grocholewskiego. Podkreślił, że w swej pracy dał wielkie świadectwo gorliwości kapłańskiej, wierności Ewangelii i troski o budowę wspólnoty Kościoła.

Zobacz więcej —> vaticannewsa.va: Papież o kard. Grocholewskim: dał wielkie świadectwo gorliwości kapłańskiej


– Nie możemy dać się zastraszyć (…) Musimy bronić prawdy nawet, gdybyśmy byli za to obrzucani kamieniami. Trzeba wziąć na siebie swój krzyż. Kto go nie bierze i nie idzie za Chrystusem, nie jest godzien swojego Pana! Nie możemy bać się krzyża, trudności, bycia obrażonym, zlekceważonym. To nas nie powinno przerażać, a stać się powodem wzmocnienia – mamy pomagać ludziom nie tylko słowem, ale też modlitwą, ofiarą krzyżem. Mamy budować Kościół wszystkimi sposobami – mówił kardynał Grocholewski w 2019 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.


Zenon Grocholewski urodził się 11 października 1939 r. Bródkach (woj. poznańskie). Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Wolsztynie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. 27 maja 1963 otrzymał święcenia prezbiteratu z rąk Antoniego Baraniaka, arcybiskupa metropolity poznańskiego.

Od 1966 przebywał w Rzymie, gdzie najpierw studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Jego praca licencjacka – napisana pod kierunkiem wybitnego hiszpańskiego kanonisty Ignacio Gordona – została odznaczona złotym medalem Uniwersytetu. Ten sam profesor był także promotorem jego rozprawy doktorskiej, którą nagrodzono złotym medalem Ojca Świętego Pawła VI.

W latach 1972-1999 był pracownikiem w Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, od 4 października 1998 r. na stanowiska prefekta. Był prezesem Sądu Kasacyjnego Państwa Watykańskiego.

21 grudnia 1982 papież Jan Paweł II mianował go sekretarzem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej i biskupem tytularnym Acropolis. Święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1983 w Bazylice św. Piotra w Rzymie z rąk Papieża. 16 grudnia 1991 r. został mianowany arcybiskupem.

– Dla mnie był to papież, który odegrał wielką rolę w świecie – mówił o Janie Pawle II. – Szkoda tylko, że jego doktryna wciąż jest tak mało znana. (…) A niesie potężny potencjał świętości, wiedzy, nauki dla całego świata. Ja bardzo chętnie wracam do jego tekstów i czasem jestem naprawdę zachwycony, bo odkrywam na nowo jego myśl – mówił kard. Grocholewski i podkreślił, że cieszy się, iż przez cały pontyfikat miał okazję współpracować z polskim papieżem, choć pracę w Najwyższym Sądzie Kościelnym rozpoczął już sześć lat przez wyborem Wojtyły. Wspominał Ojca św. jako człowieka niezwykle otwartego. – Można mu było wszystko powiedzieć. Można było z nim pożartować, ale też można było powiedzieć, że coś się nam nie podoba, dyskutował wtedy i dawał szansę zmiany na lepsze – dodał.

W listopadzie 1999 r. z mianowania Jana Pawła II został prefektem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej oraz wielkim kanclerzem Uniwersytetu Gregoriańskiego. W 2001 r. został kardynałem diakonem z kościołem tytularnym św. Mikołaja w Więzieniu, 21 lutego 2011 r. promowany do rangi kardynała prezbitera. W 2015 r. mianowany został członkiem kolegium ds. odwołań od wyroków dotyczących przestępstw zastrzeżonych w Kongregacji Nauki Wiary. 31 marca 2015 papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu prefekta Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

Uczestnik konklawe 2005 i konklawe 2013 roku. 11 października 2019 w związku z ukończeniem 80 lat utracił prawo udziału w konklawe.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 listopada 2009 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Był wybitnym znawcą prawa kanonicznego, autorem ponad 550 publikacji w 12 językach. Na szczególną uwagę zasługują publikacje dotyczące prawa małżeńskiego i edukacji. Poza językiem polskim posługiwał się także językiem włoskim, łaciną, francuskim, hiszpańskim i angielskim.

Tytuł doktora honoris causa przyznały mu: Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie (1998), Katolicki Uniwersytet Lubelski (1999), Uniwersytet w Pasawie (2001), Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (2002), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004), Uniwersytet Śląski w Katowicach (2010), Uniwersytet Katolicki w Rużomberku (2013), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2018) Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (2019).

Był laureatem Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Towarzystwa Naukowego KUL, a także Diamentowego Feniksa 2017 przyznanego przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich.

W 2010 r. za wkład w dzieło pojednania został uhonorowany Komandorią Missio Reconciliationis.

Jako biskup, arcybiskup i kardynał Zenon Grocholewski brał udział w wielu ważnych wydarzeniach kościelnych z Synodami Biskupów na czele oraz reprezentował Ojca Świętego Jana Pawła II na lokalnych uroczystościach rocznicowych w ponad 20 krajach.

Kard. Grocholewski często mówił o wielkim wpływie, jaki miał na niego Jan Paweł II. Podkreślał, że źródłem wielkości Papieża Polaka było życie duchowe. Wspomniał pierwszy, spontaniczny wyjazd papieża na Mentorellę. Papież powiedział tam dwie fundamentalne rzeczy: pierwszym zadaniem papieża jest modlitwa, nie nauczanie, organizowanie, reformowanie, oraz, że to jest ona nieodłącznym warunkiem skuteczności jego pracy. – Jego piękna osobowość znajduje swoje korzenie w jego łączności z Panem Bogiem. Nikt nie może w Kościele wiele zrobić, jeżeli nie jest złączony z Panem Bogiem. Pan Jezus mówił jasno „beze mnie nic uczynić nie możecie”. Dlatego cała mozaika osobowości Jana Pawła II znajduje swoje korzenie w człowieku, który się naprawdę modlił. Papież kazał sobie kłaść na klęczniku kartki z intencjami tych, którzy prosili go o modlitwę i rzeczywiście się w tych intencjach modlił. Jego wiara i kontakt z Panem Bogiem dawały mu bardzo duży spokój duchowy. Widział problemy w świecie, kłopoty, trudności, ale był zawsze pogodny. On umiał na to wszystko patrzeć w świetle wiary i swojej łączności z Chrystusem, któremu zawierzył – wspominał kardynał.

Info, audio i foto za —> BP KEP/ Wikipedia: Przewodniczący Episkopatu: kard. Zenon Grocholewski odszedł do Domu Ojca po wielu latach służby Bogu i ludziom | Archidiecezja Krakowska: W Rzymie zmarł kard. Zenon Grocholewski