Codzienna Aplikacja Miłosierdzia

Wiersz z aniołami

Oto wiersz ks. Marka Chrzanowskiego FDP z nadzieją i aniołami, wybrany dla czytelników Misericors na piątek 14 lipca 2017 r. z życzeniem wielu aniołów w czasie wakacji!
*

Anioły są zawsze obok
jak obłok
na górskim szczycie

Anioły ze skrzydlatymi
sercami
niosący na sobie płomień
miłości

Anioły są rosą
spadają z nieba
nadzieją bosą
najprostszą
łzami zaufania

Ks. Marek Chrzanowski FDP