Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników