Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: katastrofa pociągu przewożącego ciekły chlor