Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św