Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Dekret Metropolity Krakowskiego dotyczący dyspensy...

Dekret Metropolity Krakowskiego dotyczący dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej – 17 października 2020

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski, ogłosił w dniu 17 października 2020 roku Dekret, w którym między innymi udzielił wiernym Archidiecezji Krakowskiej, do odwołania, dyspensę od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Zobacz też —> Warszawa w “czerwonej strefie” od 17 października 2020 – Dyspensa od uczestnictwa we Mszy świętej

Publikujemy tekst Dekretu za Biurem Prasowym Archidiecezji Krakowskiej.

Dekret

Zmieniająca się sytuacja epidemiczna wymaga od duszpasterzy Archidiecezji Krakowskiej odnowionej gorliwości w stałym towarzyszeniu Wiernym, którzy szczególnie w warunkach niepewności potrzebują Chrystusowego umocnienia.

1. W związku z wprowadzonymi od 17 października br. obostrzeniami należy przestrzegać zasad wynikających z objęcia terenu parafii „żółtą lub czerwoną strefą”. Dotyczy to liczby osób gromadzących się w świątyniach (limit osób w przeliczeniu na powierzchnię świątyni), odległości między nimi, a także wcześniej ustanowionego nakazu zakrywania ust i nosa.

2. Ponieważ nie wszyscy wierni, mimo gorącego pragnienia, będą mogli brać udział we Mszy Świętej w niedzielę oraz w innych dniach nakazanych, na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej (kan. 1247 KPK) dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.

3. Na Księżach Proboszczach spoczywa obowiązek precyzyjnego poinformowania wiernych
o obowiązujących zasadach zgromadzenia liturgicznego oraz o powyższej dyspensie.

4. Tam, gdzie jest to możliwe, powinno się przywrócić bądź kontynuować transmisje nabożeństw poprzez dostępne środki przekazu. Szczególnie osoby korzystające z dyspensy będą dzięki temu mogły wyrazić łączność ze wspólnotą i przez wzmożoną osobistą modlitwę wyjednywać światu ocalenie.

5. Obrzęd Komunii Świętej należy tak sprawować, by każdy mógł według własnej wrażliwości przyjąć Najświętszy Sakrament na dłoń lub do ust, z zachowaniem takiej właśnie kolejności rozdawania Komunii.

6. Nie ulegają zmianie szczególne warunki sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, które uwzględniają zastosowanie w konfesjonałach folii ochronnej nadającej się do częstej dezynfekcji. Możliwe są również, po konsultacji z zainteresowanymi chorymi i ich rodzinami odwiedziny kapłana z sakramentami w ich domu.

7. Zachowuje ważność polecenie, by raz w tygodniu, kiedy pozwalają na to przepisy liturgiczne, odprawiana była w parafiach Msza Święta według formularza w czasie pandemii.

Na czas podejmowania duchowych wysiłków, każdemu według jego stanu i powołania, udzielam pasterskiego błogosławieństwa i polecam Bogu przez przyczynę Świętych Patronów.

 

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanclerz Kurii
ks. Grzegorz Kotala


Info na podstawie —> Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej: Dekret dotyczący dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św.


Dołącz do Get Mercy – dodawaj swoje intencje, wspieraj innych modlitwą i postem: