Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na Wielki Tydzień – Niedziela Palmowa ...

Słowo na Wielki Tydzień – Niedziela Palmowa – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP do Ewangelii na dni Wielkiego Tygodnia – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej (Rok B) – 24 marca 2024 r.

Komentarz do Ewangelii opisującej uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy (Mk 11, 1-10) –  z Obrzędu Wejścia.


Czytanie z Ewangelii według Świętego Marka (Mk 11, 1-10)

“Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane oślę, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: „Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem”».

Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: «Cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?» Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im.

Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali:

«Hosanna!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida,
które nadchodzi.
Hosanna na wysokościach!».

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. Niedzieli Palmowej 2024

Podczas Obrzędu Wejścia w Niedzielę Palmową B można odczytać również Ewangelię J 12, 12-16


Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP na Niedzielę Palmową B

Trudno mi dzisiaj patrzeć na ten obraz, bo wiem, że wielu z tych, którzy teraz wołają: „Hosanna”, już niebawem wołać będzie: „Ukrzyżuj Go!”, choć przecież Ty nic złego nie uczyniłeś. A ile razy ja sam skazuję Cię na ukrzyżowanie, osądzając innych, nie pamiętając o Tobie w modlitwie, oszukując, obmawiając, popełniając takie czy inne grzechy. Zginam więc kolana ze wstydu i z bólem serca proszę, byś uczył mnie cichości i pokory Twojego Serca. Bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Bym umiał słuchać jak uczniowie. By mój język wyznał, że Ty jesteś Panem i Królem moim. I bym Ciebie – Króla, nigdy się nie wyparł. Bym umiał siebie ogołocić i przyjąć postawę służby drugiemu człowiekowi.

I chcę teraz wsłuchać się w słowa św. Jana Pawła II, który przekonuje mnie, bym wszedł razem z Tobą do Jerozolimy, gdzie niebawem będziesz cierpiał, ale trzeciego dnia zmartwychwstaniesz: „Św. Paweł przypomniał nam, że Jezus «ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi» (Flp 2, 7), by wyjednać nam łaskę synostwa Bożego. To ona jest prawdziwym źródłem pokoju i radości dla każdego z nas! To w niej tkwi tajemnica wielkanocnej radości, która rodzi się z cierpień Męki”. I słyszę dalej, że nie doznam zawodu, bo nikt poza Tobą „nie może mi dać miłości, pokoju i życia wiecznego, których tak gorąco pragnie moje serce”. Będę szczęśliwy tylko wówczas, gdy stanę się Twoim uczniem; Twoim wiernym uczniem. Gdy zawsze będę mógł powiedzieć, że Ty prawdziwie jesteś Bożym Synem i moim Królem.

Daj mi, Panie, zrozumieć Twój dar dla mnie – dar Odkupienia, bym umiał pojąć Twoją miłość i sercem za nią dziękować.


Rozważanie pochodzi z książki ks. Marka Chrzanowskiego FDP pt. “Kawa z niebem”

Zobacz relację z prezentacji “Kawy z niebem” —> Ks. Marek Chrzanowski FDP – Kawa z niebem czyli Twoją miłością oddycham…


Zobacz też:

Ks. Marek Chrzanowski FDP na Misericors.org

Strona internetowa ks. Marka

Profil ks. Marka na Facebooku

Modlę się za Was Kochani…🙏

Opublikowany przez Ks. Marek Chrzanowski – kapłan i poeta. Sobota, 4 kwietnia 2020


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do akcji Razem możemy więcej!