Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na dziś – 19 lutego 2024 – ̶...

Słowo na dziś – 19 lutego 2024 – “Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”

Słowo na dziś – codziennie o Słowie Bożym, Miłosierdziu Bożym i ludzkim, życiu Kościoła i ciekawych tematach wartych uwagi. Dziś 19 lutego 2024 r., Poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu, w którym polecamy: • Ewangelię Mt 25, 31-46 wraz z krótkim rozważaniem ks. Przemysława Krakowczyka SAC, • komentarz do dzisiejszych czytań ks. Wojciecha Węgrzyniaka, • informację o wyznaczeniu przez Papieża daty beatyfikacji ks. Michała Rapacza, męczennika komunizmu, • refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii autorstwa ks. Piotra Spyry, oraz • cytat z Dzienniczka św. Siostry Faustyny (nr 774).


Posłuchaj Ewangelii na 19 lutego 2024 r. wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 19 lutego – Poniedziałek, I tyg. Wielkiego Postu

Ewangelia według św. Mateusza (Mt 25, 31-46)

“Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”

Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».”

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z  dnia 19 lutego 2024 roku

Zobacz też w serwisie Mateusz.pl —> Czytania na dziś w wersji tekstowej i audio (Maskacjusz TV) oraz komentarze do czytań

Komentarz do czytań liturgicznych na 19 lutego 2024 r. ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka:

Wideo —> Ks. Wojciech Węgrzyniak: DamyzBogiemRadę (Poniedziałek, I. tydz. postu)


Pomóż zakupić – zapraszamy wraz z Sanktuarium w Łagiewnikach!


15 czerwca 2024 – Beatyfikacja ks. Michała Rapacza, męczennika komunizmu

Papież Franciszek wyznaczył datę beatyfikacji ks. Michała Rapacza, męczennika czasów komunizmu i kapłana archidiecezji krakowskiej, na dzień 15 czerwca 2024 r.

Uroczystości beatyfikacyjne będą zwieńczeniem organizowanego w tym czasie w archidiecezji krakowskiej Kongresu Eucharystycznego. Dekret w sprawie włączenia ks. Michała Rapacza do grona błogosławionych Kościoła katolickiego papież Franciszek zatwierdził na początku roku, 24 stycznia 2024.

Wideo —> Archidiecezja Krakowska: Pasterz | Sługa Boży ks. Michał Rapacz

“Kiedy po zakończeniu II wojny światowej komuniści przejęli władze w Polsce, programowo, podobnie jak hitlerowcy, dążyli do likwidacji duchowieństwa katolickiego. Ks. Michał Rapacz jest jednym z wielu polskich kapłanów, którzy stracili życie z rąk polskich komunistów. W nocy z 11 na 12 maja 1946 roku, w niedzielę mieszkańcy Płok i okolic udawali się na poranną Mszę świętą. Zgromadzeni w świątyni oczekiwali na swojego proboszcza. Dowiedzieli się, że w lesie plebańskim znaleziono ciało zamordowanego księdza Michała. Pobiegli tam. Jeden ze świadków tak relacjonował to wydarzenie: Ludzie płakali na miejscu zbrodni. Usłyszałem tylko takie słowa: „ksiądz umarł za wiarę”. Maczali chusteczki we krwi ks. Rapacza mówiąc, że to krew święta – świętego.”

Zobacz więcej —> Archidiecezja Krakowska: Ks. Michał Rapacz, męczennik komunizmu, zostanie włączony do grona błogosławionych

Zobacz też w serwisie internetowych Archidiecezji Krakowskiej:

⇒ Ks. Michał Rapacz – kapłan całkowicie oddany swojemu powołaniu

⇒ Sługa Boży ks. Michał Rapacz – pasterz na trudne czasy, wzór aktualny na zawsze

⇒ Modlimy się za Ojczyznę – Sługa Boży ks. Michał Rapacz

⇒ 77. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Michała Rapacza

Ks. Piotr Spyra:

“Co wspólnego ma Duch Święty z dobrymi uczynkami? Duch Święty wypycha cię do służby i tak zmienia twoje serce, że czynisz dobro stale, jako coś naturalnego, a nie na zasadzie jednej wielkiej akcji na rok. Dlatego warto uczyć się współpracy z Duchem Świętym.

Jak się dochodzi do ideału miłości z dzisiejszej Ewangelii? Do tego, by być tak skupionym na drugim człowieku a nie na sobie, że potrafisz dostrzec potrzeby innych i realnie służysz im? I chodzi tu nie tylko o listę uczynków miłosiernych, o której mówi dziś Jezus: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć itp… Chodzi o pewien styl życia, w którym pragnienie dobra innych i umiejętność poświęcania się oraz rezygnacji z siebie, to jakby twoje drugie imię.

Odpowiedź jest jedna – dzieje się to dzięki współpracy z Duchem Świętym, ponieważ człowiek sam o swoich siłach nie jest zdolny do takiej wrażliwości, do stałości w czynieniu dobra, ani tym bardziej do wyzbycia się siebie, by żyć dla innych.

Przeczytaj ⇒ całą refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii Mt 25, 31-46

Dzienniczek św. Faustyny, nr 302:

“Jak chorobę mierzy się termometrem, a silna gorączka mówi nam o wielkości choroby, tak w życiu duchownym cierpienie jest termometrem, który mierzy miłość Bożą w duszy.”

Źródło / zobacz pełny cytat na dziś > Faustyna.pl – Konkordancja do „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Cytat z “Dzienniczka” nr 774


Słowo na dziś – 19 lutego 2024