Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na dziś – 16 lutego 2024 – ̶...

Słowo na dziś – 16 lutego 2024 – “… przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.”

Słowo na dziś – codziennie o Słowie Bożym, Miłosierdziu Bożym i ludzkim, życiu Kościoła i ciekawych tematach wartych uwagi. Dziś 16 lutego 2024 r., Piątek po Popielcu, w którym polecamy: • Ewangelię Mt 9, 14-15 wraz z krótkim rozważaniem ks. Przemysława Krakowczyka SAC, • komentarz do dzisiejszych czytań ks. Wojciecha Węgrzyniaka, • refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii autorstwa ks. Piotra Spyry, • “Drogę Krzyżowa pisaną sercem” – rozważania ks. Marka Chrzanowskiego FDP, oraz • cytat z Dzienniczka św. Siostry Faustyny (nr 392).


Posłuchaj Ewangelii na 16 lutego 2024 r. wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 16 lutego – Piątek po Popielcu

Ewangelia według św. Mateusza (Mt 9, 14-15)

“Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»

Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć»”

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z  dnia 16 lutego 2024 roku

Zobacz też w serwisie Mateusz.pl —> Czytania na dziś w wersji tekstowej i audio (Maskacjusz TV) oraz komentarze do czytań

Komentarz do czytań liturgicznych na 16 lutego 2024 r. ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka:

Wideo —> Ks. Wojciech Węgrzyniak: DamyzBogiemRadę (Piątek po Popielcu)

Dołącz do akcji – zapraszamy wraz z Sanktuarium w Łagiewnikach!


Ks. Piotr Spyra:

“Jesteś religijny czy pobożny? Początek Wielkiego Postu to dobra okazja, by zmierzyć się z tym pytaniem i wiedzieć, nad czym pracować w tym świętym czasie łaski.

Dzisiejsza Ewangelia, w której uczniowie Jana i faryzeusze pytają Jezusa, dlaczego Jego uczniowie nie poszczą, to dla Mistrza okazja, by wytłumaczyć wszystkim różnice pomiędzy religijnością a pobożnością.

Religijność skupia się na przestrzeganiu pewnych praktyk zaleconych lub wręcz nakazanych przez organy właściwe danej religii. Akcent pada tu na czynności zewnętrzne, które – jak widzimy dzisiaj – można wykonywać bez głębszego zrozumienia ich sensu.

Pobożność to cnota, której istota jest wewnątrz, w sercu człowieka, a która objawia się pewnymi zewnętrznymi czynami, spójnymi z tym, co mamy w środku.

Żebyś to lepiej zrozumiał, pomyśl sobie o religijności jak o pewnym pokarmie, który sam z siebie ma nijaki smak, ale jeśli doprawi się go szczyptą soli pobożności, wtedy staje się „przyjemnym pokarmem dla Pana wszechrzeczy” (św. Jan Chryzostom).

Oznacza to, że wystarczy twoja jedna myśl, jedna malutka decyzja miłości, aby wszystko co robisz ze względu na Boga, niezależnie czy są to rzeczy wielkie czy małe, uradowało Jego boskie serce. Ta jedna malutka myśl jako intencja, dlaczego robisz to co robisz, może również uratować cię z bezmyślnego udział we Mszy świętej, z rutynowego postu czy z robienia jakichkolwiek rzeczy dla Boga, ale jakby bez Boga. Dlatego zadawaj sobie pytanie – dlaczego robię to, co robię…”

Przeczytaj ⇒ całą refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii (Mt 9. 14-15)

Droga Krzyżowa pisana sercem – Ks. Marek Chrzanowski FDP

“Droga Krzyżowa pisana sercem” to jedno z rozważań zamieszczonych w tomiku ks. Marka Chrzanowskiego FDP “Nasze krzyżowe drogi”. Zapraszamy do wysłuchania rozważań do kolejnych stacji Drogi Krzyżowej.

“Nasze krzyżowe drogi” ukazały się nakładem Wydawnictwa Sióstr Loretanek w grudniu 2014 roku. Książka zawiera 7 medytacji: Droga krzyżowa z Biblią; przeżywana z Maryją, droga krzyżowa oczami uzdrowionego człowieka; dla młodych; droga krzyżowa pisana sercem; pisana wierszem; droga krzyżowa w oparciu o „Pasję” Mela Gibsona…

Zobacz też:

⇒ Droga Krzyżowa z Biblią – Ks. Marek Chrzanowski FDP

⇒ Droga krzyżowa oczami uzdrowionego człowieka – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Dzienniczek św. Faustyny, nr 392:

“Miłość nie polega na słowach ani na uczuciach, ale na czynie. Jest to akt woli, jest to dar, czyli darowanie.”

Źródło / zobacz pełny cytat na dziś > Faustyna.pl – Konkordancja do „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Cytat z “Dzienniczka” nr 392


Słowo na dziś – 16 lutego 2024