PODZIEL SIĘ

Rzecznik Episkopatu Polski przypomina: ambona miej...

Rzecznik Episkopatu Polski przypomina: ambona miejscem głoszenia Ewangelii – 23 sierpnia 2019

– Zgodnie z prawem kościelnym ambona jest miejscem głoszenia Ewangelii i przekazywania nauczania Kościoła katolickiego. Wykorzystywanie jej do innych celów jest nadużyciem – przypomniał w dniu 23 sierpnia 2019 r. rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

– Zarówno Msza Święta, jak i nabożeństwa oraz liturgie, to czas modlitwy. Świątynie są miejscami spotkania człowieka z Bogiem, bez żadnych wyjątków i taka jest ich rola. Kościelne ambony są przeznaczone do głoszenia Ewangelii, pocieszania strapionych, napominania, przypominania prawd wiary i magisterium Kościoła katolickiego – zaznacza rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik dodaje, że przypadki, w których ambony są wykorzystywane do innych celów, są sprzeczne z prawem Kościoła katolickiego i nie powinny mieć miejsca. – Świątynia nie jest odmianą Areopagu, gdzie każdy może przyjść i wygłaszać swoje poglądy. W kościele człowiek otrzymuje sakramenty, doświadcza bliskości Boga, słyszy ewangeliczne prawdy. Wszelkie inne formy działalności, które wykraczają poza prawo kościelne są nadużyciami – zaznacza rzecznik Episkopatu.

Info za —> BP KEP: Rzecznik Episkopatu: ambona miejscem głoszenia Ewangelii