Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Papieska intencja modlitewna na wrzesień 2020 roku...

Papieska intencja modlitewna na wrzesień 2020 roku

Papieska powszechna intencja modlitewna na wrzesień 2020 roku brzmi:

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.

Ojciec Święty wzywa do szacunku wobec zasobów planety. Przedstawiając intencję modlitewną na wrzesień (…) Papież zwraca uwagę na potrzebę spowolnienia obecnego tempa produkcji i konsumpcji. Zdaniem Franciszka nie jest możliwe utrzymanie obecnego poziomu konsumpcji w najbardziej rozwiniętych krajach kosztem eksploatacji zasobów naturalnych pozostałej części planety…

Zobacz więcej / wideo —> Vaticannews.va: Intencja na wrzesień: aby zasoby planety nie były rozgrabiane