Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Nowenna do Miłosierdzia Bożego – Dzień 3. Wi...

Nowenna do Miłosierdzia Bożego – Dzień 3. Wielkanoc – 1 kwietnia 2018

Wielkanoc, 1 kwietnia 2018 r. – Trzeci dzień Nowenny przed świętem Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!


W Wielki Piątek rozpoczęła się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus prosił św. Faustynę, aby przez tę nowennę, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni Koronki do Miłosierdzia Bożego, przygotować się do uroczystości, w której czcimy Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia.

Zobacz też —> Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego – wprowadzenie

W każ­dym dniu nowen­ny może­my – opró­cz odma­wia­nia koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia – modlić się rów­nież sło­wa­mi, jakie Jezus podyk­to­wał na te dni św. Sio­strze Fau­sty­nie (Dz. 1209–1229).


Trzeci dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego

Słowa Pana Jezusa:

– Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.

Św. Siostra Faustyna:

– Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

(…)

– Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki, udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiły niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Modlitwa: Koronka do Miłosierdzia Bożego


Zobacz też —> Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego – wprowadzenie

Nowenna przed Świętem MiłosierdziaW Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus…

Opublikowany przez Siostra Maria Helena Kowalska 29 marca 2018