PODZIEL SIĘ

Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego – ...

Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego – wprowadzenie

W Wielki Piątek rozpoczęła się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus prosił św. Faustynę, aby przez tę nowennę, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni Koronki do Miłosierdzia Bożego, przygotować się do uroczystości, w której czcimy Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia.

O tej nowennie powiedział, że można w niej uprosić wszystko, jeśli to jest zgodne z wolą Bożą, czyli dobre dla nas na ziemi i w wieczności.

Info za —> Faustyna.pl: Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego


W każ­dym dniu nowen­ny może­my – opró­cz odma­wia­nia koron­ki do Boże­go Miło­sier­dzia – modlić się rów­nież sło­wa­mi, jakie Jezus podyk­to­wał na te dni św. Sio­strze Fau­sty­nie (Dz. 1209–1229).  Zapraszamy!

Módl się z nami!

Dzień 1. Wielki Piątek – 30 marca 2018

Dzień 2. Wielka Sobota – 31 marca 2018

Dzień 3. Wielkanoc – 1 kwietnia 2018

Dzień 4. Poniedziałek Wielkanocny – 2 kwietnia 2018

⇒  Dzień 5. – Wtorek, 3 kwietnia 2018

Dzień 6. – Środa, 4 kwietnia 2018

Dzień 7. – Czwartek, 5 kwietnia 2018

Dzień 8 – Piątek, 6 kwietnia 2018

Dzień 9. – Sobota, 7 kwietnia 2018

Jeśli z ufnością odmawiać będziemy nowennę, której Jezus zażądał od Siostry Faustyny, to możemy otrzymać łaski z tytułu ufności, ponieważ konkretna obietnica związana z tą nowenną dotyczyła tylko samej Siostry Faustyny.

Zobacz —> Faustyna.pl: Nowenna do Miłosierdzia Bożego


 Z Dzienniczka:

“Nowenna do Miłosierdzia Bożego,
którą mi kazał Jezus napisać i odprawiać przed świętem Miłosierdzia. Rozpoczyna się w Wielki Piątek.

– Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz.

– Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w najlitościwsze Serce Twoje. – I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego.”

Dzienniczek, 1209


Uroczyste rozpoczęcie tej Nowenny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nastąpiło po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia (15:00), która w Wielki Piątek w sposób wyjątkowy jest celebrowana i przeżywana.

Nowenna przed Świętem MiłosierdziaW Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus…

Opublikowany przez Siostra Maria Helena Kowalska 29 marca 2018


Powiązane posty